Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP współtwórcą szlaku historycznego Radiostacji Babice

21 października 2022 r., uroczyście otwarto szlak historyczny „Śladami Radiostacji Transatlantyckiej”. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Stare Babice - Sławomir Sumka i z-ca Burmistrza Dzielnicy Bemowo - Jakub Gręziak. Przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wiceprezes ZG Marcin Łada, członek ZG st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Bogdan Raczek i członek honorowy Koła ZOR RP w Starych Babicach - prof. Dariusz Śladowski, wykonali społecznie wiele prac związanych w powstaniem tego szlaku.

 

W otwarciu szlaku uczestniczyła młodzież szkolna ze SP z Borzęcina Dużego.

 

Tak jak każde dobre dzieło jest efektem pracy wielu osób, tak również powstanie szlaku historycznego Radiostacji Babice jest efektem wielu godzin pracy miłośników historii. O potrzebie stworzenia szlaku turystycznego śladami pozostałości po Transatlantyckiej Stacji Radiotelegraficznej Babice – największej instalacji II RP do łączności międzykontynentalnej, mówiło się od wielu lat. W międzyczasie materiały do pierwszej tablicy, która stanęła w Latchorzewie, wiele lat temu, przygotowali społecznie członkowie ZOR RP: prof. Dariusz Śladowski, Jerzy Raczek i Marcin Łada. Kilka lat później powstała tablica przygotowana przez Jerzego Raczka i przedstawicieli Parku Kulturowego Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza, a obecnie powstało wiele tablic na całym 6 km szlaku, do których większość tekstów i zdjęć przygotował Marcin Łada. Całość projektu koordynował Jarosław Chrapek, a składu komputerowego dokonał Adam Parzyszek.

Dziś idąc od Urzędu Gminy w Starych Babicach lub od Ratusza warszawskiej Dzielnicy Bemowo dojdzie się do leśnej drogi w Latchorzewie i tam w warunkach pięknej przyrody można zapoznać się z zabytkami – pozostałościami po Radiostacji Babice, o których informują zamontowane przy drodze tablice. Radiostacja Babice w przyszłym roku będzie obchodzić 100-lecie swojego powstania. Stamtąd bowiem 17 listopada 1923 r. Polska uzyskała po raz pierwszy bezpośrednią łączność radiową z USA i utrzymywała ją, a także z innymi państwami świata przez cały okres międzywojenny.

 

Wśród Partnerów tego projektu należy wymienić: Gminę Stare Babice, Dzielnicę Bemowo, Lasy Miejskie Warszawa, Dom Kultury Stare Babice, PTTK, Stowarzyszenie Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza i Związek Oficerów Rezerwy RP. Powstaniu szlaku patronował Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka w ramach 3-letnich obchodów 100-lecia Radiostacji Babice w latach 2021-2023. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do utworzenia tego historycznego szlaku.

 

MŁ.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04