Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wigilia i spotkania opłatkowe

21 grudnia 2014 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Wigilii Miejskiej zorganizowanej przez władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego.

Delegację ZOR RP stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG oraz por. w st. spocz. Janusz Zajączkowski i mł. chor. w st. spocz. Marek Paczkowski.

Mieszkańcom miasta i przybyłym gościom życzenia złożyli burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Jerzy Plackowski.  Wszyscy zebrani przełamali się opłatkami, które pobłogosławili kapłani: ks. kan. Andrzej Kwiatkowski i ks. kan. Andrzej Redmer.

Podczas spotkania burmistrz Jacek Kowalski wręczył dwie nagrody przedstawicielom stowarzyszeń, biorącym udział w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową w 2014 r.

Nagrodę dziennikarzy otrzymali „Rodzice z Klasą” za akcję „Taneczne kino plenerowe”. Inicjatywa wyróżniona przez burmistrza to Polski Związek Niewidomych – koło terenowe w Nowym Dworze Mazowieckim za zajęcia w szkołach „Jak pomagać osobie niewidomej”.

Płk rez. Alfred Kabata odebrał z rąk burmistrza podziękowanie za zorganizowanie  w 2014 r. ogólnopolskiego konkursu „Powstanie Warszawskie w świadomości młodego pokolenia Polaków”.

 xxx

Członkowie ZOR RP brali udział w wielu innych spotkaniach opłatkowych. Uczestniczyli m.in. w spotkaniu opłatkowym 3 Warszawskiej Brygadzie Rakietowej OP w Sochaczewie, które odbyło się 19 grudnia 2014 r Zarząd Główny ZOR RP reprezentował z-ca sekretarza Artur Błoński.

Podczas spotkania dowódca jednostki gen. bryg. Stefan Mordacz podziękował za współpracę wszystkim zebranym oraz złożył życzenia gościom, żołnierzom  i pracownikom wojska oraz ich rodzinom. W swoim wystąpieniu nie zapomniał  o żołnierzach pełniących służbę w misjach poza granicami ojczyzny. Swoją obecnością uroczystość zaszczycił Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Jan Gabryś.

xxx

13 grudnia 2014 r. płk rez. Alfred Kabata, st. chor. sztab. Tadeusz Bakun i Teresa Stroińska - Macińska byli gośćmi spotkania opłatkowego w Kole Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim.  W spotkaniu uczestniczyli m. in. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego i Paweł Calak – wicestarosta Powiatu Nowodworskiego. Tradycyjnie życzenia świąteczne i przełamanie się opłatkiem poprzedziły jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży należącej do Koła.

xxx

18 grudnia 2014 r. przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli na zaproszenie Elżbiety Gauzy w spotkaniu opłatkowym  w Warsztatach Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Mazowieckim. Skład delegacji stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, płk rez. Dariusz Zielonka i Teresa Stroińska – Macińska.

xxx

19 grudnia 2014 r. Marcin Łada brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Bramki. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Błoniu i ksiądz biskup Rafał Markowski – biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, któremu M. Łada przekazał pozdrowienia od członków Związku.

xxx

23 grudnia 2014 r. płk rez. Dariusz Zielonka - wiceprezes ZG oraz Bohdan Sobiewski uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w Batalionie Reprezentacyjnym WP. Życzenia całemu stanowi osobowemu jednostki złożył jej dowódca - ppłk Leszek Szcześniak.Przedstawiciele ZOR RP złożyli ppłk. L. Szcześniakowi życzenia świąteczne zarówno w swoim imieniu jak i prezesa ZG płk. rez. Alfreda Kabaty i całej oficerskiej wspólnoty.

 (k)

Fot. M.Ł., A. B.

  • 1
  • 10
  • 2
  • 3