Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

17 czerwca 2013 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podpisał porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Garwolinie.

W imieniu Wojskowej Komendy Uzupełnień w Garwolinie porozumienie podpisał jej komendant ppłk Mirosław Łyżwa, a w imieniu Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata. Przy podpisaniu porozumienia obecni byli również członkowie ZG i Koła ZOR RP w Garwolinie: ppłk rez. Anna Ćwiek, mjr rez. Lech Tomasiak, mjr w st. spocz. lek. Marian Cabaj.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie i  Związek Oficerów Rezerwy RP zobowiązali do współpracy mającej na celu:

  • promocję Sił Zbrojnych RP, w tym efektywnej rekrutacji i naboru ochotników do służby kandydackiej, przygotowawczej oraz żołnierzy rezerwy do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;

  • prowadzenia działań edukacyjno- wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej;

  • kultywowania tradycji oręża polskiego w środowiskach członków Związku oraz ich popularyzowania w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia;

  • kształtowania wśród społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych.

  • pogłębienia  żołnierskich więzi pomiędzy weteranami i rezerwistami Wojska Polskiego a żołnierzami czynnej służby wojskowej Sił Zbrojnych RP.

(k)

Fot. Lech Tomasiak

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4