Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Uroczystość religijno-patriotyczna ku czci poległych we wrześniu 1939 r.  w Starych Babicach z udziałem ZOR RP

 

 

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę września, w Starych Babicach, zorganizowano uroczystość religijno-patriotyczną dla uczczenia pamięci żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. i wszystkich ofiar wojny spoczywających na babickim Cmentarzu Wojennym. W uroczyści uczestniczyli przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZOR RP reprezentowali: wiceprezes ZG Marcin Łada, członek honorowy dr hab. Dariusz Śladowski, Kamil Malinowski. Poczet sztandarowy ZOR RP tworzyli: ppor. rez. Paweł Piotrowski, Tadeusz Wiśniewski i st. mat Stanisław Sekuła.

Uroczystość zorganizowana 25 września 2022 r. miała tradycyjny przebieg. Rozpoczęła się mszą św. w kościele w Starych Babicach, którą celebrował ks. prałat dr Grzegorz Kozicki. Następnie zebrani wspólnie z asystą honorową żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego WP i pocztami sztandarowymi przeszli na Cmentarz Wojenny. W przemarszu brała udział Babicka Orkiestra Dęta pod batutą Zbigniewa Załęskiego, która uświetniła muzyką całą uroczystość. Na Cmentarzu Wojennym po przemówieniach złożono wieńce i kwiaty przed głównym pomnikiem. Przekazano także historyczne tabliczki epitafijne z żołnierskich grobów na ręce Wójta Gminy Sławomira Sumki i Prezesa Koła ZOR RP w Starych Babicach Marcina Łady. Tradycyjnymi elementami tej części uroczystości były także apel pamięci i salwa honorowa. Trzecia część uroczystości odbyła się na placu przed Urzędem Gminy, gdzie zaprezentowano wystawę sprzętu wojskowego, serwowano tam również gorącą wojskową grochówkę.

 

W realiach pobliskiej wojny...

W obliczu wojny na Ukrainie tegoroczna uroczystość religijno-patriotyczna nabiera szczególnego znaczenia i ukazuje nam, że niepodległość w dziejach naszego narodu nie jest dana raz na zawsze, stale musimy o nią zabiegać, a jeśli będzie trzeba, walczyć o nią z bronią w ręku – mówił do zebranych Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka.Wrzesień 1939 r. był dla całego narodu polskiego, a szczególnie dla polskich żołnierzy, którzy stanęli do walki w obronie wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej, miesiącem próby. Żołnierze Wojska Polskiego wykazali się walecznością, odwagą i determinacją, a wybuch II wojny światowej zmusił rodaków do opuszczenia domów rodzinnych, do których wielu nie powróciło, ponosząc krwawą ofiarę.

W dalszych słowach Wójt wspomniał bohaterską, dwutygodniową obronę Reduty Babice w 1939 r. przez żołnierzy III bat. 26 pp dowodzonego przez mjr. Jacka Decowskiego, podziękował także za przeprowadzenie remontu babickiego cmentarza.

 

Dziś, jak Państwo widzicie, babicki Cmentarz Wojenny po przeprowadzeniu renowacji wygląda inaczej niż przed laty, nadając należną pamięć, szacunek i godność spoczynku naszym bohaterom. Na ręce uczestniczącego w uroczystości Pana Wojciecha Labudy – Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Ochrony Miejsc Pamięci – składam serdeczne podziękowanie Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wydzielenie z rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów środków finansowych na przeprowadzenie renowacji cmentarza. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w renowację Panu Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi oraz przedstawicielom fundacji „Nie Zapomnij o Nas”, a także całemu zespołowi ekspertów i pracowników firmy „Granity Skwara” za przeprowadzenie wszystkich prac renowacyjnych. Pamięć o naszych bohaterach, którzy do końca pozostali wierni Ojczyźnie, jest naszą powinnością. Niech ich postacie i bohaterskie czyny utrwalone w historii i naszej świadomości, będą dla nas przykładem miłości do Polski – powiedział Wójt Sławomir Sumka.

 

 

Wrzesień jest dla nas symbolem

Podczas uroczystości głos zabrał Wojciech Labuda – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Ochrony Miejsc Pamięci, który odczytał list Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Premier pisał w nim do zebranych m.in.: Polski wrzesień jest symbolem gotowości Polaków do zbrojnej odpowiedzi na zagrożenie niepodległości Rzeczypospolitej i obrony wartości fundamentalnych – prawa narodów do wolności i samostanowienia. W ich imię Polska stanęła do nierównego boju – tak w 1939 r., jak i w sierpniu roku 1944, gdy Powstańcy Warszawscy udowadniali światu, że mimo niemieckiego barbarzyństwa naród polski żyje i będzie trwać. Ta heroiczna postawa – dziś widzimy to i rozumiemy ponad wszelką wątpliwość ocaliła naszą tożsamość.

 

 

 

 

 

Dzisiejsze uroczystości są wyrazem hołdu, który oddajemy polskim bohaterom – Obrońcom Babickiej Reduty w 1939 r., Powstańcom Warszawskim i Ofiarom II Wojny Światowej, spoczywającym tutaj, na miejscowym Cmentarzu Wojennym. Wyrazem naszej wdzięczności i wiecznej pamięci jest otaczanie mogił troską i czcią. Dokonana we współpracy z fundacją „Nie Zapomnij o Nas” renowacja miejsc ich pochówku, to szlachetne świadectwo zobowiązania, które suwerenna Polska wypełnia wobec swych obrońców. To także dowód budowania sztafety pokoleń, w której dziedzictwo przodków przekazywane jest kolejnym generacjom.

