Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ryngraf ZOR RP dla Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie

29 sierpnia 2018 r. na zaproszenie Straży Miejskiej w Częstochowie, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w święcie Dnia Straży Miejskich.

Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowali Prezes Okręgu Śląskiego mjr rez. Krzysztof Tomaszewski oraz ppor. rez. Adam Dłużniak.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski w imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOR RP płk. Alfreda Kabaty złożył serdeczne życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Miejskiej, odczytał list gratulacyjny od Prezesa ZG ZOR RP oraz w jego imieniu wręczył Komendantowi Straży Miejskiej Arturowi Hołubiczko pamiątkowy ryngraf.

Oficjalne uroczystości odbyły się w Ratuszu Miejskim. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in: Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski, Przewodniczący Sejmiku województwa śląskiego Stanisław Gmitruk, radni miasta Częstochowy, przedstawiciele służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, dyrektor MOPS, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Prezes KU AZS Politechniki Częstochowskiej, Prezydent Klubu Rotary.

Obecni byli także przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych na czele z Prezesem mjr Janem Cichoniem, Prezes kpt. Tadeusz Muszyński reprezentował Związek Inwalidów Wojennych RP. Obecny był także płk Józef Sowa prezes Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką i Prezes Zarządu Terenowego Związku Żołnierzy WP w Częstochowie ppłk Marian Biecek. Prezes Adam Kiwacki reprezentował Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Nie zabrakło także przedstawicieli Korpusu Kadetów w Częstochowie na czele z Komendantem Krzysztofem Ciupisem i przedstawicielem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Częstochowa prezesem Juliuszem Domagalskim.

W trakcie uroczystości awansowano na wyższe stopnie 18 strażników miejskich. Pięciu funkcjonariuszy częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymało też medale Pro Patria, Odznakę Honorową za Zasługi dla województwa śląskiego oraz Krzyże Zasługi nadawane przez Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP.

Uroczystości z okazji Dnia Strażnika Miejskiego zakończyły się przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie z uwagi na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, strażnicy miejscy złożyli kwiaty.

Święto strażników miejskich i pracowników cywilnych Straży w Polsce przypada na dzień 29 sierpnia. Zgodnie z Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. ustawodawca w art. 12b ustanowił ten dzień Dniem Straży Gminnej.

(A.W.)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04