Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie delegacji ZOR RP z Biskupem Polowym WP

7 września 2022 r., delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, została przyjęta przez ks. biskupa Wiesława Lechowicza - Biskupa Polowego Wojska Polowego.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada – wiceprezes ZG i ks. por. rez. Arnold Zimnicki, którego Jego Ekscelencja ks. biskup Wiesław Lechowicz dekretem z 15 marca 2022 r. mianował kapelanem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania płk rez. Alfred Kabata, Marcin Łada i ks. por. rez. Arnold Zimnicki omówili najważniejsze cele realizowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP, podkreślając że jako ogólnopolska, patriotyczna organizacja, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zajmuje się m.in. upamiętnianiem osób oraz miejsc walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, propagowaniem chwały oręża polskiego oraz szkoleniem młodzieży skupionej m.in. w organizacjach strzeleckich. Dodali, że ważnym aspektem działalności Związku są działania na rzecz kształtowania świadomości historycznej, obywatelskiej i patriotycznego wychowania młodzieży oraz integracja środowiska żołnierzy rezerwy WP, którzy poprzez działalność w organizacji kultywują wspólną tradycję wojskową, otaczają opieką kombatantów, żołnierzy rezerwy i ich rodziny będące w potrzebie.

 

Płk rez. Alfred Kabata zapoznał ks. biskupa z ważniejszymi przedsięwzięciami, które będą zrealizowane przez Związek do końca 31 grudnia 2022 r., który jest rokiem obchodów 100 – lecia naszej organizacji. Wśród tych przedsięwzięć wymienił m. in. obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Lublinie – 8 października 2022 r., obchody 130. rocznicy urodzin gen. Władysława Andersa w Krośniewicach – 14 października 2022 r. orz spotkanie podsumowujące 2022 r. – w Nowym Dworze Mazowieckim – 10 grudnia 2022 r.

 

Delegacja podarowała Jego Ekscelencji jubileuszowe wydanie biuletynu "Rezerwista" powstałe z okazji 100-lecia Związku Oficerów Rezerwy RP oraz wizerunek Matki Bożej - Królowej Polski w Płaszczu Hetmańskim, na którym umieszczone są przedwojenne odznaki i odznaczenia wojskowe. Wśród 272 odznak są także dwie przedwojenne odznaki Związku Oficerów Rezerwy RP. Obraz znajduje się w muzeum na Jasnej Górze.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04