Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Medale i tytuły honorowe

7 grudnia 2013 r. w Legionowie odbyło się spotkanie członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej podsumowujące działalność w 2013 r. i będące jednocześnie spotkaniem przedświątecznym. Organizatorem spotkania byli prezydent Miasta Legionowo i Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Prowadzący spotkanie Marcin Łada – wiceprezes ZOR RP przedstawił jego program i poprosił o zabranie głosu Piotra Zadrożnego – wiceprezydenta Legionowa (prezydent Roman Smogorzewski ze względów rodzinnych nie mógł przybyć na spotkanie). Piotr Zadrożny w imieniu prezydenta Legionowa wyraził zadowolenie z możliwości goszczenia członków Związku i zaproszonych gości.

 Uczestników spotkania powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego ZOR RP. W spotkaniu uczestniczyli m. in. pani minister Bożena Żelazowska – zastępca kierownika Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego - Zbigniew Czaplicki, Henryk Ruszczyk – burmistrz Zakroczymia, Piotr Oleńczak z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Ochota, ppłk. Adam Bednarz – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa–Śródmieście, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Marek Krystyniak – wiceprezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Dla zobrazowania działalności ZOR RP w 2013 r. prezes Związku płk rez. Alfred Kabata przedstawił prezentację multimedialną.

Następnym punktem uroczystości było przyjęcie do Związku nowych członków. Odbyło się ono tradycyjnie poprzez pasowanie szablą oraz wręczenie odznak i legitymacji członkowskiej. Nowymi członkami ZOR RP zostali: por. rez. Mirosław Herman z Gdańska oraz Mateusz Wałęka z Puław.

Podczas uroczystości odczytano decyzję Zarządu Głównego ZOR RP o nadaniu tytułu członka honorowego prezydentowi Miasta Legionowo Romanowi Smogorzewskiemu. W uzasadnieniu podkreślono zasługi prezydenta w działalności na rzecz współpracy z ZOR RP, udzielanego wsparcia działalności statutowej oraz okazywaną pomoc w organizowaniu przedsięwzięć edukacyjno-wychowawczych mających na celu patriotyczne wychowanie młodzieży. Dyplom, odznaki i legitymację członkowską odebrał w imieniu prezydenta Legionowa wiceprezydent Piotr Zadrożny.

Trzem osobom nadano status członka wspierającego ZOR RP. Członkami wspierającymi zostali: Krzysztof Pyta z Nowego Dworu Mazowieckiego, Zdzisław Kozak z Warszawy i Zbigniew Kiełb z Puław.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie odznaczeń. Na wstępie odczytano decyzję Prezydenta RP o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi Elżbiecie Wiercińskiej, która została nim uhonorowana przez wojewodę mazowieckiego kilka dni wcześniej.  W imieniu członków Związku gratulacje Elżbiecie Wiercińskiej złożył płk rez. Alfred Kabata. Przekazał jej również dyplom i upominek.

Podczas spotkania Złote Medale Za Zasługi Dla Obronności Kraju otrzymali: płk rez. Dariusz Zielonka, mjr rez. Józef Szatkowski i mjr raz. Lech Tomasiak, a Brązowe: Henryk Ruszczyk, Kazimierz Szczerbatko i Artur Błoński.

Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej odznaczono Elżbietę Wiercińską, a Srebrnym ppłk rez. Annę Ćwiek.

Srebrne Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Adam Bednarz - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście oraz członkowie ZOR RP: ppłk. rez. Henryk Marciniak, mjr. rez. Jerzy Białoskórski, por. w st. spocz. Narcyz Tokarski, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, st. sierż. w st. spocz. Edmund Krawczyk,  st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek, Teresa Macińska, Lech Marczak, Piotr Przygodzki.

Medalem okolicznościowym ZOR RP uhonorowano minister Bożenę Żelazowską. Pani minister, a także wiceprezydent Piotr Zadrożny i prezes ZOR RP otrzymali od st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzego B. Raczka książkę jego autorstwa zatytułowaną „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach”.

Podczas spotkania, które miało charakter przedświąteczny, po odczytaniu fragmentu ewangelii przez kapelana ks. por. Michała Zielińskiego z Parafii Cywilno-Wojskowej w Legionowie, przełamano się opłatkiem i złożono sobie wzajemnie życzenia świąteczno-noworoczne.

(k)

Fot. Marcin Malinowski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12