Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody 50. rocznicy śmierci gen. W. Andersa w Krośniewicach k. Kutna współorganizowane przez ZOR RP

11 września 2020 r., w Krośniewicach, odbyły się obchody 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa, których współorganizatorem był Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a gościem honorowym córka Generała Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech.

Współorganizatorami uroczystości byli również burmistrz Krośniewic, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach.

Pierwotnie obchody planowane były na 23 maja 2020 r., ale ze względu na pandemię koronawirusa przełożone zostały na wrzesień br.

Generał Władysław Anders urodził się w Błoniu należącym do Gminy Krośniewice.

Delegację Związku Oficerów Rezerwy RP biorącą udział w obchodach stanowili: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, Marcin Łada –wiceprezes ZG, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – członek ZG, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – prezes Koła ZOR RP w Warszawie, Sylwester Jankowski - wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie, Patryk Jankowski oraz ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem muralu poświęconego gen. Władysławowi Andersowi, który umieszczony został na jednej ze ścian budynku miejscowej hali sportowej. Fundatorem muralu był łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W uroczystym odsłonięciu brała udział córka bohatera Anna Maria Anders, a w symbolicznym przecięciu wstęgi towarzyszyli jej burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman, poseł Tomasz Rzymkowski oraz dyrektor łódzkiego Oddziału IPN Dariusz Rogut.

Po odsłonięciu muralu, uroczystości przeniosły się do Andersówki, czyli tam, gdzie przyszedł na świat Władysław Anders. Przed Andersówką zasadzono „Dąb Pamięci’ ku czci gen. Władysława Andersa. W akcie posadzenia „Dębu Pamięci” udział brała Anna Maria Anders, płk. rez. Alfred Kabata, burmistrz i przewodniczący Rady Gminy Krośniewice oraz poseł Tomasz Rzymkowski. Anna Maria Anders odsłoniła także okolicznościową tabliczkę informującą o odsłonięciu „Dębu Pamięci” w 50. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa. Po zasadzeniu „Dębu Pamięci” złożono kwiaty pod tablicą w miejscu Jego urodzin.

Przed Andersówką burmistrz Katarzyna Erdman wręczyła dyplomy – podziękowania ambasador Annie Marii Anders, Kseni Stasiak – dyrektor Muzeum, płk rez. Alfredowi Kabacie, ppłk. w st. spocz. Henrykowi Marciniakowi oraz przekazała dyplom z podziękowaniem dla ZOR RP.

Uroczystości związane z odsłonięciem muralu oraz posadzeniem „Dębu Pamięci” prowadziła Małgorzata Przygodzka, która była głównym koordynatorem ze strony Gminy Krośniewice, przygotowującym obchody.

Kolejnym punktem uroczystości była koncelebrowana msza św. odprawiona w intencji tego wielkiego Polaka i towarzyszy broni. Jednym z celebransów, który wygłosił również podniosłą homilię był ks. Arnold Zimnicki – członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

Po mszy św., uczestnicy uroczystości udali się na Plac Wolności, pod pomnik gen. Władysława Andersa, gdzie odbyły się uroczystości z asystą wojskową wystawioną przez 1 dywizjon lotniczy z Leżnicy Wielkiej. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Dariusza Gabrielczyka ppłk. Piotrowi Mitkowskiemu - reprezentującemu Szefa Sztabu Generalnego WP, głos zabrała burmistrz Katarzyna Erdman, która podkreślała znaczenie postaci gen. Andersa dla lokalnej społeczności.  

Następnie głos zabrał prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata, który powitał zaproszonych oraz wygłosił przemówienie okolicznościowe poświęcone gen. Władysławowi Andersowi.

Jako kolejna głos zabrała ambasador Anna Maria Anders, która wyraziła swój szacunek i wdzięczność tym, którzy przyczynili się do organizacji rocznicowych obchodów. Jestem naprawdę wzruszona. Dziękuję z całego serca panu pułkownikowi (Alfredowi Kabacie), pani burmistrz, wszystkim, którzy się przyczynili do dzisiejszego dnia [....] Ojciec był symbolem wolności. To nie chodziło tylko o jego zwycięstwo pod Monte Casino, o to że wyprowadził ludzi z Syberii, ale w ogóle o wolność, walkę przeciwko komunizmowi. Warto pamiętać jego słowa: "Odrzućmy wszystko, co nas dzieli i bierzmy wszystko, co nas łączy.

Po oficjalnych wystąpieniach, Ksenia Stasiak – dyrektor Muzeum   im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, przybliżyła cele i założenia zorganizowanego przez Muzeum konkursu plastycznego „Generał Władysław Anders - człowiek i żołnierz" oraz ogłosiła nazwiska laureatów.

W związku z tym, ambasador Anna Maria Anders, w towarzystwie płk rez. Alfreda Kabaty, burmistrz Krośniewic Katarzyny Erdman i dyrektor muzeum Kseni Stasiak udekorowała laureatów konkursu pamiątkowymi medalami oraz wręczyła ufundowane przez Związek Oficerów Rezerwy RP nagrody.

Nagrody otrzymało sześcioro uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Krośniewicachi Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Nowem.

Płk rez. Alfred Kabata wręczył również okolicznościową statuetkę ambasador Annie Marii Anders. Ryngrafy Związku w podziękowaniu za współpracę przy zorganizowaniu uroczystości otrzymali burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman i Małgorzata Przygodzka – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Następnie odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty pod pomnikiem gen. Władysława Andersa. Uroczystość na skwerze miejskim zakończył krótki koncert pieśni patriotycznych i marszowych. Alicja Zientalska – sopran, wykonała utwór „Czerwone maki”, a Orkiestra Dęta z Krośniewic cztery utwory marszowe.

Prowadzącym uroczystość przed pomnikiem gen. Władysława Andersa był ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, a zapowiadającym utwory grane przez orkiestrę st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński.

 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, ambasador Anna Maria Anders, członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP z płk. rez. Alfredem Kabatą oraz inni goście biorący udział w uroczystościach, odwiedzili Muzeum im. J. Dunin – Borkowskiego. Ambasador Anna Maria Anders i  Prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfred Kabata dokonali wpisów do Księgi Pamiątkowej. Wyrazili w nich uznanie dla działalności Muzeum, w tym również w dziele krzewienia pamięci o gen. Władysławie Andersie.

W obchodach 50. rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa w Krośniewicach uczestniczyli m.in.: Anna Maria Anders – ambasador RP we Włoszech, Tomasz Rzymkowski – poseł na Sejm RP, Dariusz Rogut - dyrektor Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Sławomir Kępistyprzewodniczący Rady Miejskiej w Krośniewicach, Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów k. Warszawy, ppłk. Piotr Mitkowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Skierniewicach - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, ppłk. Mirosław Guzdek – dowódca Garnizonu Łęczyca, ppłk. Andrzej Pietraszastępca - cz. p.o. dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Małgorzata Wachowicz – dyrektor oraz Danuta Piotrkowicz z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Anna Żarnowska - wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach k. Wielunia, Zygmunt Plewa – radny Gminy Pątnów k. Wielunia, podinsp. w st. spocz. Zbigniew Bartosiak – reprezentujący Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku, Arkadiusz Urban reprezentujący Fundację Wspólnota Andersa.

(k)

Foto: Marcin Łada, Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski

https://lodz.tvp.pl/49823783/krosniewice-odslonieto-historyczne-graffiti-ku-czci-generala-wladyslawa-andersa     - TVP3 Łódź

  • 02
  • 03
  • 04
  • 05