Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości 151 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

5 grudnia 2018 r., w Lublinie, Związek Piłsudczyków Oddział Lublin i Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej byli współorganizatorami obchodów 151 rocznicy urodzin I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Okręg Lubelski ZOR RP reprezentowali: prezes Okręgu Lech Marczak, wiceprezes st. sierż. rez. Tomasz Dyzma, mjr w st. spocz. Zdzisław Łoziński i kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb.

Obchody tradycyjnie rozpoczęły się uroczystą koncelebrowaną mszą św. w intencji Józefa Piłsudskiego odprawioną w kościele Podbrygidkowskim, skąd po jej zakończeniu zgromadzeni udali się na Plac Litewski, gdzie nastąpiła dalsza część obchodów. Przy pomniku Marszałka na Placu Litewskim w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków zostały zapalone 2 gazowe znicze.

Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk i wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz przedstawiciele Dowództwa Batalionu Dowodzenia Międzynarodowej Brygady w Lublinie i 2 Brygady Obrony Terytorialnej im. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”. W uroczystościach wzięli również udział kombatanci, członkowie patriotycznych organizacji wraz z pocztami sztandarowymi, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, oraz strzelcy, młodzież szkolna i mieszkańcy Lublina. Po krótkim przywitaniu gości przez wiceprezesa Tomasza Dyzmę, przy dźwięku werbli, nastąpiła ceremonia składania wiązanek i wieńców oraz ustawienie zniczy pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wieńce złożyli: Wicewojewoda Lubelski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, delegacje Związku Sybiraków, Lubelskiej Rodziny Katyńskiej, Związku Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego, Związku Oficerów Rezerwy RP, Związku Piłsudczyków, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej,   młodzież szkolna i nauczyciele z lubelskich szkół, burs i internatów, a także mieszkańcy Lublina.

Uroczystości uświetniła swoim występem Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin grając m. in. Hymn Państwowy „Mazurek Dąbrowskiego” i Reprezentacyjną Pieśń Wojska Polskiego „Marsz My Pierwsza Brygada”. Lublin jak co roku uroczyście i godnie uczcił pamięć Wodza Narodu, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Tomasz Dyzma

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04