Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie wigilijne ZOR RP

12 grudnia 2015 r. w Czosnowie odbyło się spotkanie wigilijne, Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania Annie Marii Anders nadano tytuł Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy RP.

Aktu nadania Członkostwa Honorowego Związku Oficerów Rezerwy RP dokonał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego poprzez pasowanie szablą, wręczenie odznak związkowych, legitymacji i dyplomu. W akcie nadania wyróżnienia uczestniczyli wiceprezesi Związku: płk rez. Dariusz Zielonka i Marcin Łada. Członkostwo Honorowe nadano Annie Marii Anders –matce chrzestnej sztandaru Związku - w uznaniu  zasług w działalności na rzecz współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP, udzielanego wsparcia jego działalności statutowej oraz prowadzenia edukacji historycznej młodzieży, krzewienie patriotyzmu, kultywowanie pamięci o gen. Władysławie Andersie, wspieraniu kombatantów i działanie na rzecz umacniania obronności Polski.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru ZOR RP i odegrania hymnu państwowego. Wszystkich przybyłych powitał płk rez. Alfred Kabata. On też przedstawił prezentację multimedialną, ukazującą najważniejsze przedsięwzięcia Związku zrealizowane w 2015 r. Krótką prezentację dotyczącą działalności Okręgu Lubelskiego ZOR RP i książki własnego autorstwa, zatytułowanej Herby urzędników polskich i litewskich na monetach oraz liczmanach emitowanych w latach 1479 – 1709 przedstawił Zbigniew Kiełb, który po zakończonej prelekcji przekazał egzemplarz swojej książki płk. rez. Alfredowi Kabacie. 

Podczas spotkania w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęto: kmdr. ppor. Dariusza Kloskowskiego, st. kpr. w st. spocz. Bolesława Ofierskiego, Danutę Ofierską, Ewę Antas i Agnieszkę Kiełb.

Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: por. Piotr Szczepaniak i st. sierż. rez. Tomasz Dyzma. Akty mianowania wręczył  gen. bryg. Wojciech Kucharski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP w asyście ppłk. Mirosława Marca – Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota i płk. rez. Alfreda Kabaty.

Gen. bryg. Wojciech Kucharski udekorował również medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju, nadanymi przez Ministra Obrony Narodowej: złotymi: kpt. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, Marcina Ładę oraz brązowymi: kpt. w st. spocz. Narcyza Tokarskiego i ppor. rez. Radosława Gądka.

Wręczono także medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Medale wręczyli Anna Maria Anders i płk rez. Alfred Kabata.

Złotymi Medalami Za Zasługi dla ZOR RP odznaczeni zostali: Roman Kaczorowski, Kazimierz Szczerbatko, Lech Marczak i Zbigniew Kiełb, a srebrnymi: Wiesław Jan Prusiecki – fundator sztandaru dla ZG ZOR RP, właściciel cytadeli Twierdzy Modlin oraz członkowie Związku: por. rez. Piotr Szczepaniak, por. w st. spocz. Ryszard Gołąb, ppor. w st. spocz. Ireneusz Owsik, Edward Nakonieczny.

Wręczono również okolicznościowe ryngrafy członkom Związku i osobom wspierającym jego działalność. St. sierż. rez. Tomasz Dyzma wręczył prezesowi ZOR RP komplet okolicznościowych odznak Lubelskiego Oddziału Związku Piłsudczyków, którego jest prezesem.

Zabierając głos, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, z wielkim wzruszeniem podziękowała członkom Związku, a szczególnie płk rez. Alfredowi Kabacie, za upamiętnianie ofiar zbrodni Katyńskiej.

Po zakończeniu części oficjalnej i po poświęceniu opłatków i odmówieniu okolicznościowej modlitwy przez ks. kan. Andrzeja Redmera – dziekana zakroczymskiego, uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu wigilijnym byli m. in.: Anna Maria Anders – córka gen. W. Andersa, matka chrzestna sztandaru ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, gen. bryg. Wojciech Kucharski – z-ca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysława Gocuła, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, Magdalena Biernacka – Starosta Powiatu  Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Krzysztof Bisialski – przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, Wiesław Jan Prusiecki – właściciel cytadeli w Twierdzy Modlin, fundator sztandaru ZG ZOR RP, Zbigniew Knapczyński – prezes Zarządu Sinevia Sp. z o.o, Sławomir Frątczak  – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie,  Gniewomir Rokosz Kuczyński – dyrektor Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Marek Krystyniak – członek Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Urszula Przymus – przewodnicząca Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, płk. Ryszard Sala reprezentujący Rektora – Komendanta WAT-u, ppłk. Jerzy Łuszczykiewicz – szef sztabu 2 Mazowieckiego pułku saperów, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa-Ochota, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, mjr. Sławomir Dembicki – reprezentujący – Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, kpt. Marcin Szlawski – z-ca dowódcy 32 dywizjonu rakietowego OP, brygadier Leszek Smuniewski – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, ks. kan. ppłk. Zenona Pawelak – Proboszcz Garnizonu Legionowo, ks. kan. Andrzej Redmer – proboszcz Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym, dziekan zakroczymski, Henryk Ruszczyk – członek honorowy ZOR RP, Adam Janas – b. starosta Powiatu Nowodworskiego, Zbigniew Witaszek – przedsiębiorca.

(k)

Foto: Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04