Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystości w Starych Babicach upamiętniające żołnierzy WP poległych za Ojczyznę w 1939 r. i ofiary II wojny światowej

26 września 2021 r., w Starych Babicach, z udziałem członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej odbyły się coroczne uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. i Ofiary II wojny światowej.

ZOR RP podczas uroczystości reprezentowali: wiceprezes ZG Marcin Łada oraz członkowie babickiego Koła ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice: ppor. rez. Paweł Piotrowski, Tadeusz Wiśniewski, mat w st. spocz. Stanisław Sekuła, Bogdan Mińkowski i Kamil Malinowski. Obecni byli także członkowie honorowi Koła ZOR RP: starosta Warszawski Zachodni Jan Żychliński i prof. UM Dariusz Śladowski.

Przebieg uroczystości określiła długoletnia tradycja. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w babickim kościele, następnie zebrani przeszli wraz z orkiestrą dętą i asystą wojskową na Cmentarz Wojenny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości przy grobach poległych. Na zakończenie spotkania zorganizowano piknik przy grochówce i wystawę sprzętu wojskowego.

Msza święta rozpoczęła się o godz. 9:30. Tuż przed jej rozpoczęciem do świątyni weszły poczty sztandarowe. Sztandar Babickich Kombatantów niósł (jako pierwszy) poczet Związku Oficerów Rezerwy RP w składzie: sztandarowy - Paweł Piotrowski, Tadeusz Wiśniewski – dowódca oraz asystujący - Stanisław Sekuła i Bogdan Mińkowski (który dokonał zmiany asystującego na Cmentarzu Wojennym, podczas gdy Tadeusz Wiśniewski składał wiązankę od Gminnej Rady Seniorów). W uroczystości uczestniczył także poczty ze sztandarami: Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Gminy Stare Babice, OSP Stare Babice i Szkoły Podstawowej w Starych Babicach im. Henryka Sienkiewicza.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych gminy i powiatu z wójtem Sławomirem Sumką i starostą Janem Żychlińskim. Obecni byli przedstawiciele parlamentarzystów, a także przedstawiciel Marszałka Woj. Mazowieckiego ds. kombatantów- Zbigniew Czaplicki. Jak zwykle niezawodne okazały się rodziny babickich bohaterów - obrońców Ojczyzny z 1939 r. Specjalnie z Gdyni przyjechał wnuk mjr. Jacka Decowskiego - Mariusz Decowski, a z Warszawy rodziny mjr. Władysława Mizikowskiego i strzelca Mariana Galbarczyka. Licznie przybyli mieszkańcy gminy, przedstawiciele organizacji patriotycznych: m.in. Dariusz Parzyszek- prezes Stowarzyszenia Historycznego Cytadela i Jarosław Chrapek prezes Stowarzyszenia Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Stacja Nadawcza.

Przemarsz na Cmentarz Wojenny odbył się w promieniach słońca, przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Zbigniewa Załęskiego, asystowali nam żołnierze z Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Udział w tym patriotycznym marszu dla wielu osób jest zawsze dużą radością i również świadczy o tym, że pamiętamy. Tego dnia pogoda wyjątkowo dopisała, a jesienne słońce rozgrzewało patriotyczne serca.

Na Cmentarzu Wojennym do zebranych przemówił Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka. Przytaczamy jego słowa, aby przybliżyć Czytelnikom działania podejmowane przez babicką gminę w dziedzinie historii:

Tradycyjnie pod koniec września spotykamy się na Cmentarzu Wojennym, aby oddać hołd: żołnierzom Wojska Polskiego, którzy polegli na Ziemi Babickiej walcząc w obronie Ojczyzny, funkcjonariuszom Policji Państwowej, którzy również zginęli we wrześniu 1939 r. a także żołnierzom Armii Krajowej spoczywającym na tym cmentarzu.

Społeczność babicką i osoby przybyłe z różnych rejonów Polski- rodziny naszych bohaterów, spajają pamięć i szacunek, które okazujemy poległym za Ojczyznę, Oni bowiem złożyli dar największy- dar swojego życia, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Polsce.

Podczas ubiegłorocznej uroczystości zapowiedziałem Państwu rozpoczęcie działań zmierzających do przywrócenia historycznego krzyża, który już w czasach okupacji stanął na tym cmentarzu. Krzyż dotrwał do lat 60-tych, później ślad po nim zaginął, dziś chcemy przywrócić go na dawne miejsce.

