Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na uroczystości poświęcenia przez Biskupa Polowego WP grobów żołnierzy z września 1939 r. i przekazania sztandaru kombatanckiego w Kazuniu Polskim k. Czosnowa (Powiat Nowodworski)

23 października 2022 r., ks. biskup Wiesław Lechowicz – Biskup Polowy WP, poświecił groby nieznanych żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., spoczywających na cmentarzu w Kazuniu Polskim, a następnie przewodniczył koncelebrowanej mszy św., podczas której przekazano sztandar kombatancki Szkole Podstawowej w Kazuniu Polskim. W uroczystości uczestniczyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

W delegacji, której przewodniczył płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP uczestniczyli: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Wiesława Karczmarczyk - wiceprezes Koła ZOR RP w Nowym Dworze Mazowieckim i chor. w st. spocz. Hilary Jechowicz.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Jolanta Kwiatkowska – dyrektor SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Czesława Albekier – przewodnicząca Klubu Kombatanta w Czosnowie.

Po odmówieniu modlitwy i poświęceniu grobów nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w czasie wojny obronnej we wrześniu 1939 r., na grobach złożono kwiaty. Jako pierwsza wiązankę złożyła delegacja ZOR RP. Wartę honorową przy grobach, na pomnikach których wyryto napis: Pamiętaj o Nich Polsko, pełnili żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Następnie odprawiona została koncelebrowana msza św., której przewodniczył ks. biskup Wiesław Lechowicz, a celebransami byli: ks. prof. Józef Mandziuk, ks. Adam Wyszyński (proboszcz Parafii w Kazuniu Polskim), ks. mjr Marcin Janocha - sekretarz Biskupa Polowego.

Na zakończenie mszy św., Czesława Albekier – prezes ZKRPiBWP w Czosnowie przekazała sztandar kombatantów na ręce dyrektor SP w Kazuniu Polskim oraz wystawionego przez szkołę pocztu sztandarowego.

Biskup Polowy WP wręczył dyrektor SP Jolancie Kwiatkowskiej Medal Błogosławionego ksJerzego Popiełuszki, a Urszuli Przymus Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego.

Dalsza część uroczystości była kontynuowana w szkole, gdzie młodzież szkolna, wspierana gronem pedagogicznym zaprezentowała słowno – muzyczny patriotyczny program artystyczny.

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04