Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na obchodach XX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia  Rodzina Policyjna 1939 roku

15 września 2021 r., Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 roku zorganizowało obchody jubileuszu XX - lecia swojej organizacji. W obchodach uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – prezes Koła ZOR RP w Warszawie oraz Barbara Oleksiewicz – wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie.

 

Obchody rozpoczęła uroczysta koncelebrowana msza św., po zakończeniu, której wręczono odznaczenia nadane przez Biskupa Polowego WP, obecnego ordynariusza białostockiego i jednocześnie Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego – arcyb. Józefa Guzdka. Zasłużeni działacze otrzymali Medale XXX-lecia Ordynariatu Polowego oraz Medale ks. Jerzego Popiełuszki. Medale XXX-lecia Ordynariatu otrzymali m.in.: Michał Wykowski – honorowy prezes Stowarzyszenia
i Stanisław Wykowski – członek ZG Stowarzyszenia, a jednocześnie członek ZOR RP. Ks. arcybiskup Józef Guzdek został uhonorowany Medalem XX-lecia stowarzyszenia. Dziękując za odznaczenie podkreślił rolę jaką odgrywa Stowarzyszenie w kultywowaniu pamięci o policjantach Policji Państwowej, a szczególnie o tych, którzy zamordowani został w Twerze.

Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej Adam Rapacki w uznaniu współpracy z Warszawskim Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku udekorował sztandar Stowarzyszenia Medalem „Za Zasługi dla bezpieczeństwa”.

Druga część obchodów odbyła się w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego, gdzie w części ceremonialnej wręczono jeszcze kilkanaście medali XX-lecia Stowarzyszenia. Dalsza część miała charakter studyjny, w ramach której kilka osób ze stowarzyszenia lub z nim współpracujących przedstawiało swoje refleksje na tematy zaproponowane przez moderatora, a związane z XX – leciem funkcjonowania Stowarzyszenia. W tej części zaprezentowano też kilka utworów muzycznych i poetyckich.

 

Płk rez. Alfred Kabata złożył Rafałowi Skibie - prezesowi Stowarzyszenia gratulacje z okazji XX - lecia i podziękowania za wieloletnią współpracę oraz przekazał mu okolicznościową statuetkę.

Na zakończenie zaprezentowana została książka zatytułowana „Policyjnym szlakiem pamięci po warszawskich nekropoliach. Miejsca spoczynku policjantów Policji Państwowej II RP”, autorstwa Michała Krzysztofa Wykowskiego - honorowego prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku oraz Stanisława Wojciecha Wykowskiego członka ZG tej organizacji, a równocześnie członka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Związek był partnerem projektu.

Książka, praca nad która trwała dwa lata, została objęta patronatem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku a Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej był partnerem projektu. Wszyscy uczestnicy obchodów otrzymali egzemplarz książki.

(k)

Foto: Stefan Wyszyński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04