Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie i II Pielgrzymka ZOR RP na Jasną Górę

9 października 2021 r., przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Częstochowie, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował obchody Święta Żołnierza Rezerwy, połączone z II pielgrzymką Związku na Jasną Górę.

W obchodach Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmunda T. Andrzejczaka reprezentował gen. bryg. Cezary Janowski – Zastępca Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7.

Po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, który powitał zgromadzonych w imieniu władz samorządowych Częstochowy.

Po powitaniu zaproszonych gości przez prowadzącego uroczystość – ppłk rez. Krzysztofa Tomaszewskiego – prezesa Okręgu Śląskiego ZOR RP (jednocześnie wiceprezesa ZG), wystąpienie okolicznościowe wygłosił płk rez. Alfred Kabata, który powiedział m.in.: Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej z 28 listopada w 2019 r. Pierwsze obchody tego święta odbyły się w 2020 roku. (…) Członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej będąc w rezerwie z pełnym oddaniem wywiązują się ze swoich obowiązków obywatelskich i żołnierskich. Z zaangażowaniem uczestniczą w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy i szkoleniach. Swoją postawą dają przykład prawdziwego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego. Ich praca na rzecz obronności kraju jest doceniana przez Ministra Obrony Narodowej, o czym świadczą mianowania na wyższe stopnie wojskowe i uzyskiwane odznaczenia resortowe.

Po wystąpieniu Prezesa ZG, odbyła się ceremonia przyjęcia w poczet członków Związku nowych osób. Przyjęci do ZOR RP zostali: por. w st. spocz. Janusz Rzepecki z Łodzi, Wojciech Kozak z Częstochowy, Michał Gruszka z Tarnowskich Gór. Pasowania szablą oraz wręczenia legitymacji i odznak członkowskich dokonał płk rez. Alfred Kabata.

Następnie wręczono akt mianowania na wyższy stopień wojskowy. Akt mianowania plut. rez. Arturowi Wojciechowskiemu wręczył gen. bryg. Cezary Janowski i ppłk. Mariusz Błaszczyk Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie. Okolicznościowe dyplomy, statuetki i upominki od członków Związku plut. rez. Arturowi Wojciechowskiemu oraz ppor. rez. dr. Ryszardowi Stefaniakowi, który akt mianowania odebrał wcześniej, wręczył płk rez. Alfred Kabata.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Krzysztof Buchajczuk odznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju. Medal wręczył gen. bryg. Cezary Janowski.

Medale „W służbie Bogu i Ojczyźnie” otrzymali: płk rez. Alfred Kabata i plut. rez. Artur Wojciechowski, a Krzyże XXX-lecia Ordynariatu Polowego: ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski i mjr Grzegorz Klose. Pismo o nadaniu medali nadanych przez Administratora Apostolskiego ks. arcyb. Józefa Guzdka odczytał ksiądz kapelan ppor. rez. Arnold Zimnicki. Medale wręczył ksiądz kapelan mjr. Przemysław Tur – delegat Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego arcybiskupa Józefa Guzdka wraz z ks. ppor. rez. Arnoldem Zimnickim.

Medalem Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nadanym przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odznaczony został plut. rez. Artur Wojciechowski.

Medalami „100. rocznica Bitwy Warszawskiej” nadanymi przez Stowarzyszenie Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana Mazovia odznaczeni zostali: mjr ena Gorzegorz Klose, kpt. Rafał Magoń, ppor. Kamil Kamiński, ppor. rez. Krzysztof Ciupis, st. kpr. rez. Damian Liszczyk, kpr. Tomasz Lusak.

Strzeleckim Krzyżem Zasługi nadanym w uznaniu zasług dla „ruchu strzeleckiego i krzewienia tradycji oręża polskiego” przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie odznaczony został st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński. Medal wręczył ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak. 

Medalem pamiątkowym „Prawda i Pamięć” nadanym przez Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie odznaczony został kpt. rez. Radosław Gadek.

Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: kpt. Rafał Magoń, st. sierż. Artur Szczukiecki i st. kpr. rez. Damian Liszczyk.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: Witold Adamski, kpr. rez. Jacek Maduzia, Sylwester Jankowski.

Medalem pamiątkowym z okazji „Setnej Rocznicy Urodzin Karola Wojtyły” nadanym przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II odznaczony został kpr. rez. Piotr Czyżewski.

Ryngrafami Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowani zostali: gen. bryg. Cezary Janowski, gen. bryg. Kazimierz Dyński – dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie i płk Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Ryngrafy wręczył płk rez. Alfred Kabata.

Podczas uroczystości wręczono również „Pióro Prezesa Rady Ministrów”, które otrzymał ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Było to już kolejne pióro, o które jako Związek zwróciliśmy się do Prezesa Rady Ministrów dla uhonorowania osób-członków Związku, którzy jako historycy lub pasjonaci historii są autorami książek historycznych, w których upamiętniają ważne wydarzenia z naszej historii, ukazują losy bohaterów narodowych, a także miejsca pamięci narodowej. Niektórzy są również autorami tomów poezji patriotycznej. Inicjatorem akcji jest Marcin Łada – wiceprezes ZG ZOR RP.

