Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody Święta Wojska Polskiego i 102  rocznicy Bitwy Warszawskiej  w Nowym Dworze Mazowieckim

15 sierpnia 2022 r., członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyli w Nowym Dworze Mazowieckim w obchodach Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, koncelebrowaną mszą św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Kwiatkowski.

Po zakończonej mszy św. uczestniczy uroczystości udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wystąpienie okolicznościowe wygłosił Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego.

Głos zabrał również płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, który powiedział m.in.: 15 sierpnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, stoczonej podczas wojny polsko – bolszewickiej, obchodzimy jako Święto Wojska Polskiego. Święto Wojska Polskiego jest hołdem jaki składamy naszym przodkom, którzy wygrywając Bitwę Warszawską pokazali dowódczy kunszt i żołnierskie bohaterstwo polskiego oręża.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, uczestnicy uroczystości udali się w okolice pobliskiego ronda, które uchwałą Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego otrzymało imię 2 Mazowieckiego Pułku Saperów. Po odegraniu hymnu państwowego i zabraniu głosu przez burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i płk. Roberta Kamińskiego – dowódcę 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, dokonano uroczystego przecięcia wstęgi umieszczonej na tablicy z nazwą wyróżniającą ronda.

2 Mazowiecki Pułk Saperów, a wcześniej Brygada, stacjonuje na Ziemi Nowodworskiej od 70 lat. Nadanie rondu imienia 2 Pułku saperów jest dla nas wyrazem uznania dla służby i pracy żołnierzy, a także wyrazem dobrej współpracy.

Po zakończonych uroczystościach odbyło się spotkanie członków ZOR RP, podczas którego, prowadząca część ceremonialną Teresa Stroińska – Macińska poprosiła o zabranie głosu prezesa ZOR RP. Zabierając głos, płk rez. Alfred Kabata, powitał uczestników spotkania i złożył im życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

Podczas spotkania wręczono odznaczenia. Odznaczenia wręczył płk rez. Alfred Kabata oraz ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski – członek ZG i prezes Okręgu Mazowieckiego.

Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patrie” („Służyć Ojczyźnie”) z okazji jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług dla prowadzonej działalności statutowej, kształtowania postaw patriotycznych w społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży szkolnej, sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz kultywowania i propagowanie chwały oręża Polskiego otrzymali: ppłk w st. spocz. Ryszard Pawłowski, Jadwiga Kaczorowska, Marcin Łada, Kazimierz Szczerbatko, Henryk Ruszczyk. Strzelecki Krzyż Zasługi w uznaniu zasług dla ruchu strzeleckiego i krzewienia tradycji oręża polskiego, nadany przez Komendę Naczelną Pododdziałów Tradycji Oręża Polskiego Polskich Drużyn Strzeleckich otrzymał Roman Kaczorowski.

                               

Płk rez. Alfred Kabata w imieniu członków ZOR RP złożył życzenia Romanowi Kaczorowskiemu, najstarszemu kombatantowi Związku,  z okazji ukończenia 
98 lat życia i wręczył mu okolicznościową statuetkę oraz dyplom.

Członkowie ZOR RP złożyli również życzenia imieninowe Prezesowi – płk. rez. Alfredowi Kabacie.

Michał Wykowski i kpr. rez. Stanisław Wykowski przekazali płk. rez. Alfredowi Kabacie i wszystkim uczestnikom spotkania książkę swojego autorstwa, zatytułowaną „Policyjnym szlakiem pamięci po warszawskich nekropoliach. Miejsca spoczynku policjantów Policji Państwowej II RP”.

(k)

Foto: Marcin Łada i Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04