Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkania w Lublinie prezesa ZG  i przedstawicieli ZOR RP z Wicewojewodą, Szefem WSzW  i Komendantem Chorągwi ZHP

21 marca 2022 r., Prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z delegacją, spotkał się w Lublinie, z Wicewojewodą Lubelskim, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Komendantem Chorągwi ZHP.

W spotkaniu z Bolesławem Gzikiem – Wicewojewodą Lubelskim udział wzięli: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG; Lech Marczak - członek ZG i prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP oraz kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb i ppor. rez. Andrzej Gumieniczek.

Podczas spotkania, płk rez. Alfred Kabata, zapoznał Wicewojewodę z najważniejszymi przedsięwzięciami organizowanymi przez ZG ZOR RP w 2022 r., wśród których wymienił obchody jubileuszu 100 – lecia ZOR RP 10 czerwca 2022 r. w Warszawie i obchody Święta Żołnierzy Rezerwy w ramach 100-lecia ZOR RP. Podziękował również za objęcie przez Wojewodę Lubelskiego patronatu nad obchodami jubileuszu 100-lecia Związku i za wspieranie działalności statutowej prowadzonej przez Okręg Lubelski ZOR RP. Wicewojewoda zapewnił o wsparciu działań prowadzonych przez Związek, szczególnie zaś przez Okręg Lubelski.

 

Następnym spotkaniem było spotkanie z płk. Jerzym Flisem – Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lubinie, z którym omówiono realizację porozumienia o współpracy pomiędzy WSzW a ZOR RP. Wyrażono zadowolenie z jego realizacji, podkreślając jego duże znaczenie dla kształtowania postaw proobronnych podejmowanych przez Okręg Lubelski ZOR RP. Spotkanie w WSzW było okazją do wręczenia aktu mianowania na stopień kapitana WP por. Ryszardowi Gołąbowi – kombatantowi, członkowi Okręgu Lubelskiego ZOR RP. Akt mianowania wręczył płk Jerzy Flis przy udziale ppłk. Zbigniewa Tarki - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lublinie. Decyzję o mianowaniu na wyższy stopień wojskowy Minister Obrony Narodowej podjął na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa ZG ZOR RP.

 

Kolejnym spotkaniem, było spotkanie z Komendantem Chorągwi Lubelskiej ZHP - hm. Tomasz Sychem. Efektem bardzo dobrze układającej się współpracy pomiędzy Okręgiem Lubelskim, a Chorągwią Lubelską, było podpisanie w tym dniu porozumienia o współpracy pomiędzy Okręgiem Lubelskim ZOR RP, a Chorągwią Lubelską ZHP. Porozumienie podpisali hm. Tomasz Sych i Lech Marczak. Podczas ceremonii podpisania obecni byli:   płk rez. Alfred Kabata, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, kpt. w st. spocz. Ryszard Głołąb, kpt. w st. spocz. Andrzej Bis (członek ZOR RP i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Chorągwi), Edward Nakonieczny (wiceprezes Okręgu Lubelskiego i jednocześnie zastępca komendanta Chorągwi).

Podczas wizyty omówiono z prezesem i członkami Okręgu Lubelskiego sprawy wiązane z realizacją planowanych do realizacji ten rok przedsięwzięć, przede wszystkim obchodów Święta Żołnierza Rezerwy. Dokonano również rekonesansu miejsc, w których odbędą się uroczystości związane z obchodami tego święta.

Na zakończenie pobytu w Lublinie, płk rez. Alfred Kabata, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski oraz kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb i Lech Marczak zapalili i złożyli znicze pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Litewskim.

(k)

Foto: Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04