Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Zarząd Główny ZOR RP

8 lutego 2014 r. w Zakroczymiu odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiedzenie rozpoczęło się od wręczenia Srebrnego Medalu „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” panu Kazimierzowi Szczerbatko, autorowi wielu książek historycznych, członkowi ZG ZOR RP.

Następnie omówiono działalność Związku w 2013 r., wskazując, że pomimo iż był to rok kształtowania struktur organizacyjnych udało się zorganizować wiele przedsięwzięć patriotycznych oraz podpisano 11 porozumień o współpracy z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz jedno z Zespołem Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim i ze Związkiem Strzeleckim.

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie finansowe  i zatwierdzono plan działania na 2014 r. W br. realizowane będą m.in. uroczystości w 74 rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, w Starych Babicach, Stalowej Woli, Radomiu, Puławach i Lublinie. Odbędą się konkursy historyczne: ogólnopolski - „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” oraz lokalne: „Szlakiem Naszej Historii” (rajd historyczny); „Wrzesień 1939 – Katyń 1940”. Prowadzone będą prelekcje i spotkania w szkołach, jednostkach wojskowych oraz z kombatantami II wojny światowej. Zorganizowana zostanie konferencja popularno-naukowa w Warszawie, odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz prowadzenie szkolenia, funkcjonującej w ramach stalowowolskiego Koła ZOR RP, drużyny paramilitarnej.

Delegacja ZOR RP wraz z samorządowcami uda się także na obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino oraz nawiąże  współpracę z samorządami włoskimi. Ponadto planowana jest wizyta w Murnau i spotkanie z władzami miasta.

Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Komitetów Ufundowania Sztandaru Dla Zarządu Głównego i Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4