Zabierając głos, gen. bryg. Cezary Janowski, przypomniał genezę ustanowionego w 2019 r. Święta Żołnierza Rezerwy i podkreślił rolę żołnierzy rezerwy dla obronności państwa. Przekazał również na ręce płk rez. Alfreda Kabaty, prezesa ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, flagę państwową.

Plut. rez. Artur Wojciechowski odczytał listy okolicznościowe nadesłane przez: Małgorzatę Kidawę – Błońską – wicemarszałek Sejmu RP, poseł Barbarę Dziuk - członkinię Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Annę Marię Anders - ambasador RP w Rzymie, która jest członkiem honornym Związku i matką chrzestną jego sztandaru, generała Jarosława Mikę - Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego  - ks. arcyb. Józefa Guzdka i płk. Mirosława Kobrynia – dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach.

List okolicznościowy i ryngraf na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty przekazał również: płk Adam Przygoda - Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Listy okolicznościowe poprzez swoich przedstawicieli przekazali także: ppłk Grzegorz Gdula – dowódca 34 Śląskiego dywizjonu rakietowego w Bytomiu, ppłk Artur Tarnowski – dowódca Stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie. Bożena Kiedos oraz Anna Żarnowska – dyrektor i wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach przekazały płk. rez. Alfredowi Kabacie list gratulacyjny i upominek.

Następnie odczytano apel pamięci i złożono kwiaty na Pomniku Nieznanego Żołnierza. Apel pamięci odczytał Wojciech Kozak. Kompanię honorową wystawiły klasy mundurowe ze szkół w Częstochowie. Poczty sztandarowe wystawili: Związek Oficerów Rezerwy RP (w składzie: kpt. Rafał Magoń, ppor. Kamil Kamiński, st. sierż. Artur Szczukiecki), Szkoła Podstawowej nr 19 im. Juliana  Tuwima w Częstochowie, Zespół Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie. Poczet z proporcem oraz posterunek honorowy przy pomniku wystawiły klasy mundurowe z Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. św. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, członkowie Związku, ich rodziny i zaproszeni goście zwiedzili klasztor jasnogórski. Podczas zwiedzania biblioteki klasztornej płk rez. Alfred Kabata w imieniu wszystkich członków ZOR RP i ich rodzin biorących udział w pielgrzymce wpisał się do księgi pamiątkowej. Zwiedzając klasztor jasnogórski, członkowie ZOR RP z zainteresowaniem obejrzeli kopię Obrazu Matki Bożej w Płaszczu Hetmańskim, w którego koronie, jak i na rękawie znajdują się dwie przedwojenne odznaki Zwiazku Oficcerów Rezerwy RP.

Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy pielgrzymi i zaproszeni goście wzięli udział we mszy św. odprawionej w Kaplicy Matki Bożej. Mszy św. przewodniczył kapelan Związku ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki, który wygłosił również okolicznościową homilię.

Po zakończonej mszy św. płk rez. Alfred Kabata, przy współudziale ppłk rez. Krzysztofa Tomaszewskiego i plut. rez. Artura Wojciechowskiego, złożył ks. ppor. Arnoldowi Zimnickiemu życzenia z okazji 25-lecia święceń kapłańskich i przekazał stułę z logo ZOR RP, jako dar od członków Związku.

W przeddzień obchodów Święta Żołnierza Rezerwy, 8 października 2021 r., członkowie Związku i ich rodziny uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, który prowadził ojciec Eustachy Rakoczy.

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystościach byli m.in.:Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, dr Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Miasta Częstochowy, Łukasz Kot – zastępca przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy, Maksymilian Sokół - Potocki – Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gen. bryg. Cezary Janowskizastępca szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia Sztabu Generalnego WP – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński – dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, płk. Adam Przygoda - Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, ppłk. Adrian Klimek – zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach, ppłk. Mariusz Błaszczyk – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie, ppłk Mirosław Stefanów – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach, podinsp. Grażyna Dudek – zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, ksiądz kapelan mjr. Przemysław Tur – delegat Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego, Marian Płaszczyk – asystent poseł Barbary Dziuk – członkini Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Rycerz Orderu Jasnogórskiego Bogurodzica, Bartosz Półrolnik – doradca Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza, mjr. Grzegorz Klose - reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, mjr. Wojciech Wancisiewicz – reprezentujący dowódcę 34 Śląskiego dywizjonu rakietowego w Bytomiu, kpt. Jacek Bednarz – reprezentujący dowódcę 2 stargardzkiego batalionu saperów, ojciec Jan Poteralski - z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry, Zygmunt Plewa – Radny Gminy Pątnów, Anetta Ujma – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Częstochowskiego, Rafał Piotrowski - naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Bożena Kiedos – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, Anna Żarnowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach, mjr. rez. Jacek Grzegorzewski - dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, Elżbieta Szaraniec - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie, Izabela Laska - dyrektor Zespołu Szkół  Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie, Patrycja Rozpondek - dyrektor Zespołu Szkół  Technicznych w Częstochowie, Łukasz Migdał - reprezentujący dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach, mjr. w st. spocz. Jan Cichoń – prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie, Adam Kiwacki - prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich - Oddział w Częstochowie.

 (k)

Foto: Marcin Łada, Artur Kucharski, Patryk Jankowski, Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04