 

 

 

 

Szanowni Zebrani! Wrzesień 1939 r. otwiera dzieje wielu nierozliczonych wojennych zbrodni. Ich skala jest tak wielka, że nie mieści się w żadnych ramach prawnych. W wyniku II wojny światowej wymordowano lwią część elity naszego narodu. Setki miast obrócono w gruz i popiół. Spalono tysiące wsi, zniszczono zakłady przemysłowe, szkoły i zabytki architektury, zrujnowana została infrastruktura, unicestwiono biblioteki oraz całe kolekcje dzieł sztuki. Ofiary hitlerowskich Niemiec liczy się w milionach, bowiem miliony rodzin straciło dorobek całego życia. To wszystko sprawiło, że II wojna światowa ma swoje konsekwencje do dziś. Poziom życia i kształt polskiego społeczeństwa, nasze szanse rozwojowe wprost wynikają z tej wojny, która okradała Polaków z ich przyszłości. Te wszystkie zbrodnie nie zostały do końca rozliczone, a ich sprawcy w dużej części pozostali bezkarni. Historia uczy nas, że zbrodnie nieukarane i zapomniane są zapowiedzią kolejnych tragedii.

 

 

Dziś, w tym symbolicznym miejscu, jesteśmy szczególnie zobowiązani do stania na straży prawdy o sprawcach i ofiarach II wojny światowej. Jesteśmy zobowiązani do upominania się o elementarną sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Przyszłość można bowiem budować jedynie na fundamencie prawdy historycznej. Wraz z uczestnikami uroczystości oddaję hołd Bohaterom i Ofiarom II Wojny Śiatowej. Wieczna Im pamięć i chwała! napisał Premier Mateusz Morawiecki. Pełnomocnik Premiera Wojciech Labuda podkreślił także wagę pamięci lokalnej w tworzeniu świadomości narodowej społeczeństwa i podziękował społeczności gminy Stare Babice za opiekę nad babickim Cmentarzem Wojennym.

 

 

W dalszej części uroczystości przemawiali: Zbigniew Czaplicki – Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego, który odczytał list Marszałka Adama Struzika, Jan Waligóra – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i Patryk Markuszewski – Prezes Zarządu Fundacji „Nie Zapomnij o Nas”, prowadzącej renowację Cmentarza Wojennego w Starych Babicach. Mówcy zgodnie podkreślali znaczenie kultywowania pamięci o polskich bohaterach dla budowania świadomego społeczeństwa. Pielęgnujmy przeszłość dla przyszłości, bądźmy lokalnymi kustoszami pamięci, tak bowiem rodzi się prawdziwa miłość do Ojczyzny.

 

 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości zebrani udali się na plac przed Urzędem Gminy, gdzie w realiach pikniku wojskowego można było porozmawiać z żołnierzami i obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego. Obecni byli tam przedstawiciele: Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, Pułku Ochrony i 32. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, a także 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego. W ramach pikniku można było zgłosić się do służby wojskowej, a informacji na ten temat udzielał punkt informacyjny Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota. Całość uroczystości prowadził i koordynował Roman Balcerowiak Inspektor ds. Obronnych i Obrony Cywilnej UG Stare Babice. Posterunek Honorowy przy pomniku wystawił Pułk Reprezentacyjny WP i Stowarzyszenie Historyczne Cytadela.

 

 

W młodych nadzieja!

Babickie uroczystości wrześniowe od lat skupiają naszą społeczność wokół spraw patriotycznych. Patrząc wstecz, wspominamy babickich kombatantów wszyscy odeszli już na wieczną wartę, a przecież jeszcze niedawno było ich tak wielu! Co roku przybywają do nas rodziny poległych bohaterów, nieraz z bardzo daleka jak np.: Pan Mariusz Decowski wnuk mjr. Jacka Decowskiego. Zawsze obecna jest rodzina mjr. Władysława Mizikowskiego i strzelca Mariana Galbarczyka. Co roku jednak, niestety, ktoś ubywa z naszego grona. Czasem zatem wrześniowa niedziela jest ostatnią, podczas której się spotykamy. Dlatego tak ważna jest na tych uroczystościach obecność młodych ludzi, uczniów, harcerzy, skautów. Cieszy obecność Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Jana Waligóry, który w imieniu młodzieży, cytując Juliusza Słowackiego, deklarował podczas uroczystości: Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. I to właśnie przed nami stoi wyzwanie dbania o dziedzictwo przodków, aby ich historia nie odeszła w głębiny zapomnienia.

Tak trzymać, młodzi przyjaciele!

 

 

Babickie Koło ZOR RP od lat współpracuje z samorządem gminy Stare Babice przy wszystkich przedsięwzięciach patriotycznych i historycznych, tak było i tym razem. Jesteśmy strażnikami pamięci historycznej i kultywujemy tradycje naszych kombatantów. Wymownym tego przejawem jest poczet sztandarowy babickiego Koła ZOR RP, który jako pierwszy niesie sztandar podczas uroczystości i dodajmy, że jest to sztandar kombatantów przekazany nam przez ostatnich żyjących wówczas bohaterów- Obrońców Ojczyzny - w kwietniu 2015 r. Przejawem kultywowania tradycji jest również pierwsza wiązanka składana podczas uroczystości przez prezesa babickiego Koła ZOR RP Marcina Ładę przed pomnikiem poległych żołnierzy WP – w imieniu nieżyjących już kombatantów gminy Stare Babice.

 

Zawsze Pamiętamy o Obrońcach Ojczyzny i Tych, którzy przez lata upamiętniali Ofiarę Ich Życia. Cześć Ich Pamięci!

M. Ł.

Fot. Kamil Malinowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04