Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Pożegnanie ks. prał. Żyły

1 kwietnia 2013 r., w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w pożegnaniu ks. prałata Czesława Żyły - emerytowanego proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim - odchodzącego do domu księży emerytów w Łomiankach k. Warszawy.

Delegację Związku  Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowili: płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG ZOR RP, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG ZOR RP i ppłk rez. Henryk Marciniak – członek ZG ZOR RP.

Pożegnanie odbyło się po koncelebrowanej mszy św., której przewodniczył ks. prałat Czesław Żyła. Jednym z koncelebransów był proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski.  Na uroczystość pożegnania przybyły władze Nowego Dworu Mazowieckiego z burmistrzem Jackiem Kowalskim, władze powiatu nowodworskiego ze starostą Krzysztofem Kapustą, delegacje szkół i zakładów pracy, organizacje społeczne, wspólnoty parafialne i parafianie. Obecny był również dziekan nowodworski ks. kan. dr Krzysztof Czyżyk.

Zwracając się do ks. prałata płk rez. Alfred Kabata powiedział m.in.:
Księże Prałacie w imieniu Związku  Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie dziękuję za współpracę i życzliwość jaką darzył ks. Prałat członków naszego Związku. Ks. Prałat był wielkim przyjacielem wojska. Nasza współpraca nie zaczęła się z chwilą, gdy zostaliśmy rezerwistami. Rozpoczęła się ponad 20 lat temu, kiedy byliśmy żołnierzami służby stałej, a duża część z nas pełniła służbę w 1 batalionie remontowo-budowlanym w Nowym Dworze Mazowieckim. Dziękujemy ks. Prałatowi za wspieranie naszych działań związanych z kultywowaniem pamięci o oficerach zamordowanych w Katyniu i Charkowie, a zwłaszcza o oficerach Batalionu Elektrotechnicznego. To dzięki wsparciu ks. Prałata możliwe było odsłonięcie w kościele 1994 r. tablicy Katyńskiej poświęconej oficerom Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanym w Katyniu i Charkowie.

Wyrażamy przekonanie, że odejście ks. Prałata z parafii nie będzie stanowić przeszkody dla naszych dalszych kontaktów i współpracy. Życzymy ks. Prałatowi wielu łask bożych w dalszym życiu i posłudze duszpasterskiej dla dobra Kościoła i Ojczyzny.

Delegacja Związku przekazała ks. Prałatowi okolicznościowy upominek.

***

Ks. Czesław Żyła urodził się 24 lipca 1927 r.  w Świniarach (na Ziemi Sandomierskiej). Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 sierpnia 1957 r. w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Pierwszą placówką, w której ks. Czesław Żyła rozpoczął pracę jako wikariusz, była parafia św. Małgorzaty w Leoncinie. Drugim miejscem trzyletniego pobytu była parafia pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim.

Po opuszczeniu Nowego Dworu Mazowieckiego ks. Czesław Żyła pracował w parafii św. Katarzyny w Warszawie. Następną placówką była parafia pw. św. Rodziny, również w Warszawie. Ostatnią parafią, w której przebywał ks. Czesław Żyła jako wikariusz, był kościół pw. św. Barbary w Warszawie.

W 1966 r. ks. Czesław Żyła został proboszczem w parafii św. Andrzeja Apostoła w Kaszewach Kościelnych, gdzie pracował 5 lat. W 1971 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński wyznaczył go na proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcję tę pełnił przez 40 lat. W 2001 r. ze względu na wiek przeszedł na emeryturę i pozostawał rezydentem w parafii.

W okresie sprawowania funkcji proboszcza dał się poznać jako znakomity kapłan i gospodarz parafii. W latach 1981-1984 dzięki jego inicjatywie i zaangażowaniu parafian wybudowano nowy kościół. Kilka lat później dzięki ks. proboszczowi Czesławowi Żyle rozpoczęto prace przy budowie nowego kościoła na "Osiedlu Młodych", na budowę którego przekazał wiele materiałów.

W 1999 r. w uznaniu jego zasług Rada Miejska nadała ks. prałatowi Czesławowi Żyle tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".

(ak)

Fot. Barbara Malewska, Mariusz Ziółkowski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 2