Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Koncert chórów polonijnych na 100 – lecie Niepodległości i 10 lat Koła ZOR RP w Starych Babicach

11 listopada 2018 r., był datą szczególną w historii naszej organizacji. Tego dnia przedstawiciele Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej spotkali się na uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie świętując 100 lecie Niepodległości Polski, a w godzinach wieczornych, w większym gronie, uczestniczyli w koncercie pt. „Polonia Semper Fidelis” zorganizowanym pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w MCC Mazurkas, w Ożarowie Mazowieckim.

Delegacji ZOR RP przewodniczył wiceprezes ZG Marcin Łada, zapraszając po uroczystościach w Warszawie wszystkich członków ZOR RP na koncert organizowany przez Piotra Białka prezesa fundacji „Ave Patria”.

Wielkie muzyczne przedsięwzięcie godne 100-lecia Niepodległości Polski wypełnił występ 600-osobowego zespołu, w skład którego weszły chóry polskie i polonijne z: Kanady, Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Węgier, Niemiec oraz chóry z Warszawy i Wołomina. Piękny patriotyczny repertuar zachwycił słuchaczy, a sala koncertowa wypełniona była po brzegi. Wszyscy czuliśmy się tam jak jedna wielka polska rodzina, tym bardziej, że obecni byli przedstawiciele dawnych polskich Kresów i tematyka lwowska i wileńska widoczna była podczas tego spotkania.

W koncercie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu, wśród których są członkowie honorowi ZOR RP, a także kombatanci m.in.: por. Zofia Biernacka i kpt. Janusz Orsik prezes Koła AK w Ożarowie Mazowieckim.

 

Prezesowi Fundacji „Ave Patria” i Dyrekcji Hotelu Mazurkas składamy serdeczne gratulacje z powodu organizacji wspaniałego koncertu. Komitet honorowy koncertu stanowili: Szef UDSKiOR Jan Józef Kasprzyk, Starosta Warszawski Zachodni (członek Honorowy ZOR RP) Jan Żychliński, Burmistrz Ożarowa Maz. Paweł Kanclerz, ks. Zdzisław Słomka SAC proboszcz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Maz.

Dzień 100-lecia Niepodległości Polski poprzedzony został nadzwyczajnym zebraniem Koła ZOR RP w Starych Babicach zwołanym z okazji 10-lecia działalności Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice.

Przypomniano dokonania członków koła: napisane i wydane książki historyczne, rajdy organizowane dla młodzieży, sympozja, konferencje i lekcje historii, a także pomniki, które powstały przy udziale czy wręcz z inicjatywy członków naszego koła. Prezes Koła Marcin Łada z okazji jubileuszu złożył wszystkim członkom koła serdeczne podziękowania i gratulacje, ofiarował także pamiątkowe dyplomy i kokardy narodowe (heraldyczne), które bardzo przydały się następnego dnia podczas uroczystości 100-lecia Niepodległości Polski. Sam prezes również został uhonorowany upominkami przez członków babickiego koła (którzy pamiętali także o jego imieninach 11 XI) i wszystkim, bardzo wzruszony, serdecznie za nie dziękuje.

Wspólna społeczna praca patriotyczna bardzo zbliża ludzi, tym bardziej, że jej największą nagrodą jest satysfakcja z wykonanego dzieła. Pomniki, tablice informacyjne, książki i inne materialne pamiątki, a także niematerialne- pozostają w lokalnych społecznościach, są dowodem pamięci i umiłowania ojczystej historii, dowodem naszego trwania na Polskiej Ziemi i kontynuacji wielkiego dzieła przodków i bohaterów. Są również wyznacznikiem naszej tradycji historycznej i kulturowej. Dlatego właśnie warto razem dla Ojczyzny pracować…

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04