Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

W Nowym Dworze Mazowieckim uczczono pamięć oficerów - ofiar zbrodni Katyńskiej

16 kwietnia 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się uroczystości Katyńskie, podczas których oddano hołd ofiarom tej zbrodni dokonanej 83 lata temu i posadzono kolejny, czternasty „Katyński Dąb Pamięci”.

 

Organizatorami uroczystości były władze samorządowe Nowego Dworu Mazowieckiego, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, 2 Mazowiecki pułk saperów i Zespół Szkół nr 2.

 

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Magdalena Biernacka i Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Tomasz Szczepański - reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, przedstawiciele rodzin oficerów Batalionu Elektrotechnicznego, instytucji wojskowych, młodzież szkolna, harcerze, młodzież klas mundurowych z Częstochowy, Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. Wśród gości obecny był także 99 – letni kombatant Roman Kaczorowski – najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Michała Archanioła, gdzie mszę św. odprawił i okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kwiatkowski – proboszcz parafii. Po zakończonej mszy św. uczniowie Zespołu Szkół nr 2, zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Marii Możdżyńskiej i Renaty Jastrzębskiej.

 

Następnie uczestnicy uroczystości, na czele z kompanią honorową wystawioną przez 2 Mazowiecki puk saperów, przemaszerowali pod Pomnik Obrońców Ojczyzny przy ul. Warszawskiej.

 

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, który podkreślił znaczenie kultywowania pamięci o oficerach - ofiarach zbrodni Katyńskiej. Następnie głos zabrał płk rez. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości i wygłosił przemówienie okolicznościowe, podkreślając, że wśród ofiar zbrodni Katyńskiej znajduje się 38 oficerów wywodzących się z Batalionu Elektrotechnicznego, który stacjonował w Nowym Dworze Mazowieckim w latach 1921-1939.

 

Głos zabrała także Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP i Magdalena Biernacka, która odczytała list od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Prowadzący ceremonię prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP – ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski poprosił Teresę Stroińską – Macińską o odczytanie listu okolicznościowego, skierowanego do uczestników uroczystości przez Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Po wystąpieniach, przystąpiono do posadzenia „Dębu Pamięci”, poświęconego oficerowi Batalionu Elektrotechnicznego zamordowanemu w Charkowie - por. rez. sap. Jerzemu Stanisławowi Bugajskiemu.

 

Zabierając głos Ewa Malasiewicz – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreśliła, że szkoła od 2009 r. uczestniczy w sadzeniu „Dębów Pamięci” w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Dodała, że „Dąb Pamięci” ku czci por. rez. sap. Jerzego Stanisława Bugajskiego będzie 14 „Dębem” posadzonym w Nowym Dworze Mazowieckim. Życiorys por. rez. sap. Jerzego Stanisława Bugajskiego przedstawił uczeń szkoły. Był on oficerem Batalionu Elektrotechnicznego i absolwentem gimnazjum humanistycznego im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

 

Posadzenia „Dębu Pamięci” i odsłonięcia tabliczki Katyńskiej dokonali organizatorzy oraz poproszeni przez nich zaproszeni goście.

 

Po posadzeniu „Dębu Pamięci” odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową, złożono pod dębem białe róże. Złożono również wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Po złożeniu róż i kwiatów odegrano sygnał „Śpij Kolego”.

 

Uroczystości zakończyło podziękowanie burmistrza Jacka Kowalskiego.

 

Do tej pory w całym kraju posadzono 25 „Dębów Pamięci” poświęconych oficerom Batalionu Elektrotechnicznego, w tym 14 w Nowym Dworze Mazowieckim.

 

Członkowie ZOR RP i współpracujących z nim stowarzyszeń oraz młodzież z klas mundurowych w Częstochowie złożyli także kwiaty i zapalili znicze pod tablicami pamiątkowymi przy ul. Paderewskiego, upamiętniającymi żołnierzy Batalionu Elektrotechnicznego z lat 1919 – 1939 oraz oficerów – lekarzy tego Batalionu, ofiary zbrodni Katyńskiej.

 

Wśród uczestników uroczystości Katyńskich byli m. in.: Bożena Żelazowska – poseł na Sejm RP, Magdalena Biernacka i Radosław Rybicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Maksymilian Sokół – Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie, Tomasz Szczepański - reprezentujący kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Michał Krzysztof Michał Wykowski – prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.”, płk lek. Przemysław Makowski – Komendant Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin, płk Adam Przygoda – Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, ppłk. Krzysztof Szczepankowski – reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, ppłk. Jan Szafran – reprezentujący dowódcę Garnizonu Kazuń, ppłk. Artur Borowiec – reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej w Sochaczewie, ppłk. Bogdan Zalewski – reprezentujący Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, kpt. Jacek Bednarz – reprezentujący dowódcę 2 Stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie, por. Norbert Olszewski - reprezentujący dowódcę 64 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, nadk. Zbigniew Prusinowski – zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, brygadier Łukasz Kochanowski – reprezentujący Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, hm Daniel Nowak – reprezentujący Komendanta Hufca ZHP w Nowym Dworze Mazowieckim im. Korpusu Kadetów nr 2, Gniewomir Rokosz - Kuczyńskidyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego, Ewa Malasiewicz i Beata Kisiel – Dyrektor i zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Justyna Paszkiewicz - dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych, Marzena Surma – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Józefa Barbara Łuszczyńska – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej „Soli Deo”, Sebastian Sosiński – dyrektor obiektu Twierdza Modlin, Urszula Przymus – Prezes Rady Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, kombatanci, harcerze, klasy mundurowe ze szkół w Częstochowie, Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej.

 

 

W gronie uczestników uroczystości byli członkowie ZOR RP. ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, ppłk rez. Jerzy Białoskórski – sekretarz ZG, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - prezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, plut. rez. Artur Wojciechowski – prezes Koła ZOR RP w Częstochowie, zastępca sekretarza ZG, Teresa Stroińska – Macińska – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego i członek ZG, Henryk Ruszczyk – wiceprezes Okręgu Mazowieckiego, ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak – prezes Koła w Nowym Dworze Mazowieckim i członek ZG, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki – wiceprezes Okręgu Łódzkiego, ppor. rez. Krzysztof Ciupis – członek Koła ZOR RP w Częstochowie, kpr. rez. Stanisław Wykowski – wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie, Wiesława Karczmarczyk – wiceprezes Koła ZOR RP
w Nowym Dworze Mazowieckim, Barbara Oleksiewicz – wiceprezes Koła ZOR RP w Warszawie, Barbara Nieroda, Dariusz Sil, Jadwiga Kaczorowska, Roman Kaczorowski - 99 – letni kombatant,  najstarszy członek Związku Oficerów Rezerwy RP i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

Poczet sztandarowy ZOR RP stanowili: ppłk rez. Jerzy Białoskórski, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki i kpr. rez. Stanisław Wykowski.

(k)

Foto: Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04