Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w 79 rocznicę zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim  z udziałem minister Anny Marii Anders

7 kwietnia 2019 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości Katyńskie, podczas których posadzono dwa Katyńskie Dęby Pamięci. Gościem honorowym uroczystości była minister Anna Maria Anders.

Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki pułk saperów i Zespół Szkół nr 2.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.

Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z kompanią honorową, przemaszerowali na Skwer im. ks. Stanisława Poniatowskiego przed Urzędem Miejskim.

Po złożeniu meldunku dowódcy Garnizonu Kazuń płk. Robertowi Kamińskiemu, przez dowódcę kompanii honorowej, po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m. in. minister Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożena Żelazowska, Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim, płk Adam Górecki – Szef Centrum Koordynacyjnego Sztabu Generalnego WPreprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, płk Adam Przygoda – zastępca szefa Inżynierii Wojskowej w Inspektoracie Rodzajów Wojsk DGRSZ – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego, przedstawiciele Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna. Wśród gości obecny był także 95 – letni kombatant Roman Kaczorowski – członek Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy Obywatel nowego Dworu Mazowieckiego.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Jerzy Plackowski – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Zabierając głos minister Anna Maria Anders, podkreśliła znaczenie kultywowania pamięci o zbrodni Katyńskiej w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Głos zabrała także Bożena Żelazowska i Radosław Rybicki, który odczytał list od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Prowadzący ceremonię wiceprezes ZG ZOR RP - Marcin Łada odczytał list okolicznościowy skierowany do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Następnie przystąpiono do posadzenia dwóch „Dębów Pamięci”. Jednego, poświęconego oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanego w Charkowie - por. Mieczysławowi Zagórskiemu oraz drugiego upamiętniającego absolwentów Korpusu Kadetów nr 2, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Bykowni. W 2019 r. przypada setna rocznica utworzenia korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie, którego imię nosi Hufiec ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Zabierając głos Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Wymieniła także nazwiska 10 oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, którym w latach 2009 – 2018 posadzono „Dęby Pamięci”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. sap. Mieczysława Zagórskiego będzie 11 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. sap. Mieczysława Zagórskiego odczytał uczeń szkoły.

Informacje o oficerach – absolwentach Korpusu Kadetów nr 2, którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Bykowni przedstawił harcmistrz Marcin Janiszewski.

Następnie przystąpiono do posadzenia „Dębów Pamięci”. Aktu tego dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście z minister Anną Marią Anders.

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże, a następnie trębacz odegrał sygnał „Śpij Kolego”.

Uroczystości zakończyło podziękowanie prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk. rez. Alfreda Kabaty.

Do tej pory w całym kraju posadzono 24 „Dęby Pamięci” poświęcone oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 11 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu, ofiary zbrodni Katyńskiej.

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: płk lek. Przemysław Makowski–Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w Modlinie, ppłk Grzegorz Masłowski – szef sztabu 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Jerzy Łuszczykiewicz – z-ca dowódcy 5 pułku inżynieryjnego w Szczecinie, mjr Paweł Zasuń – z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota, ppłk Krzysztof Futyma - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, mł. chor. Piotr Bystrek – przedstawiciel dowódcy 2 Inowrocławskiego pułku inżynieryjnego, mł. insp. Marek Chodakowski – Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, Agnieszka Bolesta – prezes AMW TBS „Kwatera”, Ireneusz Owsik – reprezentujący AMW Sinevia Sp. z.o.o, Michał Krzysztof Wykowski – prezes honorowy „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak –prezes Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, hm Marcin Janiszewski – komendant Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Krzysztof Sitkowski i Tadeusz Stanisławek – członkowie Zarządu Związku Piłsudczyków – Oddział Radom, rodziny oficerów Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanych w Katyniu i Charkowie: Bohdan Sobiewski, Krzysztof Sobieski, kombatanci i harcerze.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie ZOR RP. ZOR RP reprezentowali: Marcin Łada - wiceprezes ZG, ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak – skarbnik ZG i p.o. wiceprezesa ZG, mjr rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski – prezes Koła ZOR RP w Częstochowie i członek zarządu tego Koła Rafał Kluba, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, Kazimierz Szczerbatko – członek ZG, ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Henryk Szymkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun, st. kpr. w st. spocz. Adam Janas, Roman Kaczorowski, Wiesława Karczmarczyk, Maria Szymkowska, Barbara Oleksiewicz.

Poczet sztandarowy ZOR RP stanowili: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr rez. Jerzy Białoskórski, st. chor. sztab. w st. spocz. Henryk Szymkowski.

Andrzej Krajewski

Fot. Foto: Karolina Gwarek, Sylwester Jankowski

  • 01
  • 01a
  • 02
  • 02a