Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Okręg Lubelski ZOR RP współorganizatorem obchodów 87. rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego  w Lublinie

12 maja 2022 r., Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Piłsudczyków Oddział Lublin i Związek Strzelecki „Strzelec” OSW JS 2010 byli współorganizatorami w Lublinie, obchodów 87. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowali: Prezes - Lech Marczak, Wiceprezesi: mł. chor. rez. Tomasz Dyzma i Edward Nakonieczny wraz z małżonką Elżbietą Nakonieczną, kpt. w st. spocz. Andrzej Bis oraz ppor. rez. Andrzej Gumieniczek.

Uroczyste obchody rocznicy śmierci Komendanta zorganizowane zostały po raz dwudziesty trzeci w powojennej historii Lublina przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin.

Obchody rozpoczęły się w kościele rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie, gdzie została odprawiona msza św. za duszę ś. p. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. We mszy św. uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, przedstawiciele: Ministra Edukacji i Nauki - Bartosz Czajka, 19. Brygady Zmechanizowanej w Lublinie - płk. Marek Krzemiński oraz Prezydenta Miasta Lublin i Przewodniczącego Rady Miasta Lublin - Anna Augustyniak i Zdzisław Niedbała. W uroczystościach wzięli również udział Strzelcy ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW z Jednostki Strzeleckiej 2010 z Lublina, studenci z Korporacji Akademickiej Astrea Lubliniensis, a także młodzież   z lubelskich szkół noszących imię Marszałka i z Burs Szkolnych nr 1 i nr 2 oraz kombatanci. Podczas mszy świętej obecne były poczty sztandarowe między innymi: 19. Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, Związku Sybiraków, XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie i Korporacji Akademickiej Astrea Lubliniensis.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości wraz z Orkiestrą Wojskową Garnizonu Lublin przeszli na plac Litewski. Tam po odegraniu Hymnu Państwowego, Prezes ZP Oddział Lublin, Tomasz Dyzma, przywitał przybyłych na uroczystości zaproszonych gości. Po powitaniu Bartosz Czajka odczytał list od Ministra Oświaty i Edukacji prof. Przemysława Czarnka skierowany do uczestników uroczystości, a następnie zostały wygłoszone przemówienia przez Wicewojewodę Lubelskiego Roberta Gmitruczuka i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego.

Podczas uroczystości Prezes Okręgu - Lech Marczak, odznaczył Medalem 100 - lecia Bitwy Warszawskiej, kpt. w st. spocz. Andrzeja Bisa. Z kolei Prezes ZP Tomasz Dyzma wręczył pamiątkowe grawertony od Związku Piłsudczyków, w podziękowaniu za długoletnią współpracę Henryce Olszak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudkiego w Lublinie oraz por. Pawłowi Kołodziejowi - Kapelmistrzowi Orkiestry Wojskowej Garnizonu Lublin.

Przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego zostały złożone wieńce i wiązanki. Wieńce złożyli: w imieniu Ministra Oświaty i Edukacji prof. Przemysława Czarnka - doradca społeczny Bartosz Czajka, w imieniu władz samorządowych Województwa Lubelskiego i Miasta Lublin wspólny wieniec złożyli Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Szwaj, płk. Marek Krzemiński oraz Anna Augustyniak i Zdzisław Niedbała. Wspólny wieniec od Związku Piłsudczyków, Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy RP i znicze od Związku Strzeleckiego ”Strzelec” OSW złożyła delegacja w składzie: Lech Marczak, Zbigniew Czapliński, ppor. rez. Andrzej Gumieniczek i mł. chor. ZS Michał Prościński. Wiązanki złożyły delegacje Bursy Szkolnej nr 2 w Lublinie z dyrektor Renatą Bielecką, Andrzej Mazurek w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyń i przedstawiciel Związku Kozaków walczących w wojnie 1920 r. razem z Polakami przeciwko bolszewikom. Delegacje Związku Sybiraków z Prezesem Januszem Pawłowskim i Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny z Prezesem Antonim Holcem oraz młodzież z Bursy Szkolnej nr 1 w Lublinie i dzieci ze Szkoły podstawowej nr 48 w Lublinie z dyrektor Henryką Olszak zapaliły znicze.

Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wojskowa odegrała utwór „Śpij kolego” i Marsz I Brygady.

Tomasz Dyzma

Foto: Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04