Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Przedstawiciele ZOR RP na otwarciu wystawy „Powstanie Styczniowe 1863 roku” przygotowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową w Warszawie

17 stycznia 2023 r., przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyli w Galerii Plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w odsłonięciu wystawy upamiętniającej 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Związek Oficerów Rezerwy RP reprezentowali: Marcin Łada – wiceprezes ZG, st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński – prezes Koła ZOR RP w Warszawie i członek ZG oraz płk w st. spocz. Henryk Łazarski.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, dyplomacji, duchowieństwa i Centralnej Biblioteki Wojskowej.

Ekspozycja, przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

 

Uroczystość rozpoczęła Marianna Otmianowska, p.o. dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, po czym zebrani wysłuchali przesłania dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, który podkreślił, że: „dzięki Powstańcom Styczniowym nie zginęły pojęcia: tożsamość, naród i państwo. Etos ich walki spowodował, że mogliśmy po latach stworzyć wolną Ojczyznę, a także przetrwać tragedię II wojny światowej oraz niemieckiej i sowieckiej okupacji. Przesłanie odczytał wicedyrektor CBW Maksymilian Sokół-Potocki. Następnie zostały odczytane listy okolicznościowe: Wicemarszałek Sejmu RP oraz Sekretarza Stanu w MON. W kolejnym wystąpieniu głos zabrał minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Minister Jan Józef Kasprzyk powiedział m. in.: Cieszę się niezmiernie, że w tym miejscu, nieopodal Belwederu, nieopodal pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, możemy odsłonić wystawę poświęconą bohaterom sprzed 160 lat. Poświęconą tym, którzy w nocy z 21 na 22 stycznia 1863 r. zawołali „Polska ma prawo do wolności, Polska ma prawo do suwerenności. Polska żyje!”. Na tej wystawie, którą odwiedzą zapewne tysiące Warszawiaków i turystów przyjeżdżających do stolicy, uwiecznione są zamknięte w księdze dziejów wydarzenia sprzed 160 lat. Wystawę rozpoczynają plansze informujące także o wydarzeniach, które miały miały miejsce tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego. Warto je przypomnieć dlatego, że po zapoznaniu się z nimi zrozumiemy kontekst wydarzeń roku 1863, wtedy też zamykamy dyskusję - czy ten zryw miał jakikolwiek sens. Niestety przy okazji rocznic, które dotyczą wydarzeń zakończonych klęską, zawsze odnawia się pytanie - czy było warto?

 

- Oto jest rok 1861, dziesiątki tysięcy Warszawiaków biorą udział w pogrzebie wdowy po generale Józefie Sowińskim, rozsieczonym przez Moskali w Powstaniu Listopadowym. Była to demonstracja, jakiej nikt nigdy nie widział od 30 lat. Moskale byli sparaliżowani strachem. Rok później – rocznica Olszynki Grochowskiej. Wtedy już niestety Rosjanie przypuścili szturm. Na tysiące Warszawiaków modlących się i śpiewających wtedy po raz pierwszy „Ojczyznę Wolną racz nam wrócić Panie” - ruszyli kozacy – pałasze, nahajki, piki - zginęło 5 mieszkańców stolicy: gimnazjalista, dwóch ziemian, dwóch robotników. Warte przypomnienia są ich profesje, bo to pokazywało, że walka o wolność nie jest już marzeniem elit, ale jest marzeniem całego społeczeństwa. Wolna Polska ma być ucieleśnieniem marzeń wszystkich, którzy czują i odwołują się do tradycji Rzeczypospolitej obojga narodów. Miesiąc później w walkach ulicznych ginie ponad 100 osób, giną kobiety i dzieci. Rosjanie nacierają na kościoły, wyciągają z nich modlących się mieszkańców Warszawy. Można powiedzieć, iż stolica spłynęła krwią – wspominał Minister Kasprzyk.

- Jeżeli to były wydarzenia poprzedzające Powstanie Styczniowe możemy jeszcze dziś zadawać pytanie - czy było warto? Tak było warto, bo inaczej przetrącono by nam kręgosłupy! Bo inaczej podeptano by naszą godność! To była walka o honor, o godność, walka osamotniona. Już miesiąc po rozpoczęciu walk do Petersburga udał specjalny wysłannik premiera Prus Ottona Bismarcka, który zaproponował Rosjanom wsparcie w tłumieniu buntu Polaków. Wsparcie, które niestety przez okres całego powstania ze strony Pruskiej i Niemieckiej było udzielane Rosjanom. Osamotnieni przegraliśmy.

 

- Ten zryw wychował i ukształtował następne pokolenia, pokolenie pogrobowców powstania, pokolenie Józefa Piłsudskiego, którego ojciec był przecież komisarzem rządu Narodowego na rejon Święciański na Wilińszczyźnie. Oni wiedzieli, że muszą dokończyć dzieła, i im się udało. Nie bez powodu pierwszy oddział Wojska Polskiego, pod polskimi orłami i pod polska komendą – Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszała z Oleandrów dokładnie w 50 rocznicę stracenia na stokach Cytadeli Warszawskiej Romualda Traugutta i pozostałych członków Rządu Narodowego. To nie był przypadek. Piłsudski stając przed młodymi strzelcami 50 lat po powstaniu powiedział – dokończycie dzieła – i dokończyli. Dzięki temu powstała niepodległa Polska, a Powstanie Styczniowe stało się i na wieki już będzie elementem naszego polskiego kodu kulturowego, kodu w którym umiłowanie wolności zajmuje pierwsze miejsce.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Minister Jan Józef Kasprzyk przytoczył słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane podczas odczytu w 1923 r. „Polska przeżywa czasem ciężkie chwile, czasem miota się w kłótniach i waśniach, ale wtedy otwierają się groby powstańcze, otwierają się groby roku 1863 i z nich płynie do nas gromki głos – idź i czyń! To zawołanie jest ponadczasowe, zapatrzeni w bohaterów roku 1863 idźmy i czyńmy Rzeczypospolitą dumną i wielką. Chwała Bohaterom!

Po przemówieniu, Minister Kasprzyk udekorował wiceprezesa Poczty Polskiej Wiesława Włodka medalem Pro Bono Poloniae.

W dalszym punkcie uroczystości duszpasterze wojskowi: JE ks. bp Wiesław Lechowicz, JE ks. bp. Marcin Makula oraz ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk odmówili modlitwy okolicznościowe w intencji bohaterów powstania styczniowego oraz współczesnych Polaków i walczących z rosyjską agresją mieszkańców Ukrainy.

 

Na zakończenie wystąpień głos zabrała przedstawicielka twórców wystawy, kustosz Karolina Paćko, która przybliżyła zebranym jej zawartość, a także przedstawiła osoby zaangażowane w jej powstanie. Następnie odbyła się ceremonia otwarcia wystawy, której dokonali reprezentanci najwyższych władz państwowych w asyście organizatorów uroczystości.

Źródło CBW i obsługa własna - M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04