Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na spotkaniu wigilijnym w Centralnej Bibliotece Wojskowej

17 grudnia 2018 r., delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej brała udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Delegację ZOR RP stanowili: Marcin Łada – wiceprezes ZG i st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – prezes Koła ZOR RP w Warszawie.

Przybyłych gości powitał Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Byli wśród nich m.in. Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Jan Józef Kasprzyk - Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek – Biskup Polowy WP, gen. bryg. Jan Dziedzic – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP.

Podczas spotkania Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował dyrektora CBW  Jana Tarczyńskiego Medalem "Pro Bono Poloniae". W swoim wystąpieniu po wręczeniu Medalu Jan Józef Kasprzyk powiedział m.in.: Ten medal, który miałem zaszczyt wręczyć Dyrektorowi dr. Janowi Tarczyńskiemu nosi dewizę i nazwę "Pro Bono Poloniae" – dla dobra Polski. To są słowa, które w całym dojrzałym życiu Panu Dyrektorowi przyświecały i przyświecają. Poznaliśmy się ćwierć wieku temu, kiedy Pan Dyrektor był wtedy Dyrektorem Biura ostatniego Prezydenta II Rzeczpospolitej Polskiej Ryszarda Kaczorowskiego. Czas, kiedy pełnił tę zaszczytną funkcję, to był moment w którym przenosił tutaj, do kraju wszelkie idee, które były udziałem polskiego Londynu, a które tworzą nasz polski kodeks niepodległościowy. Dr Jan Tarczyński jest jednym z tych - tak jak jego nieodżałowanej pamięci szef Prezydent Kaczorowski - który stał się depozytariuszem tych wartości, które zgromadził na skrawku wolnej Europy polski żołnierz i polski emigrant niepodległościowy. Panowie, Państwo przenosiliście te idee tutaj, do kraju, który odzyskał niepodległość po latach komunistycznego zniewolenia. Dzięki tym staraniom, dzięki tym działaniom, również w wymiarze symbolicznym, który miał miejsce w grudniu 28 lat temu, podczas przekazania insygniów II Rzeczpospolitej, mieliśmy w Polsce do czego się odwoływać. Naród, który nie ma możliwości odwołania się do chwalebnych kart swojej historii, który ma zerwaną ciągłość, umiera. 

Głos zabrali także inni spośród zaproszonych gości, w tym wicemarszałek Senatu RP Maria Koc.

Po części oficjalnej, Biskup Polowy WP - ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek odmówił okolicznościową modlitwę i poświecił opłatki. Następnie odśpiewano tradycyjne polskie kolędy i podzielono się opłatkiem.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04