Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie z wiceministrem ON

17 lutego 2013 r.  2013 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkała się z wiceministrem Obrony Narodowej Maciejem Jankowskim. ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG oraz wiceprezesi ZG - płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada.

Podczas spotkania wiceminister Jankowski pytał o genezę utworzenia ZOR RP i jego rozwój organizacyjny. Prezesi ZOR RP poinformowali wiceministra Jankowskiego o działaniach podejmowanych dla upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych, miejsc pamięci narodowej oraz kształtowania patriotycznego wychowania młodzieży.  Omówili też  przedsięwzięcia planowane na 2014 r.

Podkreślono, że jednymi z najważniejszych przedsięwzięć są uroczystości Katyńskie organizowane w Nowym Dworze Mazowieckim, w Starych Babicach i Lublinie.

Ważne miejsce w działalności odgrywać będą kontakty i współpraca ze szkołami, samorządami, jednostkami wojskowymi i organizacjami pozarządowymi. Przewidziane jest zawarcie kolejnych porozumień o współpracy.

Wiceminister Jankowski zadeklarował wsparcie dla przedsięwzięć patriotycznych organizowanych przez Związek, w tym dla ogólnopolskiego konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków” oraz konkursów o zasięgu lokalnym: Rajd „Szlakiem naszej historii”, oraz „Wrzesień 1939 – Katyń 1940”.

Podczas spotkania przedstawiciele ZG ZOR RP ofiarowali Panu Ministrowi Maciejowi Jankowskiemu pamiątkowy medal 90-lecia ZOR RP, przekazując jednocześnie serdeczne gratulacje z powodu objęcia przez niego stanowiska w MON. Minister Maciej Jankowski podarował członkom ZOR RP publikacje wydane przez MON i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Z satysfakcją odnotowaliśmy, że zawierają one również opisy działań naszej organizacji. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Życzymy Panu Ministrowi wszelkiej pomyślności i sukcesów na nowym stanowisku w MON.

(k)

Fot. Marcin Łada

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4