Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Prezes ZOR z wizytą w Krakowie

23 czerwca 2015 r. prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk rez. Alfred Kabata spotkał się z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim i z zastępcą szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie - ppłk. Stanisławem Kaplińskim.

Podczas spotkania z prezydentem Jackiem Majchrowskim płk rez. Alfred Kabata omówił działania podejmowane przez Zarząd Główny ZOR RP, a zwłaszcza przez Koło ZOR RP w Krakowie, którego prezesem jest ppor. rez. Radosław Gądek. Prezydent Krakowa wyraził wsparcie dla działalności Związku na niwie spraw obronnych i patriotycznego wychowania młodzieży oraz dla tworzenia Okręgu Małopolskiego.

Prezes ZOR RP, pod nieobecność szefa WSzW w Krakowie, spotkał się z jego zastępcą z ppłk. Stanisławem Kaplińskim. Omówiono możliwości współpracy pomiędzy WSzW a ZOR RP, zwłaszcza w kontekście podpisanego porozumienia  z WKU w Krakowie. Płk rez. Alfred Kabata przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia organizowane przez Związek w 2015 r. i plan działań na kolejne miesiące.

 (k)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4