Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie przedświąteczne ZOR RP. Odznaczenia i awanse dla członków Związku

11 grudnia 2021 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania podsumowano działalność w 2021 r., wręczono akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie, prowadzący spotkanie ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski - wiceprezes ZG ZOR RP - poprosił o zabranie głosu płk rez. Alfred Kabata – prezesa Zarządu Głównego Związku, który powitał przybyłych na spotkanie gości, wśród których obecna była Bożena Żelazowska - poseł na Sejm RP oraz członków organizacji, a także podsumował działalność Związku w 2021 r.

Następnie przystąpiono do części ceremonialnej obejmującej przyjęcie do ZOR RP nowych członków oraz wręczenie aktów mianowania, odznaczeń i ryngrafów.

W poczet członków Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęci zostali: mjr rez. Sławomir Płonkowski z Warszawy, kpt. Przemysław Machnowski z Warszawy, por. mar. Karol Łaśko z Warszawy, por. Łukasz Tyrajski z Nowego Dworu Mazowieckiego, por. Michał Kowalski z Nowego Dworu Mazowieckiego, Grzegorz Chmielewski z Ułęża koło Lublina, Kacper Cerbin z Dęblina, Jakub Matraszek z Puław.

Na stopień starszego chorążego sztabowego mianowany został: st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, na stopień chorążego: mł. chor. w st. spocz. Hilary Jechowicz, na stopień plutonowego: st. kpr. rez. Damian Liszczyk. Wyciągi z decyzji o mianowaniu, listy gratulacyjne, statuetki i upominki od członków wręczył płk Ryszard Bartkowiak – reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ i płk rez. Alfred Kabata.

 

Przed wręczeniem odznaczeń, Teresa Stroińska – Macińska, odczytała postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi Marcinowi Ładzie – wiceprezesowi ZG ZOR RP i Srebrnego Krzyża Zasługi plut. rez. Arturowi Wojciechowskiemu – zastępcy sekretarza – członka ZG ZOR RP. Krzyże Zasługi nadano na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty, a ich wręczenie odbyło się w Śląskim i Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Płk rez. Alfred Kabata złożył Marcinowi Ładzie i plut. rez. Arturowi Wojciechowskiemu gratulacje i wręczył okolicznościowe dyplomy.

Wręczanie odznaczeń rozpoczęto od Medalu Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanego przez Ministra Obrony Narodowej. Srebrny medal otrzymała Jadwiga Kaczorowska. Medal wręczyli płk Ryszard Bartkowiak i płk rez. Alfred Kabata.

Medale „Pro Patria” nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość, otrzymali: por. w st. spocz. Ryszard Gołąb, Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca, Dariusz Makowski, Witold Adamski. W imieniu ministra Jana Józefa Kasprzyka medale wręczył płk rez. Mirosław Demediuk.

Krzyżami XXX-lecia Ordynariatu Polowego nadanymi przez Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego arcybiskupa Józefa Guzdka odznaczeni zostali płk rez. Alfred Kabata i plut. rez. Artur Wojciechowski. Medale wręczył delegat arcybiskupa Józefa Guzdka – ks. ppor. Arnold Zimnicki.

Złotymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczeni zostali: płk SG w st. spocz. Marek Krystyniak – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, ppłk Andrzej Pietras - zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach - kpt. Rafał Magoń i Krzysztof Buchajczuk. Srebrnymi Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczeni zostali: płk. lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin, płk Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, mjr. Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, Marek Maluchnik - sekretarz Gminy Nasielsk, Artur Kucharski – główny specjalista ds. komunikacji społecznej w Straży Miejskiej w Częstochowie, mjr Grzegorz Klose, Michał Gruszka.

Srebrnym medalem w „Setną rocznicę Bitwy Warszawskiej” odznaczeni zostali: Rafał Bociąg i Mateusz Kozioł.

Strzeleckim Krzyżem Zasługi nadanym przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie wyróżniony został Sylwester Jankowski.

Medal pamiątkowy „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły” nadanym przez Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II wręczono: płk. w st. Henrykowi Łazarskiemu, Romanowi Padelowi i Janowi Noworolnikowi.

Medalem jubileuszowym XX - lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., nadanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, odznaczony został płk rez. Alfred Kabata. Medal wręczyli Michał Krzysztof Wykowski - wiceprezes Zarządu Głównego i jednocześnie prezes honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia oraz członek ZG - Stanisław Wojciech Wykowski.

