Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej  generałowi Januszowi Głuchowskiemu w Częstochowie

20 marca 2023 r., w Szkole Podstawowej nr 20 w Częstochowie, odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci generała dywizji Janusza Głuchowskiego. W uroczystości udział wzięli członkowie Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie (Okręg Śląski).

ZOR RP reprezentowali: plut. rez. Artur Wojciechowski, ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak, ppor. Adam Dłużniak.

 

Tablica powstała z inicjatywy Częstochowskiego Wydziału Edukacji, która zawisła wewnątrz szkolnego budynku przy ul. Łukasińskiego. W jej uroczystym odsłonięciu wzięli udział: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępca dr Ryszard Stefaniak, miejscy radni - Tomasz Blukacz i Dariusz Kapinos. Uroczystość prowadził ppor. Adam Dłużniak - członek Koła ZOR RP w Częstochowie.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy częstochowskich placówek oświatowych na czele z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Rafałem Piotrowskim. Świadkami wydarzenia byli także uczniowie m.in. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 3, Szkoły Podstawowej 34 i Zespołu Szkół Specjalnych 23. Część z nich podczas akademii zatańczyła poloneza, a klasa mundurowa Zespołu Szkół Technicznych przygotowała pokaz musztry.

………………………………………………………...

Janusz Głuchowski urodził się 6 sierpnia 1888 roku w majątku Bukowa w powiecie piotrkowskim. Do gimnazjum uczęszczał najpierw w Częstochowie, skąd po strajku szkolnym przeniósł się do polskiego Gimnazjum Kuropatwińskiego, maturę zaś zdawał w Jekaterynosławiu. Należał do organizacji „Promienistych”, a następnie od lutego 1905 roku do Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej. Po aresztowaniu uciekł, a potem w grudniu 1908 roku wyemigrował do Belgii, gdzie studiował na Politechnice Liège. Założył w Belgii Związek Walki Czynnej. Potem działał także w Związku Strzeleckim. Po powrocie na ziemie polskie kontynuował służbę w Związku Strzeleckim, a w chwili wybuchu I wojny światowej, wszedł w skład pierwszego i drugiego patrolu Władysława Beliny-Prażmowskiego, pełniąc funkcję jego zastępcy. Był mocno związany z kawalerią Legionów. Przeszedł w niej kolejne szczeble, aż do dowódcy pułku. Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku, został internowany w Beniaminowie, a następnie w Rastadt i Werl. Po uwolnieniu, w chwili kształtowania się odrodzonej Polski, w październiku 1918 roku, na rozkaz rządu lubelskiego, sformował 3 pułk ułanów. W lutym 1919 roku wyruszył na front litewsko-białoruski. Z czasem objął dowództwo 1 Brygady Jazdy, którą dowodził do 1924 roku. Pełnił następnie różne funkcje wojskowe, by w 1935 roku objąć stanowisko I wiceministra spraw wojskowych, który to urząd piastował do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Po przekroczeniu granicy z Rumunią został internowany do końca 1940 roku. Następnie przybył do Londynu, gdzie objął stanowisko II generała do zleceń przy naczelnym wodzu. We wrześniu 1943 roku został dowódcą jednostek Wojska Polskiego w Wielkiej Brytanii i pozostał na tym stanowisku do czasu zakończenia działań wojennych. Po wojnie osiadł na stałe w Londynie, gdzie prowadził aktywną działalność społeczną. Był między innymi współzałożycielem i prezesem Instytutu Józefa Piłsudskiego. Zmarł 11 czerwca 1964 roku w Londynie. Był odznaczony m. in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.

Biografię o gen. Głuchowskim przygotował ppor. Adam Dłużniak.

A.W.

Foto: Łukasz Kolewiński

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04