Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody 82. rocznicy zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

3 kwietnia 2022 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się uroczystości Katyńskie, współorganizowane przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego i  Zespół Szkół nr 2.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny pod kierunkiem Renaty Jastrzębskiej  i Marii Możdżyńskiej.  

Druga część uroczystości odbyła się w Parku Miejskim, naprzeciwko kościoła.

Po odegraniu hymnu państwowego, prowadzący uroczystość ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, poprosił o zabranie głosu płk rez. Alfred Kabatę – prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in. Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – wicestarosta nowodworski, gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów sił Zbrojnych, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie. Płk rez. Alfred Kabata wygłosił również przemówienie okolicznościowe, w którym powiedział m.in.:   Historia naszego kraju ma wiele kart. Niestety, wiele z nich to karty niezwykle tragiczne, o których trzeba pamiętać. Jedną z najtragiczniejszych kart wspominamy dzisiaj.

Listy okolicznościowe do uczestników uroczystości skierowali poseł RP Bożena Żelazowska oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, które odczytali Piotr Ratajczyk – dyrektor Biura Poselskiego poseł Bożeny Żelazowskiej i Magdalena Biernacka - z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.  

Następnie przystąpiono do ceremonii upamiętnienia „Katyńskim Dębem Pamięci” por. sap. rez. Wacława Mariana Michała Przewłockiego, oficera Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanego w Katyniu.

Zabierając głos Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, która m.in. podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia” i wymieniła nazwiska upamiętnionych do tej pory, dwunastu oficerów Batalionu  Elektrotechnicznego.

Po odczytaniu przez ucznia Zespołu Szkół nr 2 życiorysu por. sap. rez. Wacława Mariana Michała Przewłockiego, przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”. Aktu tego dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście.

Po odsłonięciu tabliczki Katyńskiej, pod „Katyńskim Dębem Pamięci” złożono białe róże.

Uroczystość zakończyło podziękowanie burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego Jacka Kowalskiego.

Do tej pory w całym kraju posadzono 26 „Dębów Pamięci” poświęconych oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 13 w Nowym Dworze Mazowieckim.

Członkowie ZOR RP  i współpracujących z nim stowarzyszeń złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1945 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu, ofiary zbrodni Katyńskiej.

W uroczystościach Katyńskich w Nowym Dworze Mazowieckim udział wzięli m.in.: Paweł Calak  - wicestarosta nowodworski, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ, ppłk Piotr Marchel – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Ochota – reprezentującego Szefa Sztabu Generalnego WP, Justyna Paszkiewicz – radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim (oraz dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych), Piotr Ratajczyk – Dyrektor Biura Poselskiego poseł Bożeny Żelazowskiej -  Magdalena Biernacka – Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Tomasz Szczepański – reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk Tomasz Dudek – reprezentujący Szefa Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk Filip Kłobukowski – reprezentujący Dowódcę Garnizonu Kazuń, płk Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, płk lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin, ppłk. Robert Małkowski – Wojskowy Komendant Uzupełnień WarszawaMokotów, ppłk Grzegorz Marcińczak - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, mjr Bogdan Zalewski – Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień WarszawaMokotów, ppłk Andrzej Mańkowski - reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej w Sochaczewie, ppor. Norbert Olszewski - reprezentującego Dowódcę 64 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, bryg. Stanisław Brzozowski – komendant PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, Maksymilian Sokół – Potocki - Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Michał Krzysztof Wykowski – prezes honorowy „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak – prezes Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, hm Marcin Janiszewski i phm. Łukasz Piwko z Komendy Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2, Bohdan Sobiewski - syn oficera Batalionu Elektrotechnicznego (por. Franciszka Sobiewskiego) zamordowanego w Charkowie, młodzież szkolna, kombatanci, harcerze, przedstawiciele bractwa kurkowego.

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie ZOR RP:  płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Teresa Stroińska – Macińska - wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, por. Łukasz Tyralski, Wiesława Karczmarczyk, Stanisław Wykowski, Jadwiga Kaczorowska, Roman Kaczorowski – najstarszy członek ZOR - 98-letni kombatant - honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

(k)

Foto: Mariola Białoskórska, Wiesława Karczmarczyk, Adam Szabłowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04