Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Członkowie  ZOR RP w Stalowej Woli oddali hołd Żołnierzom Wyklętym

1 marca 2021 r., przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Okręgu Podkarpackiego, Krzysztof Pąk i Mariusz Świeca wzięli udział w uroczystości upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych.

Uroczystości odbyły się w Rozwadowie i miały charakter symboliczny.

O godzinie 18.00 w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów odprawiona została msza święta w intencji podległych żołnierzy organizacji podziemia antykomunistycznego.

W tegorocznych obchodach udział wzięli przedstawiciele władz miasta Stalowa Wola, SZZAK Obwodu Nisko - Stalowa Wola, GRH Zakłady Południowe, 54 drużyna harcerska, Druhowie Polowej Drużyny Sokolej, Fundacja „Przywróćmy Pamięć” i inni.

Po zakończeniu mszy świętej delegacje przemaszerowały na cmentarz wojenny w Rozwadowie gdzie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem żołnierza niezłomnego kpt. Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan". Przekazany został również ryngraf okolicznościowy od Koła Związku Oficerów Rezerwy RP dla Prezesa Fundacji „Przywrócimy Pamięć” Witolda Adamskiego za dotychczasową współpracę między fundacją a Związkiem Oficerów Rezerwy RP i wkład w tworzenie wspólnych inicjatywach patriotycznych oraz nieugiętą postawę w kultywowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

XXX

Tadeusz Gajda ps. „Tarzan” (1924-1946).

Urodził się 15 lutego 1924 r. w Charzewicach w powiecie tarnobrzeskim. Był synem Marii z d. Łuczak i Józefa, urzędnika pocztowego. Ukończył szkołę powszechną w Charzewicach, a następnie cztery klasy gimnazjum w Nisku.

Po wybuchu wojny przerwał naukę, od 1940 r. pracował w firmie drzewnej. W 1941 r. został przez ojca zaangażowany do placówki NOW w Nisku. W październiku 1943 r. przeszedł do oddziału partyzanckiego por. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana” na Lubelszczyźnie, gdzie ukończył konspiracyjną podchorążówkę i brał udział w walkach w Lasach Janowskich. Po zajęciu Rzeszowszczyzny przez Sowietów został wcielony do 25. pułku piechoty 10. Dywizji Piechoty. Wobec aresztowań byłych żołnierzy AK zdezerterował w lutym 1945 r., a następnie nawiązał łączność z lokalnym dowództwem NZW. Został przekazany do dyspozycji komendanta NZW na powiat Tarnobrzeg, a po jego śmierci, 30 kwietnia 1945 r. sam objął tarnobrzeską Komendę Powiatową. Wkrótce zorganizował oddział leśny, z którym wykonał kilka akcji. 11 lipca 1945 r., grupa została częściowo rozbita w trakcie obławy NKWD i UB pod Lipowcem. W sierpniu reszta oddziału została podporządkowana Ludwikowi Więcławowi „Śląskiemu”, późniejszemu komendantowi Inspektoratu NZW „Hanka” (powiaty przeworski, łańcucki i niżański), pełniącemu wówczas funkcję komendanta Okręgu NZW Łańcut. W lutym 1946 r. Gajda został mianowany szefem PAS NZW w Inspektoracie NZW „Maria” (pow. tarnobrzeski, mielecki i dębicki). Zimę 1946 r. Tadeusz Gajda spędzał w Łękawicy w powiecie tarnowskim. W marcu na stałe przeniósł się do Tarnowa, by na tym terenie tworzyć oddział PAS NZW. Nawiązał tam kontakty z lokalnymi działaczami WiN, głównie ze struktur Brygad Wywiadowczych. W Tarnowie oddział „Tarzana” wykonał likwidację podejrzanego o współpracę z UB byłego żołnierza AK oraz dwie akcje ekspropriacyjne. W nocy z 7 na 8 sierpnia oddział został zlikwidowany, zatrzymano też „Tarzana”. W tym samym czasie w Mielcu aresztowano jego ojca – Józefa Gajdę, którego po błyskawicznym procesie skazano na śmierć i stracono. 27 września 1946 r. WSR w Krakowie skazał Tadeusza Gajdę w tarnowskim procesie działaczy BW WiN i PAS NZW na karę śmierci. Wyrok został wykonany 14 października 1946 r. w Krakowie. Szczątki Tadeusza Gajdy potajemnie pogrzebano na cmentarzu Rakowickim, gdzie odnaleziono je w październiku 2017 r. Uroczystości pogrzebowe śp. Tadeusza Gajdy ps. „Tarzan” miały miejsce 4 i 5 października 2019 r. w Stalowej Woli-Rozwadowie
a szczątki złożono na tamtejszym Cmentarzu Wojennym.

Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04