Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na ogólnopolskim spotkaniu rodzin jenieckich w Warszawie

16 listopada 2018 r. w Warszawie, Marcin Łada – wiceprezes ZG, reprezentował Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas ogólnopolskiego spotkania rodzin jenieckich, zorganizowanego w Warszawie przez  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.

Uczestnikami spotkania byli krewni jeńców Wehrmachtu oraz NKWD, a gośćmi honorowymi – jeńcy wojenni - Powstańcy Warszawscy. Obecni byli także przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji pielęgnujących pamięć o ofiarach II wojny światowej.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po jej zakończeniu odbyło się seminarium popularnonaukowe w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu WP. Uczestników seminarium przywitali: dr Violetta Rezler-Wasielewska - dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Sławomir Frątczak - kierownik Muzeum Katyńskiego oraz Paulina Florjanowicz - dyrektor Departamentu Dziedzictwa Narodowego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imieniu gospodarza wystąpił ks. por. Daniel Piejko reprezentujący gen. bryg. dr. Józefa Guzdka, Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Referat wprowadzający pt. Gdy o człowieku zaczyna mówić rzecz…” wygłosił prof. dr hab. Marcin Kula, historyk i socjolog, syn Witolda Kuli, wybitnego historyka,  jeńca Wehrmachtu. W centrum interesujących rozważań prof. M. Kuli znalazły się przedmioty i ich rola, jaką pełnią w podtrzymywaniu pamięci rodzinnej i zbiorowej o ludziach i wydarzeniach historycznych. Kolejnym punktem programu była rozmowa o najnowszej książce wydanej przez CMJW pt.  „Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich”, prowadzili ją: prof. dr hab. Anna Matuchniak-Mystkowska, Jan Mystkowski i dr Piotr Stanek, autorzy publikacji oraz jej recenzenci: prof. dr hab. Danuta Kisielewicz i dr hab. Wojciech Pawlik. Zaprezentowali oni książkę z perspektywy rodzinnej, historycznej i socjologicznej, zwracając uwagę na walor poznawczy źródła, jakim jest korespondencja wojenna. Wybrane fragmenty książki odczytali dr Anna Wickiewicz i dr Piotr Stanek.

 Inny sposób dbania o pamięć rodzinną przedstawiła Marta Tarabuła, która w swoim wystąpieniu  „Dla Dziadka – Izba Pamięci gen. Zygmunta Piaseckiego w Ryczowie”, przypomniała nietuzinkową postać krewnego i omówiła działalność „Fundacji Pałac” w Ryczowie, której celem jest m.in. pielęgnowanie pamięci o generale Piaseckim.

Dwa ostatnie referaty wygłosili pracownicy Muzeum. Elżbieta Góra przedstawiła pracę Muzeum w zakresie gromadzenia i ochrony zbiorów oraz pokazała dobre praktyki postępowania z pamiątkami, pozostającymi w domowych archiwach. Magdalena Kruk-Kuchcińska i Andrzej Kern zaprezentowali natomiast forum internetowe „Stacja Integracja – Historie Rodzinne. Historie jenieckich rodzin”, uruchomione w dniu seminarium i służące jako platforma wymiany informacji oraz refleksji o losach jeńców II wojny światowej (http://www.cmjw.pl/stacja-integracja/). Seminarium zamknęła dyskusja, podczas której głos zabrał m.in. wiceprezes ZG ZOR RP Marcin Łada gratulując organizacji ciekawego seminarium i zapraszając przybyłych gości do odwiedzenia wystawy przygotowanej przez pracowników naukowych CMJW pt. „Tatusiu kiedy wrócisz?” która znajduje się aktualnie
w gmachu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim. Ostatnią częścią spotkania była wizyta w Muzeum Katyńskim.

 

Źródło: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych , www.cmjw.pl

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04