Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkania w Lublinie

15 stycznia 2016 r. płk rez. Alfred Kabata - prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezes – płk rez. Dariusz Zielonka oraz delegacja Okręgu Lubelskiego ZOR RP spotkali się z wicewojewodą lubelskim, szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie i wójtem Gminy Jastków.

Delegację Zarządu Okręgu Lubelskiego stanowili: Lech Marczak – prezes Okręgu i członkowie Zarządu Okręgu: kpt. w st. spocz. Zdzisław Łoziński, st. sierż. rez. Tomasz Dyzma i Piotr Przygodzki.

Podczas spotkania z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem (pod nieobecność wojewody) omówiono działania podejmowane przez Zarząd Główny ZOR RP, a zwłaszcza przez Zarząd Okręgu Lubelskiego. Zapoznano także wicewojewodę z planami na 2016 r. Wicewojewoda wyraził swoje poparcie dla podejmowanych przez Związek działań na niwie spraw obronnych, patriotycznego wychowania młodzieży i upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych. Zapewnił również o wsparciu Urzędu Wojewódzkiego dla tych działań. W spotkaniu u wicewojewody uczestniczył pełnomocnik wojewody ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów Waldemar Podsiadły, z którym członkowie władz Okręgu Lubelskiego utrzymują bieżący kontakt.

Spotkanie z płk. Piotrem Chudzikiem – szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego - dotyczyło omówienia efektów dotychczasowej współpracy i perspektyw jej rozszerzenia. Szef WSzW Wyraził uznanie dla działań Związku w skali kraju, jak i na terenie województwa lubelskiego i zapewnił o swoim wsparciu dla tych działań.  

Z kolei rozmowy z Teresą Kot – wójt Gminy Jastków dotyczyły efektów współpracy dotyczącej współorganizowania przedsięwzięć patriotycznych w 2015 r., a zwłaszcza obchodów 100 – lecia bitwy pod Jastkowem. W rozmowie z panią wójt omówiono przedsięwzięcia, które będą współorganizowane przez Gminę i ZOR RP w 2016 r.

(k)

Foto: L. Marczak, T. Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04