Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Koło ZOR RP w Częstochowie upamiętniło 157. rocznicę Powstania Styczniowego

22 stycznia 2020r., Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - Koło w Częstochowie, zorganizował obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Uroczystość odbyła się w Częstochowie, w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Tajemnicy Emaus, a także przy grobie bohatera powstania porucznika Józefa Hunkiewicza.

Na początku obchodów, Prezes Koła ZOR RP w Częstochowie st. kpr. rez. Artur Wojciechowski przywitał wszystkich zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: wiceprezydent Częstochowy, wojskowi, kombatanci, przedstawiciel Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnej RP, częstochowscy strażnicy miejscy, uczniowie klas mundurowych, osoby cywilne i dziennikarze.

Następnie w intencji powstańców styczniowych mszę św. odprawił ks. Stanisław Rospondek, kapelan środowisk kombatanckich. Podczas uroczystości, tuż po mszy św., wręczono odznaczenie. W uznaniu zasług w zakresie wspierania działalności statutowej Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie w upamiętnianiu 

i inicjowaniu ważnych wydarzeń historycznych oraz dużego zaangażowania w kultywowaniu tradycji narodowych i propagowaniu chwały oręża Polskiego, uhonorowano dr Ryszarda Stefaniaka, zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Srebrnym Medalem Za Zasługi dla ZOR RP. Medal wręczył Prezes Koła ZOR RP w Częstochowie sty. kpr. rez. Artur Wojciechowski.

„Rys historyczny" o powstaniu styczniowym wygłosił ppor. Adam Dłużniak, który powiedział m.in.: „W czasie powstania styczniowego walki zbrojne toczyły się w okolicach Częstochowy, terytorialnie związanej wówczas z województwem kaliskim. Zadaniem powstańców w samym mieście było zabezpieczenie dostaw broni i żywności, a szpital miejski im. Najświętszej Maryi Panny stał się powstańczym lazaretem leczącym rannych patriotów. Podczęstochowskie Herby zasłynęły zorganizowaniem największego na ziemiach polskich kanału przerzutowego broni dla powstańców. Tu zaangażowany w zakup broni był m. in. słynny pisarz Józef Ignacy Kraszewski, a jego brat Krzysztof osobiście nadzorował jej przerzut przez granicę.

Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, wysokie kontrybucje i aktywna rusyfikacja. Częstochowianie stali się świadkami tych represji. Na obecnym placu Bohaterów Getta, przy wylocie drogi na Warszawę, był plac kaźni. Tu wystawiono szubienice, w haniebny sposób pozbawiając życia jeńców polskich wziętych do niewoli w bitwie pod Kruszyną i w innych potyczkach. W sumie za udział w powstaniu styczniowym władze carskie skazały na śmierć ok. 700 osób, a na zesłanie- co najmniej 38 tys. osób.

Świadectwem wydarzeń z lat 1863-1864 są pomniki upamiętniające miejsca walk powstańczych, dokumenty zgromadzone w Archiwum Państwowym w Częstochowie oraz mogiły powstańców na okolicznych nekropoliach. W mogiłach spoczywają uczestnicy powstania częstochowianie: Antoni Skowroński, Józef Chrzanowski, Sebastian Rogacz,Ksawery Wołowski, Antoni Chlewski.".

Uczestnicy uroczystości przeszli na grób bohatera powstania styczniowego porucznika Józefa Hunkiewicza. Przypomnijmy, że Związek Oficerów Rezerwy RP, był fundatorem renowacji zdewastowanego w 2017 roku grobu. Odnowienie pomnika nastąpiło w październiku 2019 roku, tuż przed świętem 1 listopada.

Śp. por. Józef Hunkiewicz to weteran Wojska Polskiego z 1863 roku. Bohater walczył m.in. w Powstaniu styczniowym. Zmarł w wieku 104 lat w 1933 roku. Jego prochy spoczywają w Częstochowie w Kwaterze Wojennej na cmentarzu Kule. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę i poświęcono wyremontowany grób. Delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

W uroczystości wzięli udział Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko, Komendant WKU w Częstochowie ppłk Adrian Klimek, ppłk Jan Trzcińki Prezes Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Okręgu w Częstochowie wraz z wiceprezesem mjr Janem Cichoniem, kpt. Józef Sowa Prezes Zarządu Terenowego w Częstochowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Pan Adam Kiwacki Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo‑Wschodnich Oddział w Częstochowie oraz uczniowie szkół mundurowych i mieszkańcy miasta.        

Ponadto w godzinach porannych na cmentarzu św. Rocha delegacja Koła w Częstochowie ZOR RP w składzie st. kpr. rez. Artur Wojciechowski i st. szer. Rafał Kluba wspólnie z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowy Łukaszem Kotem, zastępcą Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszardem Stefaniakiem i Komendantem WKU w Częstochowie ppłk Adrianem Klimkiem w asyście uczniów częstochowskich szkół, w których są klasy mundurowe (ZST oraz ZDZ) złożyli na mogiłach powstańców styczniowych wiązanki.

Artur Wojciechowski

https://sm.czestochowa.pl/index.php/czestochowscy-straznicy-miejscy-i-zor-rp-uczcili-pamiec-powstancow-styczniowych-i-ufundowali-pamiatkowa-tablice-na-grobie-porucznika-hunkiewicza/

https://sm.czestochowa.pl/index.php/medal-zor-rp-za-zaslugi-dla-wiceprezydenta-ryszarda-stefaniaka/

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=13433 [4]

https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,25623824,czestochowa-pamieta-o-powstancach-styczniowych-zlozono-kwiaty.html?disableRedirects=true

http://wczestochowie.pl/artykul/34474,czestochowa.-obchody-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego--zdjecia-

https://katowice.tvp.pl/46306360/czestochowa-uroczystosci-zwiazane-ze-157-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/w-czestochowie-upamietniono-157-rocznice-wybuchu-powstania-styczniowego

https://czestochowa.naszemiasto.pl/uroczystosci-157-rocznicy-wybuchu-powstania-styczniowego/ar/c1-7520977

https://wkuczestochowa.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/2020-01-22y-157-rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego/

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://www.zorrp.org/images/galeria/1382