Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na uroczystościach upamiętniających patrona WSzW w Lublinie  gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego

10 grudnia 2020 r. przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w uroczystościach związanych z upamiętnieniem patrona Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie gen. dyw. Mieczysława Makarego Smorawińskiego oraz Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie, którego tradycje przejął WSzW w Lublinie.

W upamiętnieniu generała Smorawińskiego wzięli udział: Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego oraz kpt. w st. spocz. Andrzej Bis.

    

W uroczystościach uczestniczyli m.in. Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, Wicemarszałkowie Województwa Lubelskiego Michał Mulawa i Zbigniew Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Mariusz Banach, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, dowódcy jednostek i instytucji wojskowych z województwa lubelskiego, wojskowi komendanci uzupełnień oraz kadra i pracownicy wojska WSzW w Lublinie.  

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej, umieszczonej na budynku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, poświęconej gen. dyw. Mieczysławowi Smorawińskiemu. Odsłonięcia tablicy dokonał Szef WSzW płk Jerzy Flis w towarzystwie jej fundatora, Dyrektora Oddziału Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Marcina Krzysztofika. Tablicę poświęcił  ks. ppłk. Andrzej Piersiak - kapelan Garnizonu Lublin.

 

Na tablicy wyryto napis:

"Członkowi drużyn strzeleckich, żołnierzowi Legionów Polskich i Polskiej Siły Zbrojnej (1914-1918), jednemu ze współtwórców odrodzonego Wojska Polskiego, uczestnikowi wojen z Ukraińcami i bolszewicką Rosją (1919-1920), dowódcy Piechoty 2. Dywizji Piechoty Legionów (1921-1927) oraz dowódcy 6. Dywizji piechoty (1927-1934), dowódcy Okręgu Korpusu Nr II w Lublinie (1934-1939), zamordowanemu przez Sowietów w Katyniu".
        

Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w konferencji poświęconej generałowi Smorawińskiemu i Dowództwu Okręgu korpusu Nr II w Lublinie zorganizowanej w formie online przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.”  

Należy podkreślić, że Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy RP i Związek Piłsudczyków Oddział Lublin usilnie popierały pomysł nadania Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Lublinie imienia generała dywizji Mieczysława Smorawińskiego i w dniu 6 marca br. prezesi obydwu Związków - Tomasz Dyzma i Lech Marczak wystosowali pisma popierające wspomniany pomysł do płk. Jerzego Flisa - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. MON ten pomysł zaakceptowało i tak oto WSzW w Lublinie jako jeden z trzech WSzW Polsce ma swojego patrona. Poza lubelskim WSzW jedynie WSzW w Krakowie i WSzW w Białymstoku mają swoich patronów. Odpowiednio porucznika Karola Wojtyłę (seniora) i generała brygady Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego.

 

Tomasz Dyzma

Foto: WSzW w Lublinie i Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04