Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Otwarcie skweru im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Zawierciu - Kromołowie  z udziałem przedstawiciela Okręgu Śląskiego ZOR RP

21 maja 2023 r., w Zawierciu – Kromołowie, uroczyście otwarto skwer harcerski im. rotmistrza Witolda Pileckiego, na którym znajduje się mural poświęcony rotmistrzowi wraz z dwoma tablicami informacyjnymi. Okręg Śląski Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował plut. rez. Damian Liszczyk.

 

 

 Organizatorem uroczystości była 9 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska "Kosmonautów" ZHP Hufiec Ziemi Zawierciańskiej.

 

Uroczyste otwarcie skweru poprzedziła msza święta w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa Męczennika w intencji rotmistrza Witolda Pileckiego. Po mszy udano się na skwer przy ulicy Jurajskiej.

 

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wiceprezydent Miasta Zawiercie Justyna Miszczyk, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Barbara Kozioł, przedstawiciele Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z Zawiercia, przedstawiciele służb mundurowych m.in.: Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, druhowie OSP Zawiercie - Kromołów, obecni byli harcerze ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Zawierciańskiej wraz z pocztem sztandarowym oraz mieszkańcy Zawiercia - Kromołowa.

 

Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania hymnu harcerskiego, następnie przedstawiono krótki życiorys rotmistrza Pileckiego, w którym zaakcentowano jego działalność w harcerstwie. W 1918 roku rotmistrz powrócił do Wilna, by kontynuować przerwaną naukę, tym razem w Gimnazjum im. Joachima Lelewela. Na wieść
o wycofywaniu się Niemców z miasta i zbliżaniu się wojsk bolszewickich, ochotnicy pod komendą generała Władysława Wejtki, przystąpili do organizowania oddziałów samoobrony. W skład tych oddziałów weszła grupa starszych harcerzy, w której był Witold Pilecki.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie podziękowań osobom szczególnie zaangażowanym w powstanie skweru wraz z zabraniem głosu przez zaproszonych gości.

 

Końcowym punktem wydarzenia było uroczyste odsłonięcie muralu wraz z pamiątkowym zdjęciem.

 

Poniżej wiersz autorstwa Marii Gajek pt. „Wspomnienie o wyklętym” niezapomnianym …”

 

„ WSPOMNIENIE O ” WYKLĘTYM „ NIEZAPOMNIANYM … ”

W JEGO DUSZY STYCZNIOWY WIATR WIAŁ

I POWSTAŃCÓW JĘK BÓLU POKOLEŃ ZESŁANYCH

TAM, GDZIE CARSKIE SZPONY ROZSZARPYWAŁY

OJCZYZNY POLSKICH SYNÓW UKOCHANYCH.

LETNI ZAPACH KONWALII MAJOWEJ TOWARZYSZYŁ

DZIECKU, KIEDY CIAŁO MATKI SWEJ OPUSZCZAŁ.

ZAPISANE JUŻ WTEDY MIAŁ PEWNIE W KSIĘDZE ŻYCIA

IMIĘ WIELKIE- WYKLĘTEGO ŻOŁNIERZA – PRZEZ SWOICH.

EMANUJĄC ODWADĄ NIEZIEMSKIEJ WRĘCZ SIŁY

PRAWDY SZUKAŁ W PIEKIELNYCH OBOZU CZELUŚCIACH,

IDĄC ZE ŚMIERCIĄ W SKRWAWIONYM PASIAKU

LEKKIM KROKIEM SZEDŁ KU BIAŁO-CZERWONEJ.

ELEMENTEM KOŃCOWYM STAĆ SIĘ MIAŁA WOLNOŚĆ!

CO PRAWEM CZŁOWIEKA JEST ŚWIĘTYM, NIESTETY

KOMUNISTÓW BESTIALSKI PLAN – NIE DLA BOHATERA,

I ZAMORDOWANY, MIAŁ NA ZAWSZE Z PAMIĘCI ULECIEĆ…

MUR MILCZENIA ZBURZONY, Z GRUZÓW KIEDYŚ WYROŚNIE…

POKOLENIE PRZYSZŁOŚCI, CO NA USTACH MIEĆ BĘDZIE

OKRZYK – BÓG, HONOR I OJCZYZNA.

Tekst oraz zdjęcia: Damian Liszczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04