Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Wigilia ZOR RP z udziałem Anny M. Anders

10 grudnia 2016 r., w zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkaniu wigilijnym w Czosnowie, wzięła udział Anna Maria Anders – senator i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie, prowadzący spotkanie Marcin Łada - wiceprezes ZG ZOR RP poprosił o zabranie głosu Antoniego Kręźlewicza - wójta gminy Czosnów. Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Podsumował również działalność ZOR RP w 2016 r.

W części ceremonialnej spotkania płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP odznaczył minister Annę Marię Anders Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP nadanym przez Zarząd Główny za wspieranie dzielności statutowej Związku. Minister Anna Maria Anders jest matką chrzestną sztandaru ZOR RP oraz jego członkiem honorowym. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono również Antoniego Kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów oraz członków Związku: mata w st. spocz. Stanisława Sekułę i Piotra Romaniuka.

Wręczono też medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska, Roman Kaczorowski i por. w st. spocz. Stefan Kalinowski.

Medalami Za Zasługi Dla Ligi Obrony Kraju odznaczeni zostali Marcin Łada (złotym) i por. Piotr Szczepaniak (brązowym), a medalami Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej dziewięciu członków i sympatyków Koła ZOR RP w Starych Babicach, którzy przez lata współorganizowali rajd "Szlakiem Naszej Historii" pod egidą ŚZŻAK.W gronie odznaczonych znaleźli się: Joanna Gwiazdowska, Józef Gwiazdowski, Kamil Malinowski, Bogdan Mińkowski, Paweł Piotrowski, Dariusz Parzyszek, Leszek Poborczyk, Dariusz Śladowski, Tadeusz Wiśniewski, Jarosław Żukowski i Jerzy Bogdan Raczek , któy otrzymał odznakę honorową  Za Zasługi dla ŚZŻAK.

Medal „Prawda i Pamięć” od Warszawskiej Rodziny Katyńskiej otrzymał Bohdan Sobiewski.

Ryngrafami ZOR RP uhonorowano: Bożenę Żelazowską, Marzenę Bryjak, kmdr. Wiesława Banaszewskiego i por. Piotra Szczepaniaka.

Piotr Pniewski - reprezentujacy Kapitułę Stowarzyszenia - Konfraternia Mazowieckiej Odznaki św. Flororiana Mazovia wręczył odznaki: Michałowi Wykowskiemu, Rafałowi Skibie i nadkom. Zbigniewowi Bartosiakowi.

W poczet członków Związku przyjęto: Marię Szymkowską (Okręg Mazowiecki), Adama Padela (Okręg Lubelski) i Zbigniewa Kuletę (Okręg Łódzki).

Wśród gości zabierających byli m.in.: minister Anna Maria Anders, Radosław Rybicki, Alicja Marciniak, która odczytała list Jana Józefa Kasprzyka - szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radosław Rybicki, który odczytał list Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk lek. Przemysław Makowski (wręczył płk. rez. A. Kabacie ryngraf), kmdr Wiesław Banaszewski (przekazał płk rez. A. Kabacie książkę), Bożena Żelazowska, Ewa Malasiewicz, Barbara Oleksiewicz, Jolanta Liszkiewicz, Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP.

 Po wystąpieniach zaproszonych gości, wysłuchano koncertu pieśni patriotycznych i kolędowych w wykonaniu Chóru „Czosnowianie”.

Po występie chóru, ks. prałat Tadeusz Jaworski, odmówił okolicznościową modlitwę i poświecił opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli m.in. Bożena Żelazowska – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Alicja Marciniak – reprezentująca szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Bogdan Ruszkowski – burmistrz Gminy Nasielsk, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, kmdr Wiesław Banaszewski – przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Sławomir Ozimkiewicz – reprezentujący dowódcę Garnizonu Kazuń, Krystian Buszta – przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Nowodworskiego, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, ppłk Mirosław Marzec – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – z-cę dyrektora Zespołu Szkół nr 2, Tadeusz Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Barbara Oleksiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Marzena Bryjak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie, Halina Drachal - prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Marek Krystyniak – członek Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Rafał Skiba - wiceprezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, nadkom. Zbigniew Bartosiak – członka Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda – wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”, ks. prał. Tadeusz Jaworski – proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej Narodzenia Pańskiego w Błoniu, kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który ma 102 lata.

(k)

Foto: K. Malinowski, A. Błoński, Z. Jurkowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04