Decyzją Walnego Zebrania Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku płk rez. Alfredowi Kabacie i Marcinowi Ładzie nadane zostało honorowe członkostwo Stowarzyszenia. Dyplomy wraz ze znaczkiem honorowego członkostwa wręczyli wyróżnionym Michał Krzysztof Wykowski - wiceprezes Zarządu Głównego i jednocześnie prezes honorowy Warszawskiego Stowarzyszenia oraz członek ZG - Stanisław Wojciech Wykowski.

Ryngrafy Zawiązku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: ks. porucznik rez. Arnold Zimnicki oraz Rafał Bociąg.

Prezes ZG płk rez. Alfred Kabata uhonorował okolicznościową statuetką wiceprezesa ZG i jednocześnie prezesa Okręgu Śląskiego ZOR RP ppłk rez. Krzysztofa Tomaszewskiego, za jego zaangażowanie w przygotowanie i koordynowanie ogólnopolskiego konkursu historycznego „100-lecie III Powstania Śląskiego”.

Podczas spotkania głos zabrali: poseł na Sejm RP – Bożena Żelazowska, burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, wicestarosta Powiatu Nowodworskiego - Paweł Calak, sekretarz Gminy Nasielsk - Marek Maluchnik, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - płk Adam Przygoda. Wyrazili uznanie dla członków Związku za prowadzoną działalność społeczną na rzecz środowiska żołnierzy rezerwy, kombatantów i społeczności lokalnych. Złożyli również życzenia świąteczne i przekazali na ręce płk. rez. Alfreda Kabaty okolicznościowe upominki. Upominki przekazali również Justyna Paszkiewicz – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, mjr Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, ppłk Andrzej Pietras – p.o. dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Grzegorz Konkel – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej OP w Sochaczewie, Kamil Dobrowolski - reprezentujący prezes Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Ambasador RP we Włoszech - Anna Maria Anders, Marszałek Województwa Mazowieckiego - Adam Struzik i Dowódca Generalny rodzajów Sił Zbrojnych – gen. Jarosław Mika. Listy odczytała Teresa Stroińska – Macińska.

Po części ceremonialnej ks. ppor. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP i 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach oraz ks. ppor. Tomasz Cabaj z Parafii Wojskowo - Cywilnej w Legionowie, odmówili okolicznościową modlitwę i poświęcili opłatki i wraz z płk. rez. Alfredem Kabatą złożyli świąteczne życzenia. Symbolicznego przełamania się opłatkiem ze wszystkimi jej uczestnikami dokonał płk rez. Alfred Kabata.

W gronie zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Justyna Paszkiewicz – radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych, Paweł Śliwa – radny Rady Powiatu Wołomińskiego, ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki – delegat Administratora Apostolskiego Ordynariatu Polowego arcybiskupa Józefa Guzdka, płk rez. Mirosław Demediuk – reprezentujący Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, płk Ryszard Bartkowiak – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin, płk Adam Przygoda - Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, ppłk. Andrzej Pietras – zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego – p.o. dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk. Grzegorz Konkel – dowódca 32 dywizjonu rakietowego – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, mjr Bogdan Zalewski – zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Mokotów, ppor. Maciej Sobczyk – reprezentujący dowódcę 65 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, Kamil Dobrowolski – dyrektor departamentu zakwaterowania - reprezentujący prezes Agencji Mienia Wojskowegow Warszawie, Daniel Głowacz – reprezentujący prezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o, Justyna Paszkiewicz – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Tomasz Szczepański – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – wiceprezes ZG i Honorowy Prezes Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku, Arkadiusz Urban - reprezentujący Fundację „Wspólnota Andersa”, Gniewomir Rokosz – Kuczyński – Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej - gen. bractwa kurkowego oraz Dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, phm. Łukasz Piwko – Komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki i hm. Marcin Janiszewski, Alicja Nojszewska – Rydlińska – „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci, w tym 97 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Na uroczystość przybyli członkowie Związku z prezesami Okręgów ZOR RP: Mazowieckiego – ppłk. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Śląskiego - ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim, Lubelskiego - Lechem Marczakiem, Łódzkiego – Zbigniewem Kuletą, Podkarpackim - Krzysztofem Pąkiem.

 

Poczet sztandarowy Zwiazku stanowili: kpt. Rafał Magoń (dowódca), kpr Tomasz Lusak (sztandarowy), ppor. Kamil Kamiński (asystujący).

 

(k)
Foto: Marcin Łada, Artur Kucharski  i Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04