Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Radzyminie

15 sierpnia 2022 r., w Święto Wojska Polskiego, Marcin Łada – wiceprezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej i mat w st. spocz. Stanisław Sekuła uczestniczyli w uroczystościach religijno-patriotycznych w Radzyminie.

 

Obchody rocznicowe rozpoczęli przy pomniku premiera Wincentego Witosa, a w późniejszych godzinach uczestniczyli we mszy św. polowej na Cmentarzu Parafialnym w Radzyminie, na którym spoczywają bohaterowie polegli w walkach w 1920 i 1939 r.

 

Radzymin w historii wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku jest miejscem szczególnym, to miasto „Cudu nad Wisłą, w którym od lat kultywuje się pamięć wielkiego polskiego zwycięstwa.

 

Uroczystości Patriotyczne przy pomniku premiera Wincentego Witosa zgromadziły przedstawicieli władz samorządowych Radzymina z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim, obecni byli m. in.: Wicemarszałek Sejmu - Piotr Zgorzelski, poseł na Sejm RP Bożena Żelazowska, były Premier Waldemar Pawlak, przedstawiciele środowisk patriotycznych i mieszkańcy Radzymina. Uroczystość uświetniały poczty sztandarowe okolicznych OSP, a także PSL. Zebrani wspólnie oddali hołd Wincentemu Witosowi, premierowi Rządu Obrony Narodowej, który podczas Bitwy Warszawskiej, w dniu 14 sierpnia 1920 r. odwiedził Radzymin, aby podnieść ducha bojowego walczących żołnierzy.

 

Podczas uroczystości zebranych powitał burmistrz Radzymina, który podziękował wszystkim za przybycie. - od ponad 20 lat, od kiedy stanął tu pomnik premiera Wincentego Witosa, do Radzymina przyjeżdżają co roku delegacje, by oddać hołd tej wielkiej postaci. Dziękuję że Państwo pamiętacie o naszych bohaterach i że pamiętacie o Radzyminie – mówił burmistrz Chaciński.

 

Głos zabrał także Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, który powiedział m. in.: -Radzymin to miejsce, które zatrzymało bieg historii, a postać uwieczniona na tym pomniku, to osoba, która w tym zatrzymaniu pełniła fundamentalną rolę. Bowiem 24 lipca 1920 r. powierzono Wincentemu Witosowi misję tworzenia Rządu Obrony Narodowej, który zyskał poparcie wszystkich sił parlamentarnych. Wiedziano już wtedy, że jest on prawdziwym przywódcą chłopskim i nie zawiedziono się na tych nadziejach...

 

30 lipca 1920 r. Wincenty Witos ogłosił odezwę do włościan odczytaną z ambon polskich kościołów. Z kościołów płynęła myśl, którą Wincenty Witos ujął w ten sposób: Ojczyźnie w potrzebie trzeba oddać majątek, a jak będzie trzeba to nawet krew i życie. Tak premier chłop zwracał się do polskich chłopów. To właśnie dzięki tej odezwie, dzięki zrywowi, który zainicjował Wincenty Witos armia, która była z początku bardzo słaba, jeśli chodzi o wyposażenie i stan osobowy, doszła nawet do 1 mln żołnierzy. Wg szacunków historyków 80% żołnierzy było pochodzenia chłopskiego. To tak naprawdę armia chłopska odepchnęła czerwoną zarazę na wiele lat. To zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, której kulminacyjnym momentem było okrążenie i przechodzenie z rąk do rąk Radzymina spowodowało, że na tej ziemi został ukuty fundament II RP... Polska była wtedy i jest teraz i za to trzeba dziś dziękować premierowi Witosowi.

 

Marszałek Zgorzelski przypomniał także że Wincenty Witos w późniejszych latach był więźniem brzeskim i musiał udać się na emigrację. Były premier Waldemar Pawlak wraz z Prezesem PSL, za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich złożyli kasację do Sądu Najwyższego, aby zdjąć z tej pięknej postaci hańbę wyroków brzeskich...

 

W późniejszych godzinach na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. odprawiono uroczystą mszę św. polową pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Grzybowskiego, koncelebrowaną przez: proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Radzyminie - ks. dziekana Stanisława Popisa oraz ks. Krzysztofa Ziółkowskiego - proboszcz Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie.

