Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Lublinie zorganizowane przez ZOR RP

8 października 2022 r., Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Lublinie obchody Święta Żołnierza Rezerwy. Obchody odbywały sie pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.

Święto Żołnierza Rezerwy, jest świętem, które zostało ustanowione decyzją Ministra Obrony Narodowej z 28 listopada w 2019 r., a jego datę wyznaczono na 10 października.

Święto Żołnierza Rezerwy rozpoczął meldunek jaki dowódca uroczystości złożył gen. bryg. Cezaremu Janowskiemu - reprezentującemu Szefa Sztabu Generalnego WP. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Lech Marczak – prezes Okręgu Lubelskiego, a następnie k rez. Alfred Kabata - prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe.

W przemówieniu powiedział m.in.: „Święto Żołnierza Rezerwy zostało ustanowione nieprzypadkowo na dzień 10 października. Nawiązuje bowiem do zwycięskiej bitwy pod Koronowem z 10 października 1410 r., gdzie polskie rycerstwo i pospolite ruszenie stoczyło zacięty bój z wojskami zakonu krzyżackiego”. Dodał, że „finalnie walka przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r. i zakończenia wielkiej wojny z zakonem krzyżackim. Stwierdził, że „bitwa ta stanowi przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie podczas, której rycerze stanęli na wezwanie króla Władysława Jagiełły. Podkreślił, że „Święto jest wyrazem szacunku dla żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na wezwanie stawiają się do służby, aby w myśl przysięgi wojskowej “za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Na przestrzeni wieków żołnierze rezerwy wielokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego”.

Po wystąpieniu płk. rez. Alfreda Kabaty, prowadzący uroczystość, ppor. rez. dr Andrzej Gumieniczek poprosił mł. chor. rez. Tomasza Dyzmę o odczytanie decyzji ws. nadania odznaczeń.

Odznaczeni zostali: Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki i Rafał Bociąg; Medalami Komisji Edukacji Narodowej: ppłk. rez. Krzysztof Tomaszewski i plut. rez. Artur Wojciechowski; Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego: kpt. Rafał Magoń; Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin: Lech Marczak; Medalem Prezydenta Miasta Lublin: płk rez. Alfred Kabata; Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP: gen. bryg. Cezary Janowski - Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP; Krzyżami Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”): gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk DGRSZ, gen. bryg. Rafał Miernik - Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków, Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Zdzisław Niedbała – główny specjalista ds. organizacyjnych w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, płk Roman Nowogrodzki – Szef Oddziału Komunikacji Społecznej DGRSZ, płk Zbigniew Brożek - Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie, ppłk Jacek Zaniewski – Dowódca 1 Dęblińskiego batalionu drogowo-mostowego, Tomasz Sych – Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP, Tadeusz Pęzioł – przedsiębiorca. Krzyże Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) otrzymali także Członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP: kpt. rez. Radosław Gądek, kpt. w st. spocz. Andrzej Bis, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma, st. sierż. Artur Szczukiecki, st. sierż. pchor. w st. spocz. Zbigniew Jurkowski, st. kpr. Tomasz Lusak, Arkadiusz Kłos.

 

Wojewoda Lubelski i Marszałek Województwa Lubelskiego uhonorowali pamiątkowymi medalami płk rez. Alfred Kabata i Lecha Marczaka za działalność Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowany został także Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

 

Członkowie Okręgu Śląskiego z jego prezesem ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim przekazali prezesowi ZG ZOR RP w podziękowaniu, za wspieranie działalności Okręgu Śląskiego i okazywaną życzliwość, replikę buławy marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Zabierając głos gen. bryg. Cezary Janowski powiedział m. in.: Budowa etosu żołnierza rezerwy, świadomości obrony ojczyzny jest najważniejszym elementem edukacji od najmłodszych lat. Powinniśmy patrzeć na to pod względem przetrwania naszego narodu, naszej ojczyzny. Zły przykład mobilizacji i rezerw mamy u potencjalnego agresora (…) Rezerwiści powinni rozumieć najważniejszą rzecz: bronimy ojczyzny, nie bierzemy udziału w agresji.

 

Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik zaznaczył, że Związek Oficerów Rezerwy to historia, tradycja i patriotyzm, ale również organizacja, która patrzy, co się dzieje teraz i patrzy również w przyszłość. To jest właśnie wielkie wyzwanie dla tej organizacji, ale również dla nas wszystkich tutaj obecnych, jak i Polaków – czyli obrona naszej ojczyzny, rozbudowa Sił Zbrojnych, edukacja w zakresie obronności.

 

W liście skierowanym do uczestników uroczystości Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki, podziękował rezerwistom za gotowość do niesienia pomocy
i obrony RP, wierność wyznawanym ideałom i za patriotyczną postawę. Głęboko wierzę, że swoją służbą nie tylko odpowiadają państwo na wyzwania czy zagrożenia, jakie niesie codzienność, ale też wspaniale kontynuują chlubne tradycje polskiego oręża.

 

List przekazał również Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym stwierdził m.in.: W dniu dzisiejszym, świątecznym dniu, za obywatelska postawę i poświecenie dla dobra Ojczyzny pragnę złożyć na ręce Pana Prezesa najserdeczniejsze życzenia wszystkim rezerwistom. Cichego, ale solidnego zaplecza naszej armii.

