Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie z wiceministrem

4 lutego 2016 r. Podsekretarz Stanu w MON - Wojciech Fałkowski spotkał się z przedstawicielami Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej: prezesem Zarządu Głównego - płk. rez. Alfredem Kabatą i wiceprezesem Zarządu Głównego Marcinem Ładą.

Przedstawiciele ZOR RP poinformowali Pana Ministra o bieżących działaniach organizacji, planach na 2016 rok. Zapoznali też Pana Ministra historią przedwojennego ZOR RP, który jako organizacja ogólnopolska rozpoczął działalność w 1922 r., a którego tradycje kultywuje nasze stowarzyszenie.

Poinformowano ministra W. Fałkowskiego, że obecny Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który nosi dokładnie taką samą nazwę jak organizacja przedwojenna, powołany został do życia w 2012 r. Zrzesza oficerów i podoficerów rezerwy, kombatantów II wojny światowej, oraz osoby cywilne, którym drogie jest działanie dla Polski, upamiętnianie bohaterskich czynów oficerów i żołnierzy II Rzeczypospolitej i praca społeczna dla Polski.

Jak podkreślili prezesi ZOR RP, organizacja koncentruje się na działaniach upowszechniających historię Polski i chwałę oręża polskiego, prowadzi działania o charakterze proobronnym, a także opiekuje się kombatantami. Związek w swoich szeregach zrzesza kombatantów (najstarszy kpt. Andrzej Rak ma 102 lata) należących m.in. do Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów.  Pan Minister wyraził gotowość do spotkania z matuzalemem naszej organizacji w możliwie niedługim czasie.

Przekazano Panu Ministrowi, że członkowie ZOR RP są autorami książek historycznych, prowadzą wykłady i prelekcje, organizują: rajdy historyczne, ogólnopolskie i regionalne konkursy dla młodzieży, akcję „Zapal pamięć” i samodzielnie lub we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi uroczystości patriotyczne.

Podkreślono, że efektem pracy społecznej członków ZOR RP i jego Zarządu Głównego w Warszawie są m.in.: Aleje Dębów Katyńskich, pomniki upamiętniające bohaterstwo żołnierzy polskich, a także renowacje cmentarzy wojennych w różnych miejscach Polski. Przykładem mogą być tu chociażby: Aleja Dębów Katyńskich w Starych Babicach (29 drzew), Dęby Katyńskie w Nowym Dworze Mazowieckim, Lublinie, Puławach, 2 pomniki w Murnau (Niemcy, Bawaria) upamiętniające 5 tys. polskich oficerów przebywających tam w niewoli, w Oflagu VIIA, pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, kapliczka Matki Bożej Katyńskiej w Starych Babicach, renowacja cmentarzy wojennych w Starych Babicach i Borzęcinie Dużym, tablice pamiątkowe i pomnik w Puławach.

Poinformowano Pana Ministra również o tym, że 20 września 2015 r. ZOR RP otrzymał sztandar ufundowany przez Wiesława Jana Prusieckiego - właściciela cytadeli Twierdzy Modlin, a którego Rodzicami Chrzestnymi są:  Pani minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu i Prezes ŚZŻAK Pan prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Przedstawiciele ZG ZOR RP zadeklarowali chęć zacieśnienia dalszej współpracy z MON i współudział w organizowaniu różnych przedsięwzięć patriotycznych. Rozwijaniu współpracy sprzyjają porozumienia o współpracy z MON (z 2014 r.) i z wieloma jednostkami i instytucjami wojskowymi.

Spotkanie z ministrem Wojciechem Fałkowskim upłynęło w bardzo serdecznej atmosferze. Podczas spotkania Prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata podarował Panu Ministrowi książkę swojego autorstwa pt. „Pamięć o Katyniu w Nowym Dworze Mazowieckim. Oficerowie Batalionu Elektrotechnicznego zamordowani w Katyniu i w Charkowie”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Komunikacji Społecznej: zastępca Szefa Oddziału Współpracy ze Społeczeństwem - płk Tomasz Szewczyk i starszy specjalista tego Oddziału - Agnieszka Orzechowska.

 Marcin Łada

Wiceprezes Zarządu Głównego

Związku Oficerów Rezerwy RP

Foto: M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04