Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie ZOR RP w Zakroczymiu

W dniu 16 lutego 2013 r. burmistrz Zakroczymia Henryk Ruszczyk i prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy płk rez. Alfred Kabata zorganizowali spotkanie podczas, którego omówiono działalność w 2012 roku, zamierzenia na 2013 rok oraz  możliwości współpracy z samorządami, jednostkami i instytucjami wojskowymi i organizacjami pozarządowymi.

Uczestników spotkania powitali burmistrz Henryk Ruszczyk i prezes ZOR płk rez. Alfred Kabata. Byli wśród nich m.in.: Zbigniew Czaplicki – reprezentujący marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Jan Misiun – zastępca burmistrza Zakroczymia, Adam Janas – pierwszy starosta nowodworski, kmdr Wiesław Banaszewski – zastępca przewodniczącego Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP, ppłk Kazimierz Mączka – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, ppłk Adam Bednarz – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, ppłk Mirosław Łyżwa – Wojskowy Komendant Uzupełnień Garwolin, ppłk Mirosław Marzec - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Ochota, ppłk. Jarosława Plewa –przedstawiciel 2 Mazowieckiego pułku saperów, ksiądz kapelan - ppłk. w st. spocz. Andrzej Jakubiak, mjr. Waldemar Kowalski - przedstawiciel  3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, kpt. Arnold Nikiciuk – przedstawiciel 32 Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego w Olszewnicy Starej, mjr w st. spocz. Marian Cabaj - prezes Koła AK Obwodu „Gołąb” w Garwolinie, Halina Drachal – prezes i Teresa Gądzikiewicz – członek zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej,  Michał Krzysztof Wykowski - prezes i  Marek Kowalik – wiceprezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Elżbieta Wiercińska – prezes Klubu Przewodników „Bastion”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”. Informację o historii Zakroczymia przedstawił Kazimierz Szczerbatko – wybitny znawca tej problematyki, autor ponad dwudziestu książek opisujących dzieje Zakroczymia. Jego informacja, z konieczności bardzo zwięzła, przedstawiona została w niezwykle ciekawy sposób, czemu słuchający dali wyraz nagradzając prelegenta gromkimi brawami.

W zasadniczej części spotkania płk rez. Alfred Kabata zebranych poinformował zebranych o utworzeniu 15 listopada 2012 r. Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Związek utworzyli członkowie dawnego Okręgu Mazowieckiego, wchodzącego w skład ZOR RP im Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Poznaniu, nie zgadzający się z działaniem zmierzającym do marginalizacji roli dawnego Okręgu i jego prezesa. Utworzenie nowego Związku nastąpiło we współdziałaniu z byłym prezesem dawnego Okręgu Podkarpacko-Lubelskiego.

Dokonując oceny działalności dawnego Okręgu Mazowieckiego, płk rez. Alfred Kabata omówił najważniejsze osiągnięcia, które były dziełem członków tworzących obecnie ZOR RP z siedzibą w Warszawie. Do nich zaliczył m.in. zorganizowanie we współdziałaniu z władzami samorządowymi dorocznych uroczystości Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim, w Myszyńcu i Gminie Leoncin, konkursu historycznego zatytułowanego „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca w oczach współczesnego młodego pokolenia”, którego finał odbył się 22 czerwca 2012 r. w Legionowie, a jego organizatorami byli prezydent Legionowa Roman Smogorzewski i płk rez. Alfred Kabata. Do ważnych osiągnięć zaliczył również zorganizowanie przez wiceprezesa ZOR RP Marcin Ładę i Koło ZOR

w Starych Babicach dorocznego Rajdu Historycznego „Szlakiem Naszej Historii”, prelekcje dotyczące historii, które przeprowadzano w Nowym Dworze Mazowieckim i w Starych Babicach oraz zorganizowanie w Starych Babicach przez Marcina Ładę i babickie Koło ZOR wizyty wdowy po prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim Karoliny Kaczorowskiej.

Płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że  wydarzeniem bez precedensu w 2012 r. było zaangażowanie się ZOR RP w przygotowanie uroczystości poza granicami kraju. Uroczystości te odbyły się w Murnau w Niemczech 10 sierpnia 2012 r. Tym, którym tej sprawie poświęcił ogromnie dużo czasu i zaangażowania był Marcin Łada. Odsłonięto wtedy dwie pamiątkowe tablice z brązu poświecone mjr. Jackowi Decowskiemu – dowódcy Reduty Babice – i innym polskim oficerom przebywających w Oflagu VIIA.

Omówiono także przebieg dotychczasowej współpracy z samorządami ze szkołami, organizacjami społecznymi, jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz instytucjami cywilnymi zapowiadając dalszy ich rozwój.

W 2013 r. ZOR RP, tak jak co roku, będzie współorganizował uroczystości Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim. Uroczystości Katyńskie  odbędą się także w Wykrocie k. Myszyńca oraz w Końskich. Zaangażuje się również w zorganizowanie uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Organizowane będą m.in. konkursy i prelekcje historyczne w szkołach.

Po zakończeniu zasadniczej części spotkania w poczet członków ZOR RP uroczyście przyjęto mjr. rez. Eugeniusza Brzoskiego z Modlina i por. w st. spocz. Narcyza Krzysztofa Tokarskiego z Legionowa.

Wręczono również złoty i srebrne medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Decyzję  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o nadaniu odznaczeń odczytał wiceprezes płk rez. Dariusz Zielonka. Złotym medalem odznaczono sierż. w st. spocz. Hilarego Jechowicza, a srebrnymi medalami: kmdr. w st. spocz. Leszka Cichosza, ks. ppłk. w st. spocz. Andrzeja Jakubiaka, mjr. Stanisława Majocha i st. chor. w st. spocz. Andrzeja Kałkę.

Natomiast Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego uhonorowano medalem 90 – lecia ZOR RP.

Następnie prowadzący spotkanie wiceprezes Marcin Łada zaprosił wszystkich do wspólnego zdjęcia.

Spotkanie zakończył obiad, na który wszystkich jego uczestników zaprosił burmistrz Henryk Ruszczyk.

(ak)

Fot. Kamil Malinowski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12