Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

100. rocznica Bitwy nad Wkrą w Borkowie (Gmina Nasielsk)

22 sierpnia 2020 r. odbyły się obchody 100. rocznicy Bitwy nad Wkrą w Borkowie (Gmina Nasielsk), w których uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Delegację Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowili: mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG oraz Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i z-ca sekretarza ZG.

Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystości miały skromniejszy charakter niż w latach ubiegłych.

Po wprowadzeniu do uroczystości, głos zabrał zastępca Burmistrza Nasielska – Andrzej Waldemar Kordulewski, który podkreślił rangę zwycięstwa polskiego oręża z 1920 roku nad Wkrą.

Mszę św. celebrował przedstawiciel Biskupa Polowego – ks. ppłk Marcin Kwiatkowski wraz z proboszczem Parafii św. Rocha w Cieksynie ks. Ryszardem Kolczyńskim.

Posterunek honorowy przy pomniku wystawił 2. Mazowiecki pułk saperów z Kazunia. W uroczystości udział wzięła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. Generała Józefa Wybickiego na czele z asystentem - koncertmistrzem st. chor. sztab. Mariuszem Zarasiem.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in. płk Waldemar Kozicki – reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, ppłk Piotr Marchel reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda Andrzejczaka, gen. bryg. Jarosław Stocki - reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Jarosława Mikę. Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki oraz I Wicewojewoda Mazowiecki – Sylwester Dąbrowski skierowali do organizatorów i uczestników wydarzenia listy, które zostały odczytane podczas uroczystości.

Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i kwiatów.

Tuż po zakończeniu uroczystości wyruszył marsz brygady syberyjskiej z Borkowa do Chorzeli, w którym udział wzięli członkowie Towarzystwa Historycznego „Rok 1920”.

(k)

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04