Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Delegacja ZOR RP na inauguracji roku akademickiego 2020/2021  w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie

3 października 2020 r., w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 Delegację ZOR RP stanowili: prezes Kola ZOR RP w Warszawie i członek ZG st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński oraz członek Koła ZOR RP w Warszawie Stanisław Wykowski (jednocześnie członek ZG Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku).

Uroczystość rozpoczęło wejście pocztu sztandarowego uczelni i odśpiewanie przez chór i zebranych Hymnu Państwowego. Potem chór wykonał pieśń ,,Gaudeamus Igitur” i ,,Mater Polonia”.

Przemówienie inauguracyjne wygłosiła rektor dr hab. Sławomira Białobłocka, która powitała wszystkich zebranych i przedstawiła najważniejsze zadania stojące przed uczelnia w nowym roku akademickim. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz i instytucji miasta, a także prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku - Anna Wesołowska.

Kolejnym punktem programu było ślubowanie złożone przez studentów pierwszego roku i wykład inauguracyjny mgr. Zbigniewa Bartosiaka pt. ,,Od niepodległości do współczesności. Losy funkcjonariuszy służby porządku publicznego i ich rodzin”.

Po zakończonym wykładzie, uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki Krajowej i Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 roku. Porozumienie podpisały panie: rektor uczelni dr hab. Sławomira Białobłocka i prezes stowarzyszenia Anna Wesołowska.

Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandaru uczelni.

Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04