Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Awans i odznaczenia dla członków Związku Oficerów Rezerwy RP

15 sierpnia 2021 r., członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyli w Nowym Dworze Mazowieckim w obchodach 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski. Po zakończonej mszy św. uczestniczy uroczystości udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Ta część uroczystości rozpoczęła się hymnem państwowym.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, który powiedział m.in.: 4 sierpnia 1923 roku rozkazem gen. Stanisława Szeptyckiego, ministra spraw wojskowych ustanowiono 15 sierpnia Święto Żołnierza. Dzień ten wybrano dla upamiętnienia rozpoczęcia kontrofensywy podczas Bitwy Warszawskiej 1920 roku, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego Michaiła Tuchaczewskiego. „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w wiekowych walkach z wrogiem o całość i niepodległość Polski”, napisał gen. Szeptycki w rozkazie.

Teresa Stroińska – Macińska odczytała decyzję Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopień podpułkownika mjr. rez. Jerzego Białoskórskiego – sekretarza Związku Oficerów Rezerwy RP. Akt mianowania ppłk. rez. Jerzemu Białoskórskiemu wręczył płk rez. Alfred Kabata.

 

Następnie, delegacja ZOR RP, w składzie której był Roman Kaczorowski – 97 – letni kombatant (najstarszy członek Związku), władze samorządowe, organizacje społeczne i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacja Okręgu Lubelskiego ZOR RP zapaliła pod pomnikiem „znicz pamięci”.

Janusz Mikuszewski – wiceburmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego podziękował wszystkim, którzy przybyli na rocznicowe obchody.

Posterunek honorowy wystawił 2 Mazowiecki pułk saperów.

Po zakończonych uroczystościach odbyło się spotkanie członków ZOR RP, podczas którego, prowadząca część ceremonialną Teresa Stroińska – Macińska poprosiła o zabranie głosu prezesa ZOR RP. Zabierając głos, płk rez. Alfred Kabata, powitał uczestników spotkania i złożył im życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

W poczet członków ZOR RP przyjęto uroczyście, poprzez pasowanie szablą, Arkadiusza Kłosa z Warszawy. Aktu pasowania i wręczenia odznak członkowskich dokonał płk rez. Alfred Kabata w asyście ppłk. w st. spocz. Henryka Marciniaka.

Mianowanemu na stopień podpułkownika Jerzemu Białoskórskiemu płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków Związku wręczył okolicznościową statuetkę, dyplom i upominek.

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Odznaczenia wręczył płk rez. Alfred Kabata oraz ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG i prezes Okręgu Mazowieckiego. Najwyższe odznaczenie, Medal Komisji Edukacji Narodowej, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania nadany przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka otrzymała Teresa Stroińska – Macińska.

Medal Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, za udział w wychowaniu obywatelskim i patriotycznym młodzieży, krzewienie w społeczeństwie tradycji, historii i wartości ideowych Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego nadany przez zarząd tej organizacji otrzymali: ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, ppłk. rez. Jerzy Białoskórski i Paweł Marczak.

Srebrnymi Medalami, nadanymi w rocznicę Bitwy Warszawskiej przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia uhonorowani zostali: Kazimierz Szczerbatko, Zbigniew Kuleta, Michał Wykowski i Stanisław Wykowski.

Medal pamiątkowy „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły” nadany został przez zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II: Lechowi Marczakowi i Wojciechowi Szynkorze.

                                

Płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków ZOR RP złożył życzenia Romanowi Kaczorowskiemu z okazji ukończenia 97 lat życia i wręczył mu okolicznościową statuetkę, dyplom i upominek.

Następnego dnia podczas uroczystego apelu w 2. Mazowieckim pułku Saperów w Kazuniu Nowym z okazji Święta Wojska Polskiego, płk rez. Alfred Kabata oraz ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski wyróżnieni zostali odznakami pamiątkowymi 2. Mazowieckiego Pułku Saperów za długoletnią współpracę z jednostką.

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk, Mariola Białoskórska, Adam Szabłowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04