 

Następnie odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. Wojskową asystę honorową wystawiła 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana w Lublinie. W uroczystości uczestniczyła także Wojskowa Orkiestra w Lublinie.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i kwiatów przy pomnikach Grobu Nieznanego Żołnierza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uroczystość na Placu Litewskim zakończyło odśpiewanie Pieśni Wojska Polskiego.

 

 

 

Po zakończeniu uroczystości na Placu Litewskim uczestnicy obchodów przeszli na Plac Zamkowy, gdzie po 12 latach usilnych starań odsłonięto tablicę z nazwą skweru Jurka Bitschana, który był jednym z najmłodszych Orląt Lwowskich. Poległ jako niespełna 14-latek podczas walk z Ukraińcami o Lwów na Cmentarzu Łyczakowskim. Inicjatorem nadania skwerowi imienia Jurka Bitschana był mł. chor. rez. Tomasz Dyzma - wiceprezes ZOR RP (jednocześnie prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin). Tomasz Dyzma w swoim przemówieniu powiedział m. in.: „Szanowni Państwo, zgromadziliśmy się dzisiaj na Placu Zamkowym w Lublinie, aby uczcić i upamiętnić Jurka Bitschana, jednego z najmłodszych Bohaterów – Orląt Lwowskich, poległego podczas walk Polsko – Ukraińskich o Lwów w listopadzie 1918 roku. Po prawie 104 latach od bohaterskiej śmierci Jurka Bitschana i 12 latach usilnych starań Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, przy wsparciu Związku Oficerów Rezerwy RP Okręg Lubelski o uczczenie i upamiętnienie tego niespełna 14 letniego Bohatera. W dniu dzisiejszym miasto Lublin dostąpiło zaszczytu, że skwer pod Zamkiem Lubelskim, przylegający do Pomnika Lwa – symbolu Lwowa nosić będzie nazwę: Skwer Jurka Bitschana. Cześć i chwała Bohaterowi!” Wśród odsłaniających tablicę z nazwą skweru byli płk rez. Alfred Kabata i mł. chor. Tomasz Dyzma. Delegacja ZOR RP złożyła również kwiaty przy tablicy poświęconej Jurkowi Bitschanowi i pod pomnikiem Lwa – symbolu Lwowa.

 

Dalsze obchody odbyły się w Zamku Lubelskim – Muzeum Narodowym w Lublinie. Rozpoczęły się mszą św. w kaplicy zamkowej Świętej Trójcy, którą koncelebrowali ks. prał. kan. ppłk dr Witold Mach - proboszcz Parafii Cywilno – Wojskowej w Lublinie – delegat Biskupa Polowego WP i ks. por. rez. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP, który wygłosił okolicznościową i bardzo wzruszającą homilię.

Obchody zakończyło zwiedzanie ekspozycji stałych i czasowych prezentowanych w lubelskim Muzeum Narodowym.

 

 

 

 Wśród gości biorących udział w obchodach byli m.in.: Stanisław Gogacz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Bolesław Gzik - Wicewojewoda Lubelski, Zbigniew  Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Wawerski - reprezentujący Ministra Edukacji i NaukiRobert Derewenda – Dyrektor Oddziału IPN w Lublinie - reprezentujący Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, gen. bryg. Cezary JanowskiSzef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP - reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk oraz płk Roman Nowogrodzki – Szef Oddziału Komunikacji Społecznej DGRSZ, którzy reprezentowali Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Rafał Miernik – Dowódca Garnizonu Lublin i 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej w Lublinie, podinspektor Edyta Wójtowicz – reprezentująca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, ks. prał. kan. płk dr Witpold Mach - proboszcz Parafii Cywilno-Wojskowej w Lublinie – delegat Biskupa Polowego WP, Anna Augustyniak i Zdzisław Niedbała – reprezentujący Prezydenta Miasta Lublin, Teresa Kot – Wójt Gminy Jastków i Andrzej Dec z-ca Wójta Gminy Jastków, Barbara Pawlak – Wójt Gminy Ułęż, Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, prof. Ewa Trzaskowska – Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Beata Piskorska - Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Marian Król - Przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo-Wschodniego, Dariusz Kopciowski – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Jerzy Surma – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lubliniereprezentujący Lubelską Kurator Oświaty, Piotr Dreher - Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, płk Jarosław Mokrzycki – Dowódca Wielonarodowej Brygady w Lublinie, płk Jerzy Flis - Szef Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, płk Andrzej Pietras - Dowódca 4 Brodnickiego pułku chemicznego w Brodnicy, płk Andrzej Drozd - Komendant Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie, płk Zbigniew Brożek – Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury, płk Tadeusz Nastarowicz - Dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT, ppłk Roland Waszkowiak – reprezentujący dowódcę 6 Mazowieckiej Brygady OT, ppłk Jacek Zaniewski - Dowódca 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo - Mostowego w Dęblinie, ppłk Wojciech Witek - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, hm Tomasz Sych – Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP, Adam Szczerbatko - NSZZ „Solidarność” Kolejarzy w Lublinie, Marek Gromaszek – Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie, Zbigniew Czapliński - członek Zarządu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, wnuk ostatniego Komendanta Garnizonu i Miasta Lublin w 1939 roku, Władysław Maławski – Prezes Oddziału Lubelskiego Odra – Niemen, Michał Krzysztof Wykowski – Prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” w Warszawie, Józef Godlewski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych 82-83.

(k)

Foto: Marcin Łada, Andrzej Bis, Wiesława Karczmarczyk

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03