Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pogrzeb śp. kpt. Leszka Guza – 91 – letniego kombatanta w Lublinie

3 kwietnia 2020 r., na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie odbyła się ceremonia pogrzebowa, zmarłego 31 marca 2020 r., członka Szarych Szeregów, 91 - letniego kombatanta śp. kpt. w st. spocz. Leszka Guza.

Ze względu na obostrzenia związane z wirusem, a zarazem godnego pożegnania kolejnego kombatanta, Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP ze sztandarem Stowarzyszenia Szarych Szeregów - Oddział Lublin, uczestniczył w ceremonii pochówku śp. kpt. w st. spocz. Leszka Guza.

Ksiądz przy trumnie nad grobem odprawił ceremonię pożegnalną, po której nastąpiło złożenie trumny do grobu. Córka i Syn złożyli wieniec od rodziny. Kolejne wiązanki złożyli: Piotr Gawryszczak - Radny Rady Miasta Lublin, hm. ZHP Grażyna Daniewska - wiceprzewodnicząca Oddziału Lublin Stowarzyszenia Szarych Szeregów, a zarazem emerytowana dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 39  im. Szarych Szeregów w Lublinie.

 Śp. kpt. w st. spocz. Leszek Guz w okresie II wojny światowej działał w dzielnicy  "DZIESIĄTA" miasta Lublin, w strukturach Szarych Szeregów, ze śp. mjr. w st. spocz. Zdzisławem Łozińskim i ojcem Lecha Marczaka - śp. kpt. rez. Ryszardem Marczakiem.

                                     Cześć ich pamięci !

Tekst: Lech Marczak

Foto: Lech Marczak i Piotr Gawryszczak

Biogram z książki Stanisława Dąbrowskiego

XXX

GUZ Leszek, pseudonim „Rymwid”, inżynier mechanik, harcerz. Urodził się 15 kwietnia 1929 r. w Chełmie, syn Edwarda, legionisty I Brygady Legionów, żołnierza wojny 1920 r., oficera AK i Marii z Tomaszunasów.

W 1932 r. wraz z rodzicami wyjechał do województwa kieleckiego, a od 1935 r. mieszkał w Lublinie. We wrześniu 1939 r., jako 10-letni chłopiec, ostrzega wycofujących się żołnierzy polskich przed niemieckim punktem kontrolnym, gdzie trafiają oni do niewoli.

Do Szarych Szeregów zwerbowany w listopadzie 1943 r. do II Drużyny BS (Tadeusza Suprynowicza) im. generała H. Dąbrowskiego. Po przeszkoleniu „Rymwid” wykonuje mały sabotaż, tj. napisy na murach i ulicach przyległych do ul. Bychawskiej w Lublinie.

Od lutego do czerwca 1944 r. bierze udział w grupowym szkoleniu wojskowym, kolportując jednocześnie prasę podziemną oraz przenosząc ustne rozkazy do składu broni przy ul. Traugutta 18.

Z powodu ciężkich warunków rodzinnych oraz przebytej choroby zostaje wysłany do krewnych w Firleju, gdzie znajduje się w bezpośredniej bliskości działań 27 Wołyńskiej Dywizji AK. Bierze czynny udział w pracach pomocniczych, obserwacji wojsk niemieckich, ubezpieczaniu ambulatorium w budynku Gminy podczas udzielania pomocy medycznej partyzantom (w tym żołnierzom 27 WOP AK). Uczestniczy także w potyczce z Niemcami. Tu też w 1944 r. „przerabia” pierwszą klasę gimnazjum typu ogólnokształcącego według programu przedwojennego, na tajnych kompletach. Po wkroczeniu Armii Czerwonej wymienia żywność na broń i amunicję, które z zamiarem przekazania partyzantom, zakopuje.

 

Po powrocie do Lublina, w sierpniu 1944 r. wraca do pracy konspiracyjnej ze szkoleniem wojskowym, przekazywaniem rozkazów (aż do grudnia 1944 r.). Nie ujawnia się, nie został zdradzony i nie był represjonowany.

W latach 1944-1946 był uczniem II i III klasy Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. W 1946 r., po śmierci ojca, zamieszkał w Chełmie u brata swojej matki. W roku szkolnym 1946/1947 był uczniem Gimnazjum im. S. Czarnieckiego w Chełmie, następnie przeniósł się do Lublina, gdzie kontynuował naukę w II Gimnazjum i Liceum im. J. Zamoyskiego zakończoną uzyskaniem matury. Po maturze, nie przyjęty „ze względów politycznych” na studia na Politechnice Warszawskiej, wyjechał do Gdańska. Tu ukończył studia w wieczorowej Szkole Inżynierskiej, pracując jednocześnie w Stoczni Gdańskiej. Po powrocie do Lublina w 1956 r. pracował w FSC, aż do przejścia na emeryturę. Autor wielu publikacji na temat konspiracji, w tym AK i Szarych Szeregów.

Odznaczony m.in. Krzyżem AK (1994), SKZ dla ZHP z Rozetą-Mieczami (1994), Odznaką Akcji „Burza” (1994, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość (1995).

Zmarł 31 marca 2020 roku. Został pochowany na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04