Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Minister Anna Maria Anders gościem spotkania opłatkowego Związku Oficerów Rezerwy RP

9 grudnia 2017 r., w Czosnowie odbyło się uroczyste spotkanie  opłatkowe członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W spotkaniu, które było również podsumowaniem działalności w 2017 r., honorowymi gośćmi byli rodzice chrzestni sztandaru Związku Oficerów Rezerwy RP - Anna Maria Anders – senator i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Następnie, prowadzący spotkanie ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski - wiceprezes ZG ZOR RP poprosił o zabranie głosu Antoniego Kręźlewicza - wójta gminy Czosnów. Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Podsumował również działalność ZOR RP w 2017 r.

Część ceremonialną spotkania rozpoczęto od przyjęcia w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP siedmioro nowych członków: por. w st. spocz. Zofii Biernackiej - żołnierza i sanitariuszki Powstania Warszawskiego, Jadwigi Kaczorowskiej, Barbary Oleksiewicz, chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego, Jan Noworolnika, Mariana Lemieszka, Wojciecha Szynkory, Mateusza Kozioła, Jacka Roszkowskiego.

Następnie płk rez. Alfred Kabata – wręczył statuetki upamiętniające obchody 95 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP minister Annie Marii Anders, mjr. w st. spocz. prof. dr. hab. Leszkowi Żukowskiemu – prezesowi ŚZŻAK, staroście Powiatu Nowodworskiego – Magdalenie Biernackiej, wójtowi Gminy Czosnów - Antoniemu Kręźlewiczowi.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali. Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP otrzymali – Złote: ppłk. w st. spocz. Józef Szatkowski, ppłk Henryk Marciniak, kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, por. Piotr Szczepaniak, por. rez. Radosław Gądek; Srebrne: Czesława Albekier, Wiesława Karczmarczyk, Krystyna Ziubińska, Dorota Górecka, Zbigniew Kuleta, Bernard Oloś, sierż. pchor. rez. Stanisław Chrapek.

 

Medale Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy AK otrzymali: Teresa Stroińska – Macińska, Zofia Biernacka, Lech Marczak, mat. w st. spocz. Stanisław Sekuła.

Medal Dziedzictwo Kresów Wschodnich Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych otrzymał Dzierżysław Nowotarski.

Medalami św. Floriana  odznaczeni zostali: kpt. w st. spocz. Andrzej Rak, Roman Kaczorowski i Jerzy Raczek.

Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Marek  Krystyniak uhonorował medalem okolicznościowym - „Guzikiem Katyńskim” wiceprezesa ZOR RP Marcina Ładę, a medalami „Prawda i Pamięć” Kazimierza Szczerbatko i mjr. rez. Jerzego Białoskórskiego.

Ryngrafy z wizerunkiem sztandaru Zawiązku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: Tomasz DziurzyńskiPrezes Agencji Mienia Wojskowego Sinevia Sp. z o.o., Bożena Kiedos - Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach k. Wielunia, Jacek Roszkowski - Dyrektor Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego w Feliksowie, Artur Nadolski - Prezes Stowarzyszenia Reduta Ordona, ppłk. Artur Gruszczyk – Dowódca Garnizonu Kazuń i 2 Mazowieckiego pułku saperów, płk lek. Przemysław Makowski - Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, Joanna z Moraczewskich i Józef Gwiazdowski, Jadwiga Kaczorowska, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Płk rez. Alfred Kabata i Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego przekazali minister Annie Marii Anders koszulkę, w której od 8 do 18 maja 2018 r. pobiegną biegacze sztafety non stop z Łodzi do Monte Cassino. Organizatorem biegu jest Straż Miejska w Łodzi i ZOR RP, a patronat honorowy nad biegiem objęła minister Anna Maria Anders.

Jadwiga i Roman Kaczorowscy przekazali dla ZOR RP, na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty, obraz z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego wyhaftowany przez panią Jadwigę.

Po części ceremonialnej ks. prałat Tadeusz Jaworski, odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Spotkaniu towarzyszył występ Chóru „Czosnowianie”, który zaśpiewał kilka kolęd.

W gronie zaproszonych gości byli m.in.: Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Bożena Śliwińska - reprezentująca wójta Gminy Pomiechówek, płk Robert Drozd – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk Artur Gruszczyk – dowódca Garnizonu Kazuń, reprezentujący jednocześnie Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Sławomir Szwemin – zastępca dowódcy 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, ppłk Mirosław Kobryń – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Mirosław Marzec – reprezentujący Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, brygadier Andrzej Wieteska - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,

Tomasz Dziurzyński – prezes AMW Sinevia Sp. z o.o.,  Gniewomir Rokosz - Kuczyński – Dyrektora Generalnego Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej
i Samorządu Terytorialnego, Bożena Kiedos – Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach k. Wielunia, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim,
Beata Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Marek KrystyniakMichał Krzysztof Wykowski prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, hm. Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, Tomasz Banasiak – reprezentujący Fundację Kazimierza Pułaskiego,

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci: 103 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek ZOR RP oraz 93 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na uroczystość przybyli prezesi Okręgów ZOR RP: kpt. w st. spocz. Janusz Zajączkowski – prezes Okręgu Mazowieckiego, Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego, Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego, Mateusz Derylak – prezes Okręgu Podkarpackiego, por. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego.

(k)
Foto: M. Łada, Z. Jurkowski, K. Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04