Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie przedświąteczne i podsumowanie obchodów jubileuszu 100 – lecia ZOR RP

10 grudnia 2022 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania podsumowano obchody jubileuszu 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wręczono odznaczenia i przełamano się opłatkiem.

 

Patronat nad spotkaniem objęli: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, Wójt Gminy Prażmów – Jan Adam Dąbek.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i hymnu Związku Oficerów Rezerwy RP. Następnie, prowadzący spotkanie, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - poprosił o zabranie głosu płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa Zarządu Głównego Związku, który powitał przybyłych na spotkanie gości, wśród których obecni byli Bożena Żelazowska - poseł na Sejm RP, gen. bryg. Cezary Janowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. W swoim wystąpieniu płk rez. Alfred Kabata podsumował działalność Związku w 2022 r., który był rokiem obchodów jubileuszu 100 – lecia ZOR RP. W 2022 r. Związek był organizatorem, współorganizatorem i partnerem prawie 250 przedsięwzięć.

 

Kolejnym punktem spotkania była ceremonia wręczenia odznaczeń i ryngrafów. Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczony został ppłk Janusz Zajączkowski. Z upoważnienia Ministra Edukacji i Nauki Medal wręczył płk rez. Alfred Kabata. Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego nadanym przez Biskupa Polowego WP - biskupa Wiesława Lechowicza odznaczony został st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński, a Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki nadanym przez Biskupa Polowego WP Marcin Łada. Medale wręczył delegat ks. biskupa Wiesława Lechowicza – ks. por. Arnold Zimnicki.

 

Krzyże Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) otrzymali: Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, phm. Łukasz Piwko – komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki oraz członkowie Związku: kpt. Piotr Szczepaniak, por. Michał Gruszczyński, Barbara Oleksiewicz, Zbigniew Kuleta, Michał Gruszka, Szymon Kocot, Bernard Oloś, Stanisław Sekuła, Karol Piotrowski.

 

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP udekorowany został sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło „Zaporczyków” w Kazimierzu Dolnym, gen. bryg. Cezary Janowski - Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP oraz członkowie Związku: ppor. Kamil Kamiński, ppor. rez. Paweł Piotrowski, st. kpr. Tomasz Lusak.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczeni zostali: gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki, kpr. Tomasz Matuszewski, Dariusz Sil.

Krzyżem Kawalerskim św. Wawrzyńca, nadanym przez Prezydium Zarządu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej odznaczeni zostali: płk. rez. Alfred Kabata, kpt. rez. Radosław Gądek, ks. por. Arnold Zimnicki; Krzyżem Triumfu Cedyńskiego z okazji jubileuszu 1050 – lecia zwycięstwa w bitwie pod Cedynią: plut. rez. Artur Wojciechowski, Romanowi Kaczorowskiemu oraz Medalem 1050 – lecia Bitwy Cedyńskiej Lech Marczak. Krzyże wręczył Wielki Kanclerz -generał Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz – Kuczyński.

 

Medalami nadanymi przez Zarząd Główny Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku odznaczeni zostali: - Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”: Dariusz Makowski, Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca, a Medalem Jubileuszowym XX - lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku: Teresa Stroińska – Macińska, ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski, kpt. Rafał Magoń. Medale wręczyli Michał Krzysztof Wykowski i kpr. rez. Stanisław Wojciech Wykowski – prezes i sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

Medalem im. Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” w Łodzi, decyzją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi odznaczeni zostali: Wiesława Karczmarczyk i Henryk Ruszczyk.

 

Strzeleckim Krzyżem Zasługi, nadanym przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie wyróżnieni zostali: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Gniewomir Rokosz – Kuczyński - Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej oraz członkowie Związku: mjr Grzegorz Klose, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma, Gniewomir Rokosz – Kuczyński, Kazimierz Szczerbatko, Zbigniew Kuleta, kpr. rez. Stanisław Wykowski.

 

Ryngrafami Zawiązku Oficerów Rezerwy RP uhonorowani zostali: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, płk Andrzej Pietras – dowódca Brodnickiego pułku chemicznego, płk lek. Przemysław Makowski – komendant WOMP Modlin, Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Gniewomir – Rokosz Kuczyński - Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance, Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Urszula Przymus – Prezes Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

 

 Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości, list okolicznościowy nadesłany do uczestników spotkania przez Annę Marię Anders - Ambasador RP we Włoszech odczytała Teresa Stroińska – Macińska. Listy okolicznościowe do uczestników spotkania skierowali również: Marszałek Województwa Mazowieckiego -  Adam Struzik, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych –  gen. Jarosław Mika, Dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej – gen. bryg. Sławomir Kojło.

Po części ceremonialnej ks. por. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP odmówił okolicznościową modlitwę, poświęcił opłatki i wraz z płk. rez. Alfredem Kabatą złożył świąteczne życzenia.

 

W gronie zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu brali m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, gen. bryg. Cezary Janowski - Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, ks. por. Arnold Zimnicki – delegat Biskupa Polowego WP, ks. ppłk Marcin Czeropski – proboszcz Garnizonu Legionowo, płk lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej - Modlin,  płk. Andrzej Pietras – dowódca 4 pułku chemicznego w Brodnicy, ppłk Arkadiusz Łebkowksi – reprezentujący wraz z gen. bryg. Kazimierzem Dyńskim - Dowódcę Generalnego RSZ, ppłk Piotr Żebrowski - reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, Maksymilian Sokół Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Beata Długosz i Katarzyna Stawiarska – Pietrzak - reprezentujące prezes zarządu AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” sp. z o.o, Sławomir Frątczak - kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes ZG Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku,  Gniewomir Rokosz – Kuczyński – Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej - gen. bractwa kurkowego, Małgorzata Wachowicz i Danuta Piotrkowicz – dyrektor i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, Ewa Malasiewicz i Beata Kisiel – dyrektor i zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Sebastian Sosiński – Fundacja „Nasza Historia”, phm. Łukasz Piwko – Komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Uczestnikami uroczystości byli kombatanci, w tym 98 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego oraz 87 – letni kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb z Lublina.

 

Na uroczystość przybyli członkowie Związku z prezesami Okręgów ZOR RP: Mazowieckiego – ppłk. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Śląskiego - ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim, Lubelskiego - Lechem Marczakiem, Łódzkiego  – Zbigniewem Kuletą, Podkarpackim - Krzysztofem Pąkiem.

 

  Poczet sztandarowy Związku stanowili: kpt. Rafał Magoń (dowódca), st. kpr. Tomasz Lusak (sztandarowy), ppor. Kamil Kamiński (asystujący).

 

Uroczystości towarzyszyła piękna oprawa muzyczna. Repertuar kolęd i pieśni patriotycznych wykonali: Monika Mróz - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Cygance i Bernard Oloś - nauczyciel muzyki, członek Koła ZOR RP w Starych Babicach. 

 

 

 

(k)
Foto: Marcin Łada, Kamil Malinowski i Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04