Jest to inicjatywa społeczna, w którą zaangażowani są m.in. przedstawiciele babickiego Koła Związku Oficerów Rezerwy RP i inne osoby z grona lokalnych patriotów. Ponieważ Cmentarz Wojenny jest obiektem zabytkowym, wszystkie podejmowane na nim działania muszą być ściśle uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i takie działania już rozpoczęliśmy, ale niestety są one długotrwałe.

Na cmentarzu trzeba będzie przeprowadzić badania georadarem i mam nadzieję, że ujawnią one różne tajemnice, które skrywa to miejsce. Być może uda się odnaleźć szczątki hełmów, które podobno złożono tu, w jednym miejscu, podczas przebudowy cmentarza w latach 60-tych. Wydobyte i eksponowane w planowanym przez nas Muzeum Ziemi Babickiej, stałyby się niezwykłą relikwią dla babickiej społeczności.

Oprócz różnych prac porządkowych, które prowadzimy na bieżąco, w ostatnim czasie zainstalowaliśmy na Cmentarzu Wojennym oświetlenie masztu flagowego, pomników i bramy głównej. W podobny sposób modernizujemy także inne Miejsca Pamięci Narodowej, jak np. to przy zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej w Borzęcinie Dużym, które również jest obecnie odpowiednio podświetlone.

Działania te są naszym hołdem, który składamy wszystkim poległym na Ziemi Babickiej, aby pamięć o Nich trwała i nigdy nie zginęła.

Proszę Państwa! Żołnierze spoczywający na tym cmentarzu, to również obrońcy Transatlantyckiej Radiostacji Babice. W sierpniu br. minęło 100 lat od podpisania umowy na budowę radiostacji zawartą pomiędzy Ministerstwem Poczt i Telegrafów a Radio Corporation of America. Za dwa lata, w 2023 r. obchodzić będziemy 100-lecie uruchomienia Radiostacji Babice. Ten trzyletni okres obchodów 100- lecia Radiostacji będzie owocował różnymi działaniami promującymi naszą historię: audycjami radiowymi i programami telewizyjnymi, wystawami i konferencjami. Obecnie razem z sąsiednimi gminami- Bemowo i Bielany, prowadzimy rozmowy w celu uzyskania odpowiedniego obiektu na potrzeby nowoczesnego Muzeum, które będzie jednocześnie Centrum Nauki i Techniki – radiowej i telekomunikacyjnej. Mam nadzieję że znajdzie się tam również godne miejsce do przedstawienia historii działań wojennych prowadzonych na całej Ziemi Babickiej, w tym również historii walk na tzw. Pozycji Babice, której obroną dowodził mjr. Jacek Decowski z 26 pułku piechoty.

Niezwykłe poświęcenie żołnierzy tego pułku, jak również współdziałanie z nimi żołnierzy Batalionu Stołecznego i innych formacji, zasługują na upamiętnienie i stałą lekcję historii dla młodzieży. Chwała Bohaterom!

Uroczystość na Cmentarzu Wojennym dopełniły: modlitwa za poległych, Apel Poległych i salwa honorowa. Pod koniec uroczystości nastąpiła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek przy pomniku poświęconym poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej.

Po odprowadzeniu sztandarów zebrani udali się na piknik wojskowy zorganizowany na placu przy Urzędzie Gminy. Był wówczas czas na odwiedzenie stoisk przygotowanych przez Pułk Reprezentacyjny WP i Pułk Ochrony im. gen. dyw. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, w których żołnierze prezentowali sprzęt wojskowy i opowiadali o różnych aspektach swojej służby, zaś żołnierze 10 Pułku Samochodowego prezentowali pojazdy wojskowe.

Uroczystość prowadził Roman Balcerowiak inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej UG Stare Babice.

Babicka uroczystość religijno-patriotyczna na mapie Mazowsza ma swój szczególny wymiar. Organizowana jest corocznie od ponad 50 lat. Jest niezwykłą lekcją historii dla młodzieży i osób dorosłych. Jest także naszym świadectwem o tym, że pamiętamy i będziemy pamiętać o naszych bohaterach. Babickie Koło ZOR RP im. Obrońców Radiostacji Babice od 2015 r. dziedziczy Sztandar i Tradycje babickich kombatantów. To niezwykłe dziedzictwo dopełniło się symbolicznym spisanym Aktem Przekazania Sztandaru z 12 kwietnia 2015 r., w którym to por. w st. spoczynku Stanisław Kulicki i por. w st. spocz. Feliks Dudek przekazali sztandar babickiemu Kołu ZOR RP.

Tekst M.Ł.

Foto: Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04