Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Porozumienie o współpracy

27 września 2013 r. w Sali Tradycji dokonano uroczystego podpisania porozumienia o współpracy Batalionu Reprezentacyjnego WP i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Porozumienie podpisali: ze strony Batalionu Reprezentacyjnego WP - czasowo pełniący obowiązki dowódcy mjr Leszek Szcześniak, natomiast ze strony Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego.

W uroczystości podpisania porozumienia uczestniczył także kpt. Marcin Kujawa – szef sztabu Batalionu Reprezentacyjnego WP oraz członkowie ZOR RP: ppor. w st. spocz. Jerzy Tomasini, Bohdan Sobiewski i Urszula Przymus.

W zawartym porozumieniu zapisano, że obie strony będą współpracować w celu:

  • pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa;

  • upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w społeczeństwie, szczególnie wśród młodego pokolenia;

  • kształtowania w społeczeństwie, zwłaszcza młodego pokolenia, wysokiego prestiżu służby wojskowej oraz pozytywnego stosunku obywateli do wypełniania powinności wojskowych i obronnych;

  • wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży;

  • pogłębienia więzi i solidarności żołnierzy rezerwy, weteranów i kombatantów z żołnierzami czynnej służby wojskowej.

Dzięki zawartemu porozumieniu dzieci i młodzież ze szkół współpracujących ze Związkiem będzie mogła uczestniczyć w uroczystościach i w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Batalion Reprezentacyjny WP, w tym w „dniach otwartych koszar”.

(k)

Fot. mł. chor. Piotr Ziętka

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4