Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie przedświąteczne. Medal „Pro Patria” dla ZOR RP, awanse i odznaczenia dla członków Związku

8 grudnia 2018 r., podczas spotkania przedświątecznego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podsumowującego 2018 r., które odbyło się w Nowym Dworze Mazowieckim, wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. Srebrne Krzyże Zasługi otrzymało dwoje członków Związku, a Związek Oficerów Rezerwy RP został odznaczony Medalem „Pro Patria”.

Gościem honorowym spotkania była minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów Do Spraw Dialogu Międzynarodowego, matka chrzestna sztandaru i członek honorowy Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Jacka Kowalskiego – burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i Antoniego Kręźlewicza – wójta Gminy Czosnów.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Następnie, prowadzący spotkanie ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski - wiceprezes ZG ZOR RP - poprosił o zabranie głosu burmistrza Jacka Kowalskiego. Burmistrz podkreślił rolę Związku na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w zakresie organizowania przedsięwzięć patriotyczno – historycznych i edukacyjno - wychowawczych, złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt i nowego 2019 roku oraz przekazał upominek i list okolicznościowy prezesowi Związku płk. rez. Alfredowi Kabacie. Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Podsumował również działalność ZOR RP w 2018 r.

Następnie przystąpiono do części ceremonialnej obejmującej wręczenie aktów mianowania i odznaczeń członkom ZOR RP. Akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe otrzymali: na stopień majora kapitanowie: Janusz Zajączkowski i Zdzisław Łoziński, na stopień starszego chorążego: chor. Stefan Paweł Wyszyński, a na stopień młodszego chorążego; st. sierż. Hilary Jechowicz. Akty mianowania wręczyli płk Roman Przekwas reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP, mjr Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota oraz gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka.

Listy gratulacyjne i upominki od członków Związku przekazał nowo mianowanym płk rez. Alfred Kabata.

Srebrne Krzyże Zasługi nadane przez Prezydenta RP otrzymali; Teresa Stroińska – Macińska i ppłk w st. spocz. Józef Szatkowski. Wręczyła je minister Anna Maria Anders.

Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny odznaczył Medalem „Pro Patria” Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz mjr. rez. Jerzego Białoskórskiego, mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, por. Piotra Szczepaniaka. Dekoracji sztandaru ZG ZOR RP oraz wręczenia medali członkom Związku dokonał reprezentujący ministra Jana Józefa Kasprzyka – radca Jan Sroka.

Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczeni zostali Anna Wesołowska – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Ewa Malasiewicz – dyrektor oraz Beata Kisiel – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – zastępca dowódcy 5 pułku inżynieryjnego w Szczecinie, kom. Artur Duszak – członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku oraz członkowie Związku: Barbara Oleksiewicz, kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Roman Padel.

Medal Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy AK otrzymał: st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

Piotr Pniewski odznaczył medalami nadanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia ppłk w st. spocz. Lecha Tomasiaka, Henryka Ruszczyka i Kazimierza Szczerbatko.

Medale Za Zasługi Dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Anna Wesołowska - prezes stowarzyszenia, wręczyła Lechowi Marczakowi i por. Piotrowi Szczepaniakowi.

Prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej Marek Krystyniak uhonorował medalami „Prawda i Pamięć” mjr w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, kpt. w st. spocz. Andrzeja Raka i Edwarda Nakoniecznego.

Ryngrafy Zawiązku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: Anna Pojedyniec - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego
w Tarnowie, Tomasz Banasiak – Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz członkowie Związku: st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, Krzysztof Buchajczuk, Jacek Maduzia, Rafał Kluba.

W poczet członków Związku przyjęto płk. w st. Spocz. Henryka Łazarskiego i kpr. Tomasza Lusaka.

Zabierając głos minister Anna Maria Anders wyraziła wielkie wyrazy uznania dla działalności Związku i jego prezesa płk. rez. Alfreda Kabaty. Złożyła również życzenia świąteczno – noworoczne uczestnikom spotkania. Podziękowania członkom Związku oraz życzenia złożył reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Zbigniew Czaplicki. Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski - prezes Okręgu Śląskiego, podziękował ZG i płk. Alfredowi Kabacie za udzielane wparcie i przekazał na jego ręce okolicznościowy upominek. Okolicznościowy upominek i podziękowania płk Alfred Kabata otrzymał także od Marcina Łady - wiceprezesa ZG i prezesa Koła ZOR RP w Starych Babicach z okazji 10 –lecia działalności Koła. Życzenia i okolicznościowe upominki płk rez. Alfred Kabata otrzymał także od płk. Roberta Przekwasa reprezentującego Szefa Sztabu Generalnego, płk Andrzeja Winiarka reprezentującego I zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP, płk. lek. Przemysława Makowskiego, mjr. Piotra Żebrowskiego – reprezentującego dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej.

Płk Roman Przekwas odczytał list od Szefa Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmunda Tomasza Andrzejczaka, a Teresa Stroińska Macińska od Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzaty Kidawy – Błońskiej. Ponadto listy do ZOR RP skierowali: Marszałek województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, gen. broni Michał Sikora – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Bogdan Kula – dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie.

Po części ceremonialnej kapelan ks. płk kan. Zenon Pawelak – proboszcz Garnizonu Legionowo, odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

W gronie zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu byli m.in.: mjr Zoltan Reti – zastępca attaché obrony Ambasady Węgier w Polsce, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jan Sroka – reprezentujący Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krzysztof Kapusta – starosta Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Adam Salwowski – przewodniczący Rady Miasta Łomianki, gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka, płk Roman Przekwas – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Andrzej Winiarek – reprezentujący I zastępcę Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Robert Kamiński – dowódca Garnizonu Kazuń, płk lek. Przemysław Makowski – komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – zastępca dowódcy 5 pułku inżynieryjnego w Szczecinie, kpt Leszek Janas – reprezentujący dowódcę 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu, mjr Paweł Zasuń – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Ochota, por. Adrian Kłos – reprezentujący dowódcę 2 Stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie, Gniewomir Rokosz - Kuczyński – Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – z-ca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Anna Pojedyniec – reprezentująca dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie, ppłk w st. spocz. SG Marek Krystyniak – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Anna Wesołowska - prezes Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, hm. Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki, Tomasz Banasiak – reprezentujący Fundację Kazimierza Pułaskiego.

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci: 104 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek ZOR RP, 94 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego, 93 – letni mjr w st. spocz. Zdzisław Łoziński i 90 – letni kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski.

Na uroczystość przybyli członkowie Związku z prezesami Okręgów ZOR RP: Mazowieckiego - mjr w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, Śląskiego - mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, Lubelskiego - Lecha Marczaka, Małopolskiego - por. rez. Radosława Gądka.

(k)
Foto: M. Łada

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04