Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie Prezesa ZOR RP z szefem WSZW i Komendantem WKU w Lublinie oraz wójtem Gminy Jastków. Zapalenie zniczy w miejscach pamięci.

W dniach 20 – 21 lipca 2018 r. płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z delegacją Okręgu Lubelskiego ZOR RP spotkał się z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i z zastępcą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie oraz wójtem Gminy Jastków. Zapalił również znicze w miejscach pamięci w Lublinie.

Płk rez. Alfred Kabata przebywał w Lublinie wraz z małżonką a delegację Okręgu Lubelskiego stanowili: Lech Marczak – prezes Zarządu Okręgu st. sierż. rez. Tomasz Dyzma - wiceprezes Zarządu Okręgu, Edward Nakonieczny – wiceprezes Zarządu Okręgu oraz kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński – członek Zarządu Okręgu.

Spotkanie z płk. Piotrem Chudzikiem – szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - dotyczyło omówienia efektów dotychczasowej współpracy i perspektyw jej rozszerzenia. Szef WSzW Wyraził uznanie dla działań Związku w skali kraju, jak i na terenie województwa lubelskiego i zapewnił o swoim wsparciu dla tych działań. Na zakończenie spotkania płk rez. Alfred Kabata przekazał płk. Piotrowi Chudzikowi wydany w czerwcu 2018 r. pierwszy numer biuletynu Związkowego zatytułowanego „Rezerwista”.

W spotkaniu z zastępcą Wojskowego Komendanta Uzupełnień z mjr. Tomaszem Kanaszewskim (komendant przebywał na urlopie) podkreślono znaczenie szkolenia proobronnego prowadzonego przez Okręg Lubelski dla pozyskiwania kandydatów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. Mjr Tomasz Kanaszewski wyraził uznanie dla inicjatyw podejmowanych przez Związek, zwłaszcza zaś na terenie Okręgu Lubelskiego. Zapewnił o swoim wsparciu dla tych działań. Płk rez. Alfred Kabata przekazał mu pierwszy numer biuletynu Związkowego „Rezerwista”.

Z kolei rozmowy z Teresą Kot – wójt Gminy Jastków dotyczyły efektów współpracy w zakresie współorganizowania przedsięwzięć patriotycznych w latach 2015 – 2018, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów rocznicy bitwy pod Jastkowem. Już 3 sierpnia 2018 r., tak jak w latach ubiegłych, Okręg Lubelski wraz ze Związkiem Piłsudczyków - Okręg Lublin przeprowadzi Marsz Lublin – Jastków i wspólnie z Gminą Jastków zorganizuje okolicznościowe obchody. Głównymi organizatorami tych przedsięwzięć ze strony Okręgu Lubelskiego ZOR RP będą Lech Marczak i st. sierż. rez. Tomasz Dyzma. W rozmowie z panią wójt omówiono też inne przedsięwzięcia, które będą współorganizowane przez Gminę i ZOR RP w 2018 r. Pani wójt podziękowała Związkowi za zaangażowanie w pomoc Gminie w organizowaniu przedsięwzięć patriotyczno – religijnych i poprosiła o przygotowanie informacji na temat współpracy, która zostanie zamieszczona na łamach biuletynu gminnego.

Podczas spotkania płk rez. Alfred Kabata uhonorował panią wójt Teresę Kot ryngrafem Związku i przekazał jej pierwszy numer biuletynu Związkowego „Rezerwista”. Po zakończeniu spotkania zapalono znicze pod pomnikiem legionistów poległych w bitwie pod Jastkowem w 1915 r., znajdującym się na miejscowym cmentarzu.

Znicze zapalono również na grobach bohaterów poległych w walkach o wolność ojczyzny, znajdujących się na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie oraz pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(k)

Foto: L. Marczak, T. Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04