 

Po mszy świętej rozpoczęły się uroczystości patriotyczne przy udziale pododdziału Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem podporucznika Krzysztofa Kostulskiego.

 

W uroczystości uczestniczyli m. in.: Prawosławny Ordynariusz Wojskowy – JE Jerzy Pańkowski, Dziekan Sił Powietrznych – ks. płk. Jan Kot, Wicemarszałek Sejmu RP – Piotr Zgorzelski, przedstawiciel Prezydenta RP z Biura Bezpieczeństwa Narodowego - pułkownik Robert Lach, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – Piotr Uściński, poseł na Sejm RP – Bożena Żelazowska, przedstawiciel Ambasady Węgier – I sekretarz Ambasady István Jancsó, były Premier RP – Waldemar Pawlak, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej – Łukasz Kudlicki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Michał Prószyński. Obecni byli również przedstawiciele Wojska Polskiego, w tym min.: Szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – pułkownik Zenon Wiśniewski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  Warszawa-Praga - podpułkownik Andrzej Kosieradzki, Zastępca dowódcy Pierwszego Batalionu Czołgów z Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej -  major Grzegorz Misiak oraz oficerowie i żołnierze z Dowództwa Garnizonu Warszawa z kapitanem Pawłem Linke, a także oficerowie i żołnierze z 54. Batalionu Lekkiej Piechoty z Zegrza.

 

Na uroczystości głos zabrali: w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy – płk. Robert Lach, który odczytał list od Pana Prezydenta; Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Zgorzelski, który odczytał list od Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek; Piotr Uściński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który również odczytał list od Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego;  Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, który odczytał list od Ministra MON Mariusza Błaszczaka. Jako ostatni głos zabrał także Burmistrz Radzymina – Krzysztof Chaciński.

 

Na zakończenie przemówienia, Burmistrz Chaciński poprosił do siebie wieloletniego, emerytowanego już dyrektora ROKiS Radzymin – Mirosława Jusińskiego i po wygłoszeniu laudacji, w uznaniu zasług i zaangażowania w pracę na rzecz rozwoju Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz za propagowanie postaw patriotycznych i promocję Gminy Radzymin na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wręczył mu wyróżnienie honorowe im. Juliana Ochorowicza „Primus inter pares”.

 

W dalszej kolejności został odczytany przez oficera Dowództwa Garnizonu Warszawa kpt. Patryka Korosia Apel Poległych, a bezpośrednio po nim nastąpiła uroczystość składania wieńców na mogiłach bohaterów.

 

Uroczystościom patriotycznym towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego. Zobaczyć tam można było m. in.:  2 czołgi: Leopard oraz inne pojazdy wojskowe. Na ogrodzeniu cmentarza prezentowana jest stała wystawa pt. „Szlakiem Wiktorii – Radzymin i jego mieszkańcy w drodze do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej”.

 

Radzymin miasto „Cudu nad Wisłą” kultywuje z pietyzmem pamięć wielkiego polskiego zwycięstwa. Po latach nadal trwają spory historyków, kto jest autorem tego największego polskiego sukcesu militarnego w dziejach naszej Ojczyzny. Naszym zdaniem ojcem tego sukcesu jest naród – jego cudowne zjednoczenie i współdziałanie wszystkich sił politycznych. Premier Wincenty Witos, generał Tadeusz Rozwadowski, generał Józef Haller i Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelny Wódz i byli pierwszoplanowymi postaciami tamtych wydarzeń. Pomogły nam również wówczas nowinki techniczne – nasłuch radiowy i rozszyfrowanie sowieckich depesz, pomogli Węgrzy przysyłając amunicję. Pomógł nam także błąd Lenina, który podzielił siły sowieckie na dwie części – jedna z nich usiłowała zdobyć Lwów, a druga Warszawę. Mieliśmy wówczas bardzo dużo szczęścia i bardzo wielu patriotów, którzy nie zawahali się w godzinie próby rzucić na stos swój życia los. Dziękujemy Wam Bohaterowie! Cześć Waszej Pamięci!

Źródło str. internetowa UMiG Radzymin i obsługa własna M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04