Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na obchodach Dnia Zwycięstwa w Częstochowie

8 maja 2018 r. członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa w Częstochowie.

ZOR RP reprezentowali: st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk i Rafał Kluba.

Uroczystości związane z 73 rocznicą zakończenia II wojny światowej odbyły się pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny”.

Tegoroczne uroczystości rocznicowe odbyły się na placu Pamięci Narodowej. Organizatorem był Związek Inwalidów Wojennych Zarząd Okręgowy w Częstochowie i Urząd Miasta Częstochowy.

Po mszy polowej w intencji poległych w czasie II wojny światowej, którą odprawił Kapelan Środowisk Kombatanckich ks. Stanisław Rospondek, został odczytany Apel Poległych. Następnie wysłuchano wystąpień okolicznościowych, po zakończeniu których, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Poległym w obronie Ojczyzny’.

W uroczystościach na placu Pamięci Narodowej wzięli udział kombatanci, władze miasta na czele z prezydentem Miasta Krzysztofem Matyjaszczykiem i z przewodniczącym Rady Miasta Zdzisławem Wolskim oraz Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, uczniowie szkół oraz mieszkańcy Częstochowy.

Artur Wojciechowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04